HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0393 Đồng Huân: SOI GƯƠNG

Wednesday, July 20, 20228:16 AM(View: 255)
SOI GƯƠNG
 blank

Hình trong gương là ảo
Cười tâm lại thấy vui
Xụ mặt lại thấy xấu
Đó chỉ là hình tướng
Hạnh phúc hay đau khổ
Thiên đường hay địa ngục
Cũng tùy theo cách nhìn
Khép mở từ con tim

blank

Mọi vật đều vô thường
Tất cả là như huyễn
Biết vậy không chấp trước
Tâm trí được an nhiên
Đồng Huân
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
145,695