HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0438 Không Lạc: Ý

Monday, October 24, 202210:55 PM(View: 116)
Ý
 DD0438 Không Lạc Ý
Ý luôn làm chủ tâm ta
Dẫn đi khắp chốn ta bà
Tạo ra biết bao nhiêu nghiệp
Bây giờ quyết diệt, chẳng tha  !
***********

Ý như con ngựa bất kham
Không được điều khiển, nên ham tung hoành
Mới sơn lâm ! Đã đầu gành !
Ruộng kia bãi nọ ! đồng tranh rừng già !
 
Muốn Ý yên lặng như là
Mặt hồ phẳng lặng, như là thạch sơn
Hãy dùng sợi KHÔNG, trống trơn
Xỏ vào mũi Ý, hết cơn điên liền
 
Sợi KHÔNG  là sợi dây THIỀN
Ý liền lặng ! chẳng biên cương ! rừng già !
Kinh Pháp Cú dạy, Ý là :
Đầu dây mối nhợ, Tâm ta chẳng ngừng
 
SỢI KHÔNG, là sợi dây thừng
Xỏ vào mũi Ý, nên tuân lệnh liền
Xin tặng pháp hữu, bạn thiền
Bài thơ tên Ý, cùng nghiền ngẫm nha !
 
Cũng nhờ đại dịch lan ra
Lão tôi không biết ở nhà làm chi
Thôi thì tĩnh tọa li bì
Có người hỏi tôi được gì ?  thưa ông :
 
Tôi nói được chớ, sao không !
Lão tôi lấp được “khoảng không” mỗi ngày
Rồi được  ”  Bây Giờ Ở Đây
Sức khỏe lại được tràn đầy hơn xưa !!!
 
Còn nữa, lão tôi xin thưa :
Bệnh hoạn hình như chẳng ưa đến gần
Gặp vui cũng ít lâng lâng !
Đụng buồn cũng kém bâng khuâng trong lòng !
 
Tâm tôi tương đối thong dong
Đôi chút tự tại giữa lòng thế gian
Không dám sánh với mây ngàn
Chỉ dám so với thế gian ta bà !
  
                               10/10/2022
                                 Không Lạc
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
150,611