HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0399 Không Lạc: THẮP NẾN

Tuesday, August 2, 20228:05 AM(View: 239)
THẮP NẾN
DD0399 Khong Lac Ngon Nen 
 
Một ngọn nến thắp lên
Làm vô minh tận diệt
Một ngọn nến thắp lên
Soi sáng một niềm tin
 
Một ngọn nến thắp lên
Làm thông minh trí tuệ
Một ngọn nến thắp lên
Làm tan hết mê lầm
 
Một ngon nến thắp lên
Lộ Tâm Không Bát Nhã
Một ngọn nến thắp lên
Làm tự ngã tiêu tan
 
Một ngọn nến thắp lên
Soi sáng nẽo Niết Bàn
Gom đại chúng lang thang
Về con đường chánh đạo
 
Một ngọn nến thắp lên
Thênh thang bước về nguồn.
Chung nhau cùng tiến bước
Lặng lẽthênh thang./
 
                        
  Cuối đông  năm 2000
tại BỒ Đề Đạo Tràng trong buổi lẽ THẮP NẾN
                                Không Lạc
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
145,695