HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0428 Tuệ Vinh: THỨC

Monday, October 3, 20229:42 PM(View: 269)
THỨC
 DD0428 Tuệ Vinh THỨC
Hãy thức dậy, chân trời ửng đỏ,
Năng lượng đầy, rạng tỏ mọi nơi
Ta nên thư thới thảnh thơi
Ung dung làm việc, cho đời tỏa hương. 
Có gì đâu, dối lường nhân thế
Sát phạt người, thậm tệ hại nhau, 
Ỷ trí tài, tạo khổ đau
Yêu người mến vật, đẹp thay! một ngày. 
 
Hãy thức dậy, mặt trời hồng đỏ, 
Xóa màn đêm, sáng rõ mọi nơi
Ta nên tự tại thảnh thơi
Tinh tấn tu học, cho đời ngát hương.
Văn Tư Tu, tỏ tường Pháp Phật 
Tham sân si, cố tật chớ nhầm 
Tỉnh thức Biết , xóa mê lầm 
Vô ngôn - Không Nói, Tứ Tầm liễu thông.
 
Tuệ Vinh.
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
150,620