HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0441 Không Lạc: VÔ DANH TIỂU TỐT

Monday, October 31, 20221:18 AM(View: 141)
VÔ DANH TIỂU TỐT
(Ta dại,  ta tìm nơi vắng vẻ
Người  khôn,  người đến chốn lao xao! )
                       Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
DD0441 Không Lạc VÔ DANH TIỂU TỐT
 
                     *********
Làm cách nào, Tâm được bằng phẳng
Tĩnh lặng yên, như mặt hồ ao
Dù gió lộng, cũng chẳng lao xao
Không “ba đào”, khi giông bão đến ?
 
Hãy tập làm “VÔ DANH TIỂU TỐT”
Hãy tập làm, kẻ dốt, người ngu
Được vậy thì, Tâm sẽ êm ru
Vì đâu ai thèm ngó ngàng tới!
 
Ta biết ta, là người vậy đó
Thì đâu thèm ngó thấp nhìn cao
Cứ yên lặng, chẳng dám hô hào
Thì bảo sao Tâm không bình thản !
 
Hãy tập cho thật là thuần thục
Cương quyết hành, diệt hết mầm sanh
Thất tình, lục dục, cùng tam bành
Tâm còn đâu tranh giành cao thấp
 
Khi thành người VÔ DANH TIỂU TỐT
Ta sẽ hốt một đống Kim Cương
Trong Tâm ta, ai nào có tường
“ Sự tĩnh lặng miên trường mãi mãi”
 
Viết bài thơ”VÔ DANH TIỂU TỐT”
Đó là tôi tự nói với tôi
Hãy cố công thực hành nghe “TÔI”
Để cho Tâm cuối đời thanh thản.
 
Bài thơ mới viết, chưa ráo mực
Bỗng sực nhớ, bạn Thiền Tánh Không
Xin chia sẻ đồng môn Thiền Tông
Cùng nghiền ngẫm, cho Lão ý kiến !
                                        
                                        10/29/2022
                                         Không Lạc
 
 
Thật lành thay Không Lạc sư huynh
Chia sẻ bài thơ thật thâm tình
“VÔ DANH TIỂU TỐT” huynh tu luyện
Khế hợp Vô ngã “Tam (Pháp) Ấn” kinh.
Khiêm tốn với người, tâm thanh thản
Hành hạnh Bồ Tát Thường Bất Khinh
Tự giác giác tha luôn tinh tấn
Huynh đệ đồng môn thấm đạo tình.
 
Tuệ Vinh
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
150,619