HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0437 Không Huyễn: LÀM SAO ĐỂ NHẬN RA TRẠNG THÁI KHÔNG NÓI

Sunday, October 23, 20224:50 PM(View: 166)

LÀM SAO ĐNHẬN RA TRẠNG THÁI KHÔNG NÓI

(KHI THỰC HÀNH 7 BƯỚC PHÁP KHÔNG NÓI )
 DD0437 Không Huyễn LÀM SAO ĐỂ NHẬN RA TRẠNG THÁI KHÔNG NÓI

Trạng thái tâm thanh tịnh, không nói thầm tức là không có những suy nghĩ biện luận, những điều tự mình nói với mình. Nói chung là không Tâm ngôn. 

Nhận thức về trạng thái Tâm KHÔNG NÓI là cái trạng thái tâm BIỂT KHÔNG LỜI, nghĩa là tâm vắng lặngtỉnh thức, vừa TỊCH, vừa CHIẾU. Khi tâm vắng dứt lời nói thầm, hay đối thoại thầm lặng trong nó, hay khi con người chấm dứt cách Biết bằng đối đãi, so sánh thì Tâm vắng lặng, rỗng trống mênh mông (TỊCH TÁNH). Nhưng lạ thay, tuy trong nó không có vật, hay pháp gì cả, vẫn một cách vô hình tướng, tâm có sự hiện diện TIỀM TÀNG đều khắp của cái khả năng Biết bẩm sinh (CHIẾU TÁNH), nó cũng như Hư không bao la vô tận vậy. Vì lẽ đó nên hành giả mới Tự nhận ra khi sự nói thầm ngừng lặng, thì không phải Tâm trở nên, mà đúng ra phải nói là “Tâm trở lại nguyên trạng thể BIẾT KHÔNG LỜI, RỔNG VẮNG, MÊNH MÔNG” vốn có của chính nó.
Tóm lại: Bản tâm, nguyên trạng thái là TỊCH-CHIẾU, tức RỔNG VẮNG, BIẾT KHÔNG LỜI. Vốn hằng có mặt chỉ vì con ngườithói quen xử dụng trí năng, nên Chân tánh (Chân tâm) không thể hoạt động. Thế gian đối đãi, hơn thua... là khu vực hoạt động chính của trí năng (gồm cả những suy xét, suy luận của Ý thức, Ý căn). Trí năng với sức tưởng tượng, phán đoán mà công và tội đều chiếm hàng đầu. Khi các hoạt động nầy chấm dứt:  Đó mới là điều kiện thuận lợi cho Chân tâm hoạt động. Để nhận rathể nhập trạng thái tâm Biết Không Nói, Thầy chỉ dẫn thực hành AN TRÚ TRONG (thực hành đi, lại nhiều lần) TRẠNG THÁI THẦM NHẬN BIẾT KHÔNG NÓI...

Thái độ biểu lộ ra của trạng thái Không Nói, là HỒN NHIÊN, thanh thản, phóng khoáng (rỗng lặng, mênh mông...)

Ví dụ: CÁC TRƯỜNG HỢP NHẬN RA:

1. 
Mình đang thực tập Pháp Không Nói
Và đang không nói câu Không Nói
Nhớ trạng thái tâm đang không nói
Nhìn câu không nói với Tâm trên.
Ý, hình không nói trong ngoài rõ
Thấy cái CHÂN NHƯ, tướng khách quan
Của câu Không Nói cùng muôn loại
Ngộ lẽ CHÂN THƯỜNG đời vô thường.

2.
Bạn nhé lỏng buông thói trù trừ, (1) 
Hồn nhiên, thanh thản cảm nhận ra,
Củi lồng đối đãi còn vương vấn
Khó bước ra xa chỗ xó nhà.
 
3.
Giải pháp không nơi CÁI PHẢI LÀ (2)
Nó nằm ngay CHỖ ĐỐNG ĐÂY MÀ (3)
Thảnh thơi, thong thả nhìn ra Hắn
Mong ngóng, bồn chồn, chịu bó tay!

Không Huyễn
(Nguyễn Lập)

  1. trù trừ: so đi, xét lại, phân vân...
  2. phán đoán của TRÍ NĂNG.
  3. Ngay trong toàn khối thân tâm ta đang mang ở đây, bây giờ.
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
150,610