HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0397: Đạo Tràng Toronto : PHÁT BIỂU TRONG LỄ BẾ GIẢNG KHÓA BÁT NHÃ lớp trung cấp III

Monday, July 25, 202210:08 PM(View: 280)

             PHÁT BIỂU TRONG LỄ BẾ GIẢNG KHÓA BÁT NHÃ lớp trung cấp III
                                                   Đạo Tràng Toronto

Nhu anh PHAT BIEU trong le be giang
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Con là Như Anh, đại diện đạo tràng Toronto,

Xin kính chào Ni Sư và chư vị Tăng Ni, cùng tất cả quý vị tham dự khóa học,

Kính thưa Ni Sư,

Mặc dù đạo tràng chúng con đã học qua Khóa bát nhã III với Ni Sư những năm trước đây, nhưng đa số thiền sinh vẫn tham dự khóa này vì nhu cầu cần ôn lại giáo lý. Thêm vào đó qua những lời nhắn nhủ cô đọng của Ni Sư trong các bài giảng, cá nhân mỗi thiền sinh có thể nhìn lại chặng đường tu tập đã qua và nhận ra những bước kế tiếp trong việc thực hành để trở về với chân tâm của mình, thể nhập những chủ đề về chân lý tối hậu: Tánh Không, Tánh Huyễn và Chân Như.

Trong khung thời gian rất giới hạn của mỗi chủ đề và toàn khóa học, Ni Sư đã vận dụng tuệ vô ngại giải để hiển lộ cái trừu tượng siêu vượt và thâm sâu của “bất khả tư nghị”, và lột tả “phần tủy” của Tổ Bồ Đề Đạt Ma giúp cho chúng con hiểu ít nhiều bí quyết tâm truyền của chư Phật.

Khóa học đã hoàn thành mỹ mãn. Bản đồ hành trình chuyển đổi tâm đã được phơi bày cho những ai muốn đến và tự thấy trước mặt.

Chúng con thành kính tri ân Ni Sư và ban điều hành trung ương, và các anh chị đạo tràng Nam Cali đã không ngừng nỗ lực thực hiện những khóa học trên mạng Zoom để thiền sinh khắp nơi được gắn bó với Thiền Tánh Không, được khích lệ và giáo hóa bởi Ni Sưtăng đoàn, các đạo tràng được dịp hội tụ cùng nhau tu học và chia sẻ kinh nghiệm.

Đạo tràng chúng con xin kính chúc Ni Sư sức khỏe trong những chuyến đi hoằng pháp sắp tới. Chúng con vô cùng hân hoan chuẩn bị đón tiếp Ni Sư trở lại Toronto trong hai tuần nữa.

Kính chúc ban tổ chức, quí vị thiền sinh sức khỏe, an vui và vững tâm trên bước đường tu tập.

Toronto, ngày 24 tháng 7, 2022
Như Anh

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
145,695