HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT Thích Thông Triệt: THẦY THUỐC TÂM LINH

Friday, November 18, 20225:43 PM(View: 1090)

THẦY THUỐC TÂM LINH

 

Trích đoạn trong Bài đọc thêm về chủ đề "TỨ DIỆU ĐẾ"

do Hòa thượng Thích Thông Triệt biên soạn

 
HT-Thông-Triệt--KCB-2010-#-43

 

Trong lịch sử loài người, Tứ Đế là Bốn chân lý chưa từng được ai khám phá. Do đó, ta có thể xem Tứ Đế là pháp do đức Phật Thích Ca khám pháthiết lập thành hệ thống. Tuy nhiên, trong Kinh Tương Ưng bộ II (S.II. 5), tr. 15-22, Phật có đề cập đến vị cổ Phật Tỳ Bà Thi đã có chứng nghiệm về Tứ Đế. Nhưng xét về lịch sử, không có tư liệu nào ghi lại rõ ràng về vị cổ Phật này như lịch sử của đức Phật Thích Ca. Phật đã tự mình chứng ngộ Tứ Đế, rồi nói lại điều đó. Ngoài ra, khi chỉ dạy cách thực hành để tiến đến an lạc, thanh tịnh, giác ngộgiải thoát, Phật đóng vai trò vị lương y tài giỏi, biết cách cho thuốc để chữa trị tâm bệnh chúng sinh. Trên cơ sở này, pháp Tứ Đế được xem như là “phương thuốc” có rất nhiều công hiệu để chữa trị bệnh Khổ triền miên của chúng sinh.

 

 • Tác nhân gây ra bệnh Khổ triền miên của con người gồm một trong ba thứ: thứ nhất là Khát ái (tanhā: craving), thứ hai là Ích Kỷ (egoism), và thứ ba là Ngã-thức (the “I-consciousness”). Nếu dẹp được một trong ba thứ nói trên, khổ sẽ chấm dứt.

 

 • Trong phương thuốc của Tứ Đế có hai vị thuốc quan trọng bậc nhất trong tám phương thuốc nằm trong Bát Chánh ĐạoChánh KiếnChánh Niệm. Nếu thân và tâm được thấm nhuần một trong hai loại thuốc này, tác dụng của chúng có công năng làm chấm dứt toàn bộ ba loại bệnh nói trên.

 

 • Từ trong Chánh Kiến, ba thứ điên đảo sẽ bị đào thải. Đó là trong vô thường biết rõ vô thường; trong khổ đau, biết rõ khổ đau; trong vô ngã, biết rõ vô ngã. Và đặc biệt, Chánh Kiến có khả năng dẹp tan bệnh ngã chấp. Khi ngã chấp bị dẹp, khát ái, ngã-ý thức và ích kỷ hay cá nhân chủ nghĩa liền bị xua tan. Cái “Tôi” vắng mặt. Do đó cái “của tôi” cũng không còn xuất hiện.

 

 • Từ trong Chánh Niệm, lúc nào ta cũng biết rõ ràng hay “tỉnh thức biết” đối tượng của các căn. Do đó, vọng tâm không thể nào có mặt để tác động ta phải nói hay làm những điều đưa đến khổ cho mình và cho người. Trên cơ sở này, trí huệ Bát nhã sẽ dần dần được triển khai. Lý dotrí năng suy luận không có mặt trong tiến trình chánh niệm. Tập khí hay lậu hoặc không tác động được tâm. Chân trời mới của trí tuệ tâm linh sẽ thường xuyên có mặt. Thế gian sự với những dính mắc, chấp trước không còn là chủ đề vây hãm cái “Ta” trong vòng kiềm tỏa của chúng.

 

    • Chân lý thứ nhất được xem là “bệnh” của thế gian, gọi là Khổ Đếcon người phải đành bó tay chịu đựng. Lý do là không ai có thể thoát ra khỏi “bệnh” Khổ, dù đã hơn một lần kinh nghiệm Khổ trong cuộc đời của mình, nhưng Khổ vẫn còn trở lại hoặc ray rứt dây dưa hay thoáng qua trong cuộc sống của từng cá nhân. Tất cả mọi người, dù nhiều hay ít ai cũng trải qua kinh nghiệm Khổ. Đầu mối của những thứ khổ này vốn xuất phát từ sự bất toại nguyện của ý chí, sự không hài hòa của thân và tâm với môi trường sống và với những mối quan hệ với thế giới bên ngoài. 
 • Chân lý thứ hai nói về nguyên nhân đưa đến bệnh KhổKhát ái hay lòng ích kỷ. Khát ái được xem nhưđiều kiện cơ bản tạo ra những tiến trình xung đột trong tâm con người. Thèm khát, ham muốn, yêu thích, say mê, bám chặt, mong cầu, cố gắng phấn đấu là tác nhân cơ bản thúc đẩy con người phải đi theo những hướng nhắm của ý căn.
 
Trên phạm vi khách quan, cả hai chân lý này được mô tả như phần thuyết minh về những nguyên lý nhân quả tương quan trong thế giới hiện thực. Con người có sinh, có tử, có bất hài hòa, có mê lầm, mê chấp, có xung đột nội tâm thường trực và khởi lên Khổ. Đầu mối của Khổ là do Khát ái.
 
 • Chân lý thứ ba là xác định bệnh này cần phải chữa. Nếu không chữa, Khổ sẽ còn tiếp diễn mãi mãi. Muốn chữa, phải chấm dứt Khát ái hay chấm dứt lòng ích kỷ.
 
 • Chân lý thứ tư: Nhưng chấm dứt hay chữa bệnh như thế nào? Bài toán được giải ra thông qua chân lý thứ tư. Đây là chân lý trình bày cách chữa dứt tuyệt bệnh Khổ; mãi mãi bệnh không còn tái phát. Đó là Bát Chánh Đạo hay Trung Đạo. Đây là phần lý tưởng.
 

Tóm lại, đức Phật được xem như vị thầy thuốc tâm linh lỗi lạc. Ngài đã tự chữa dứt bệnh Khổ cho mình trước, sau đó Ngài phát tâm hướng dẫn người khác; giúp họ tự chữa dứt khỏi bệnh Khổ của họ. Kinh nghiệm của Ngài, dù trải qua trên 2500 năm, đến nay vẫn là những kinh nghiệm vô giá. Trên thế gian này, chưa có vị thầy thuốc tâm linh nào chữa dứt khỏi căn bệnh Khổ trầm kha của con người. Trong kiếp sống tạm bợ, con người vẫn mang những mối Khổ triền miên, chỉ vì con người lơ là tự chữa bệnh khổ của chính mình. Những quyến rũ (temptations) của đối tượng vẫn thường xuyên tác động cảm thọ của giác quan con người, từ đó con người như những con thiêu thân bay vào bẫy mồi dục lạc. Ham muốn càng nhiều, tâm càng bị ngoại cảnh chi phối. Tâm thuần nhất của tánh giác không làm sao có mặt. Tất nhiên, phiền não cũng gắn liền theo đó.

 

Đi trên con đường Thiền, ta cần nắm vững toàn bộ các mặt trong mỗi tiến trình của Tứ Đế để dễ nhận ra phương thức thực hành tiến đến chữa dứt khỏi Khổ cho chính mình.


Reader's Comment
Sunday, May 7, 20231:43 PM
Guest
Trong phương thuốc của Tứ Đế có hai vị thuốc quan trọng bậc nhất trong tám phương thuốc nằm trong Bát Chánh Đạo là Chánh Kiến và Chánh Niệm. Nếu thân và tâm được thấm nhuần một trong hai loại thuốc này, tác dụng của chúng có công năng làm chấm dứt toàn bộ ba loại bệnh nói trên.
(Tác nhân gây ra bệnh Khổ triền miên của con người gồm một trong ba thứ: thứ nhất là Khát ái (tanhā: craving), thứ hai là Ích Kỷ (egoism), và thứ ba là Ngã-thức (the “I-consciousness”). Nếu dẹp được một trong ba thứ nói trên, khổ sẽ chấm dứt. ). Để thực hành chánh niệm đọc phần tiếp theo
https://www.tanhkhong.org/a3446/chanh-niem-va-cach-thuc-hanh
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, December 3, 20236:39 PM(View: 88)
AUDIO: HT THÍCH THÔNG TRIỆT Thực hiện VIDEO: NHƯ ANH Đạo tràng Toronto
Thursday, November 30, 20232:03 PM(View: 184)
Đôi nét Giới thiệu trường Đại Học Tuebingen Đức Quốc và Tiến sĩ Vật lý Michel Erb Nơi và Người đã chung sức cùng hòa thượng Thích Thông Triệt xác định các định khu não bộ lúc hành Thiền Các kết quả này đã được công bố trong 2 kỳ Hội Nghị Quốc Tế về Não Bộ (OHBM) năm 2010 tại Barcelona (Tây ban Nha) và năm 2011 tại Quebec (Canada)
Wednesday, December 6, 20239:29 AM(View: 48)
La Bouddhéité vient de nulle part. Elle ne s'inscrit pas dans la loi de la causalité des phénomènes. Nous ne pouvons pas découvrir d'où elle vient depuis que l'homme est apparu sur terre. La Bouddhéité est la conscience immanente, appelée conscience primordiale. C'est une connaissance non verbale, par opposition à la connaissance de l'intellect et de la conscience discriminante.
Friday, November 3, 202311:52 AM(View: 716)
Vì căn cơ chúng sanh khác nhau, nên Đức Phật phương tiện thuyết ngũ thừa để giúp chúng sanh dần đạt được giải thoát tối hậu. Ngũ thừa Phật giáo ví như 5 loại xe: Nhân thừa và Thiên thừa - Thanh-Văn thừa, Duyên-Giác thừa và Bồ-Tát thừa
Tuesday, October 31, 20233:40 PM(View: 510)
Und wenn wir diese Weisheit erlangt haben, haben wir keinen Bedarf mehr an einem Weg, an ein Dharma oder an eine Tür, die zur Weisheit öffnet, da wir schon drin sind, in unserem natürlichen Haus.
Thursday, October 26, 202312:55 PM(View: 621)
VIDEO Phóng Sự Kỳ Đo Não Bộ Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT tại Đại học Tuebingen Đức Quốc năm 2013 - Giới thiệu: Quang Chiếu - Quay phim: Tuệ Nguyên - Edit: Chúc Hải
Tuesday, October 17, 202311:23 AM(View: 1232)
Trong cái thấy, chỉ là cái thấy; trong cái nghe, chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri.
Tuesday, October 10, 20239:31 PM(View: 818)
Stuttgart est une petite ville du sud de l'Allemagne. La retraite étant bilingue allemand-vietnamien, M. Tuong Bach, Mme Minh Tuyen et Minh Kien assuraient la traduction simultanée à tour de rôle. Il y avait environ 25 méditants, venant de nombreux endroits. De Paris, ils avaient voyagé en train. De Berlin, ils s’étaient regroupés pour venir en voiture. De Goslar, ils avaient fait environ 8 heures de route pour venir au monastère.
Tuesday, October 3, 202310:36 AM(View: 756)
Die Weisheit, über die ich hier sprechen will, ist ein Vipassanā. In diesem Artikel möchte ich die Grundlagen der Achtsamkeit in dem Nikāya-Sutra untersuchen. Heute klassifizieren viele Ehrwürdige das Satipatthana Sutra als ein Vipassanā, also eine Weisheit. Aus diesem Grund betrachte ich in diesem Artikel das Wort Vipassanā als eine Weisheit. Eine Weisheit für die Praxis.
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 1131)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 1205)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 1386)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 1259)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 1545)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 1201)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 1438)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 1393)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 978)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
Monday, July 17, 20231:44 PM(View: 892)
Dès la clôture de la retraite bouddhique à Berlin, notre groupe de bhikkhunis - Nhu Minh, Nhu Sen et moi-même - a pris le lendemain, 19 mai, l'avion pour Paris. Le 20 mai au matin, la retraite de courte durée y a commencé, durant 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Ce stage est également bilingue français-vietnamien avec la présence de quelques francophones qui écoutaient en direct l’enseignement à l’aide des écouteurs personnels. Ainsi la traduction ne gênait personne, et le cours se déroulait normalement comme d'habitude.
Wednesday, July 12, 20234:15 PM(View: 1164)
KINH VĂN : Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. bao gồm bản Hán Việt, bản dịch nghĩa, bản Anh ngữ & Pháp ngữ
Wednesday, July 5, 20239:06 AM(View: 746)
Như vậy con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Tuesday, June 13, 20237:59 PM(View: 1081)
Hòa Lan, thành phố đông người trần tục hay vườn hoa thiên nhiên với con người an vui thanh thản?
Sunday, June 11, 20234:39 PM(View: 954)
Le 4 mai commençait la retraite dans un centre de la ville de Moissac. Cet endroit, situé sur une haute colline tranquille ayant abrité déjà plusieurs retraites bouddhiques, était un ancien couvent carmélite, aujourd’hui transformé comme lieu de villégiature pour touristes. La Sangha de Toulouse a toujours été composée davantage de pratiquants français que vietnamiens, d’où la nécessité d’organiser la retraite en bilingue. Tout le monde doit rester sur place, car c'est loin de Toulouse.
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 1045)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 820)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 867)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
69,256