HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0432 Nguyễn Thanh Bạch: HẠNH PHÚC NIẾT BÀN

Wednesday, October 12, 202211:21 AM(View: 161)
Hạnh phúc Niết Bàn 

DD0432 Nguyễn Thanh Bạch HẠNH PHÚC NIẾT BÀN

Thức giấc tâm tĩnh lặng 
Thêm ngày vui đây rồi (*)
Đường ta đi từng bước
Với CÁI BIẾT KHÔNG LỜI
               
Ngày qua trong khoảnh khắc
Vạn vật luôn đổi thay
Như đám mây gặp gió
Phút chốc đã tan ngay 
        DD0432 Nguyễn Thanh Bạch HẠNH PHÚC NIẾT BÀN 3      
Ngày qua trong chánh niệm
Không nghĩ ngợi bâng khuâng
Từ từ ta tiến bước
Thoát khỏi vòng trầm luân
               
Thế giới này rỗng không
Người, ta, đều rỗng không 
Không nặng lòng bám víu
Buông xả, sống thong dong 
DD0432 Nguyễn Thanh Bạch HẠNH PHÚC NIẾT BÀN 3
              
TÁNH KHÔNGtối thượng
Niềm hạnh phúc vô biên
Là không còn đau khổ
Hạnh phúc Niết Bàn .
 
Nguyễn Thanh Bạch
 
(*) Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
 
(*) Wake at dawn with winged heart 
and give thanks to another day of loving
(Khalil Gibran) 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
150,609