HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0392 Không Lạc: ĐẤT PHẬT

Wednesday, July 13, 202210:13 AM(View: 318)
 ĐẤT PHẬT
DD0392 Khong Lac
 
Nơi đây xưa, mấy ngàn năm trước
Dấu chân Người từng bước thênh thang
Theo sau Người, một đoàn áo vàng
Đi chân đất, đầu tròn, không tóc
 
Đoàn áo vàng, đủ mọi giai cấp
Trước khi vào nấp bóng từ bi
Từ thượng lưu cho đến cu li
Chiếc aó vàng, san bằng thứ bậc !
 
Người là bậc ĐẠI HÙNG ĐẠI LỰC
ĐẠI TỪ BI đệ nhất thế gian
Người đã ban một chiếc áo vàng
Cho những kẻ không màng thế sự
 
Vùng Đất Thiêng ngày xưa Ngài Ngự
Nay như còn, của tự thuở nào
Khiến lòng con cảm thấy nao nao
Khi chân bước đi vào ĐẤT PHẬT.
 
 
                                          Bồ Đề Đạo Tràng ẤN ĐỘ
                                               Cuối Đông năm  1999
                                 Không Lạc
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
145,715