HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0408 Không Lạc: BỐN CÁNH HOA TÂM

Monday, August 22, 20227:20 AM(View: 123)
BỐN CÁNH HOA TÂM
DD0408 Không Lạc BỐN CÁNH HOA TÂM 
Hoa Tâm nở, bốn cánh xòe
Hương thơm tỏa rộng, cảm nghe ngọt ngào
Mỗi cánh mỗi sắc, mỗi màu
Bốn cánh liên kết, hợp nhau hài  hòa
 
Cánh TỪ như một tòa nhà
Tòa nhà thế giới Ta Bà muôn phương
Cánh BI như một đại dương
Cứu thuyền gặp bão, trên đường về nhà
 
 
Cánh XÃ như trời bao la
Mênh mông, bát ngát như là vô biên
Xã hết tất cả ưu phiền
Mang niềm vui đến, dẹp điên đão đầu
 
Bốn cánh hoa thật nhiệm mầu
Bốn cánh chẳng khác chiếc cầu độ nhân
Là kinh TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
TỪ BI HỶ XÃ, tượng mầm độ nhân.
  
                                      Không Lạc
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
122,238