HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0394 Không Lạc : TỜ GIẤY KHAI SINH

Wednesday, July 20, 20228:30 AM(View: 249)
TỜ GIẤY KHAI SINH
DD0394 Không Lạc 
 
Từ buổi vào Thiền Tánh Không
Khai sinh, Thầy viết tên Không Lạc liền
Đứng đi, dạy bảo cách riêng
Nói cười, nhìn ngó, một miền mà thôi
 
Cách nằm cùng với thế ngồi
Sao cho buông bỏ cái TÔI hiển bày
Thầy dạy nhìn phải thẳng ngay
Sao cho Tâm được ngày ngày rỗng rang
 
Pháp danh Không Lạc thầy ban
Con xem như thể  hành trang đi về
Khi nào tách khỏi bến mê
Bè sang sông, để lại kề bến sông
 
Lúc đó bước nhẹ Chân Không
Theo Thầy như chú tiểu đồng ngày xưa
Học thêm, học nữa chẳng thừa
HOA MAI đêm trưóc, còn đưa Hương Thiền
 
Lòng “ thôi “ ôm mối buồn phiền
Vì đã học được pháp Thiền Thầy ban
Bây giờ chân bước thênh thang
Cùng người hiền nội, lòng thanh thảng lòng
 
Song song, sóng bước, song song
Đi trên lối cũ, tay không về nhà
Hai tôi rẽ lối ta bà
Bước qua đại lộ mượt mà Tánh Không
 
Sớm kinh, tối kệ rỗng lòng
Khuya thì thiền tọa, tròn lòng định Tâm
Thường ngày, đi, đứng, ngồi, nằm
Luôn “Thấy Như Thật”, rỗng rang Tâm mình.
 
                                        Không Lạc
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
145,701