HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0421 Không Lạc: XIN ĐƯỢC THAM LAM

Monday, September 19, 20223:27 PM(View: 227)
XIN ĐƯỢC THAM LAM
  DD0421 Không Lạc XIN ĐƯỢC THAM LAM
Tham lam ! Xin  được tham lam !
Kiếp tới kính xin được làm Thầy tu
Tận trên đỉnh núi sương mù,
Hay là  Cùn Cốc..., Tâm tu đạo Thiền
 
Quyết lòng dẹp hết niềm riêng
Xa rời tục lụy, tách miền thế gian
Lên núi ngồi ướp mây ngàn
Xong về biển tuệ nghiêm trang thực hành
 
Không Ý sẽ diệt mầm sanh
(Thất tình, lục dục, tỵ ganh, tam bành...)
Cái  NÓI  bị bể tan tành
Hồ Tâm tức khắc an lành long lanh
 
Bước chân tỉnh thức thiền hành
Tối, khuya thiền tọa, năm canh không ngừng
Một túp lều tranh giữa rừng
Bạn cùng gió núi, thú rừng, chim muông...
 
Tiếng mõ cùng với tiếng chuông
Dẹp tan vọng tưởng luôn luôn quấy rầy
Kiếp tới xin được làm Thầy
Thầy chùa trong chốn rừng dầy, rừng thưa
 
Con tham lam lắm ! xin thưa
Xin nhân duyên dẫn, chỉ, đưa vào Thiền
Đê đầu kính lạy về miền
Ông Nhân Duyên chứng cho riêng lòng nầy.
 
Sao không làm THẦY kiếp này ?
Mà kính xin hẹn làm Thầy kiếp sau ?
Sợ Tâm còn lắm lao xao !
Cuối  đầu xin Đấng Tối Cao hiểu lòng !!!
 
 Thành Kính
Tiểu thất - 9/9/2022
 Không Lạc
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,515