HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0404 Thơ Tuệ Vinh: ALBUM Mùa VU LAN báo hiếu

Thursday, August 11, 202210:31 AM(View: 253)


ALBUM Mùa VU LAN báo hiếu
DD0404 Thơ Tuệ Vinh 
ĐA TẠ
Thành kính đa tạ Phật Trời
Cho con tỏ được vài lời cảm ơn
Đời con hội đủ nguồn cơn
Hình hài hiện hữu là ơn song từ,
Thầy cô giảng dạy thật hư
Trao dồi kiến thức thành người thiện lương
Sư Thầy cảm hóa soi đường
Đất nước, xã hội, tình thương vạn loài
Duyên lành chánh niệm rọi soi
Ở đời thân khổ, tâm ngoài trần ai
Đến, đi đâu nệ tương lai
Bây giờ, hiện tại luôn cài niệm không
Quá khứ duyên nghiệp chất chồng
Nay tĩnh vạn sự chân không nhiệm màu
Tâm lòng bất động, đâu sầu
Cảm ơn tất cả - qua câu thơ vần.
  
ƠN MẸ
Ngày Rằm tháng Bảy Vu Lan
Lòng con nhớ Mẹ lại càng đậm sâu
Nương nhờ Pháp Phật nhiệm màu
Khai tâm mở trí, biết đâu điều lành.
Nhìn Mẹ xinh đẹp tuổi xanh
Tháng ngày tàn tạ vì dành cho con
Nuôi dưỡng, đưa đón, vun tròn
Các con của Mẹ, đâu còn nghĩ thân.
Suốt đời con nguyện tri ân
Công lao dưỡng dục luôn cần khắc ghi
Hy sinh của Mẹ diệu kỳ
Nước nguồn tuôn chảy, Mẹ y Mẫu Từ.
Cầu Mẹ luôn mãi vô tư
Não phiền phủi sạch, đẹp tươi cuộc đời
Chúng con nay đã trưởng thành
Mong Mẹ vui hưởng phước dành Mẫu thân.
  
ĐỜI NGƯỜI
Khi xưa ta đến rồi lại đi
Đến, đi ta chẳng đem được gì
Sướng khổ đeo mang đầy một kiếp
Thân tàn gởi tạm chốn âm ty.
Theo ta chỉ có nhân quả nghiệp
Danh vọng tiền tình cũng chia ly
Hãy tỉnh! Đời vô thường, khổ
Vô sanh, bỉ ngạn nhẹ nhàng đi.
  
NHỚ ƠN
"Thương Người như thể thương thân "
Sống trên hoàn vũ, ta cần những ai?
Cha Mẹ sinh tạo hình hài
Nuôi nấng dưỡng dục tương lai nên người .
Kiến thức nhờ đến thầy sư
Kỹ thuật nghề nghiệp cần người chuyên môn
Ở đời thăng tiến trí khôn
Tiếp xúc đủ hạng đồng môn, khách hàng.
Đôi khi giao tế chức quan
Những nhà lãnh đạo, kẽ sang người hèn
Họ hàng, thân hữu sơ quen
Cũng không thể thiếu ngọn đèn tâm linh.
Bao người xả bỏ thân mình
Hy sinh vì nước, an bình cho dân
Thiện hữu trí thức luôn cần
Giúp ta học hỏi, tứ ân rõ ràng
Gia đình, đất nước bình an
Bản thân hạnh phúc, ta càng Nhớ Ơn !
 
MẸ
Mẹ Trẻ là cả bầu trời,
Khi mưa lúc nắng, che đời con thơ .
Thiếu Mẹ con vẫn dại khờ,
Tình thương bảo bọc, niềm mơ Mẹ hiền .
Mẹ Già là một bà Tiên,
Ban ân cho phúc, kho tiền của ta,
Vì khi săn sóc Mẹ Già,
Phước nào sánh kịp, Phật Đà dạy khuyên .
MẸ già như lá mùa thu,
Gió lay lá rụng, chỉ dù khẽ đưa.
Làm con chăm sóc sớm trưa
Nệ gì sức của, cho vừa ơn sâu.
Mai kia dù có mong cầu,
Đáp đền nghĩa nặng, MẸ đâu sống đời!
 
ƠN CHA MẸ
Công CHA nghĩa MẸ thật cao sâu
Nuôi con khó nhọc chẳng mong cầu
Chín tháng cưu mang thân MẸ khổ
Suốt đời vất vả trí CHA đau.
Biển Đông núi Thái sao sánh kịp
Ơn CHA nghĩa MẸ quá nhiệm màu
Tâm thành khấn nguyện Phật, Bồ Tát
Chở che CHA MẸ sống dài lâu.
. . .
Con sinh ra bởi từ lòng Mẹ,
Trưởng thành nhờ công khó của Cha,
Bà con quyến thuộc đây là
Nhân duyên hợp đủ, thân ta tạo thành .
Thân-Tâm Ý, hợp hòa sanh tạo,
Mới đủ đầy, trọn vẹn đạo Nhân,
Sắc – Thức sinh hóa xoay vần,
Trợ duyên Ngũ giới, nên cần liễu tri .
Ơn Cha Mẹ, phận con ghi nhớ,
Phước đức đầy, nhờ Hiếu mở ra,
Cộng thêm bác ái, vị tha
Nhân nầy tích lũy, Mẹ Cha hưởng tròn .
Thọ trăm tuổi, Song Từ còn thiếu
Gói hành trang công đức diệu kỳ,
Tích xưa xin hãy nhớ ghi,
Vu Lan Bồn pháp, thực thi nhiệm màu .
Cha Mẹ sướng vui, đau khổ,
Là tương quan nhân quả tạo nên,
Tham sân, ái nhiễm đầy lên,
Lậu hoặc huân tập, móng nền đoạ sa .
Làm con phải biết nhìn xa,
Giúp cho Cha Mẹ, Ông Bà tu mau .
Đời nầy tận mãi mai sau,
Gieo trồng giống tốt - đạo màu Từ bi .
 
Lễ VU LAN, Rằm tháng 7
Kính cầu nguyện.
Con Tuệ Vinh.
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
122,239