HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 21: TÂM ĐIỀU PHỤC CHIẾU SÁNG

Tuesday, July 5, 20228:31 PM(View: 2012)

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 21

TÂM ĐIỀU PHỤC CHIẾU SÁNG
21 TITLE TIENG HAT GIUA TROI  VN

Mời các bạn xem lại đoạn kinh về ngài Sāriputta trong Đại kinh Rừng Sừng Bò.

Rồi Tôn giả Mahā Moggallāna nói với Tôn giả Sāriputta:

-- Hiền giả Sāriputta, chúng tôi đã trả lời theo sự giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Sāriputta: Này Hiền giả Sāriputta, khả ái thay, khu rừng Gosinga! Đêm rằm sáng trăng, cây Ta-la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền giả Sāriputta, hạng Tỷ-kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga?"

-- Ở đây, này Hiền giả Moggallāna, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng; an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy buổi trưa; an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Hiền giả Moggallāna, ví như một vị vua hay vị đại thần của vua có một tủ áo đựng đầy những áo có nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi sáng; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi trưa; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi chiều. Cũng vậy, này Hiền giả Moggallāna, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả nào Tỷ-kheo ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng; an trú quả nào Tỷ-kheo ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào buổi trưa; an trú quả nào vị Tỷ-kheo ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Này Hiền giả Moggallāna, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga.

Trong đoạn văn kinh này, ngài Sāriputta chỉ trình bày kết quả cuối cùng của con đường tu là hoàn toàn làm chủ tâm mình. Đức Phật đã từng diễn tả trạng thái đó trong những khi ngài kể lại tiến trình chứng ngộ ba minh: ...”tâm nhu nhuyến, thuần tịnh, không cấu nhiễm, dễ sai khiến, dễ sử dụng...”

Về cuộc đời ngài Sāriputta, chúng ta đã biết khái quát qua các phần giới thiệu tôn giả Anuruddha, tôn giả Anandā, tôn giả Revata, tôn giả Moggallāna...Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu thêm những chi tiết nào chưa được nhắc tới.

Tên Sāriputta là ghép hai từ: Sāri: âm ra là Xá Lợi, là tên bà mẹ, Putta: âm ra là Phất, có nghĩa là con. Vì thế có khi âm ra là Xá Lợi Phất, hay Xá Lợi Tử. Ngài Sāriputta là con trai trưởng nên được lấy tên mẹ. Khi còn trẻ, ngài có tên là Upatissa, là tên ngôi làng quê quán, trong thành Vương Xá, nước Magadha, vua Bimbisāra cai trị. Chúng ta đã biết ngài có thêm ba người em trai và ba người em gái, đều xuất gia với đức Phật và đều đắc quả Arahant.

Nói tới ngài Sāriputta là phải nói tới ngài Mahā Moggallāna. Cả hai vị đều cùng trang lứa với Đức Phật. Ngài Moggallāna ở một ngôi làng khác, làng Kolita, nên khi còn trẻ, chưa xuất gia, Kolita là tên thật của ngài Moggallāna. Cả hai đều là con trai của hai vị tộc trưởng, gia thế giàu sang, nên đều được nuôi dưỡng cưng chiều, học tập xuất sắc tất cả kinh sách Veda, văn học, thi ca, lý luận, triết học v.v...của thời đó. Cả hai vị khi còn rất trẻ đã nổi tiếnguyên bác, là niềm tự hào của cha mẹ, dòng họ Bà la môn.

Tuy mỗi khi lý luận, đối đáp với những người nổi tiếng khác, hai vị luôn là kẻ trội hơn, nhưng dường như trong thâm tâm vẫn chưa tự mãn nguyện. Một hôm, cả hai tham gia vào một ngày lễ hội quan trọng, tưng bừng náo nhiệt, xế chiều, bắt đầu tàn, trước mắt chỉ bày ra cảnh tượng ngổn ngang, bừa bãi, mệt mỏi. Hai chàng thanh niên thức tỉnh, quyết định bỏ nhà ra đi, tìm thầy học đạo, dù cha mẹ không bằng lòng. Sau đó, sáu người em của ngài Sāriputta cũng lần lượt rời gia đình, theo Đức Phật. Có thể đây cũng là một lý do khiến cả hai bà mẹ đều quay lưng với đức Phậttăng đoàn trong một thời gian dài. Mãi cho đến khi hay tin mẹ mất rồi, ngài Moggallāna mới dùng thiên nhãn đi tìm mẹ và cứu bà thoát kiếp ngạ quỷ vì tội hủy báng tam bảo, rồi hóa sanh cõi trời. Còn ngài Sāriputta mãi tới khi quyết định nhập diệt mới quay về quê hương. Đã 45 năm dài trôi qua, người mẹ mõi mòn trông ngóng 7 người con, 7 vị Arahant mải miết hóa độ chúng sanh, bây giờ trở về làng cũ. Còn nỗi vui nào hơn. Đêm hôm ấy, chư Thiên lần lượt đến viếng thăm và tiễn biệt ngài Sāriputta tại thư phòng của ngài, nơi ngài đã sống trọn quãng đời thơ ấu. Hào quang chư Thiên cõi trời Phạm sáng rực cả ngôi làng Upatissa, suốt đêm hương trời thơm ngát.

Bà mẹ trông thấy quang cảnh hùng tráng, sáng rỡ đó, bà phát tâm hân hoan, hỷ lạc tràn đầy, kính tin Tam Bảo. Ngài Sāriputta đã an trú bà mẹ vào quả Dự Lưu, sẽ không còn bị đọa, chắc chắn sẽ thành chánh giác. Đêm đã gần tàn, ngài Sāriputta vào chánh định, nhập vô dư niết bàn.

Bây giờ chúng ta trở lại về sự nghiệp giáo hoá của ngài Sāriputta có những sự kiện nào đặc biệt. Trước nhất ngài được xem như vị đại đệ tử hàng đầu của đức Phật. Vì sao? Con đường của Phật là con đường giác ngộ, tức khai mở trí tuệ, mà ngài được đức Phật tuyên bố là vị “Trí Tuệ đệ nhất”, không những thông suốt Pháp do Phật giảng, ngài cũng đã tinh thông kinh điển Veda, nên trong những lần luận thuyết với hàng Bà la môn, ngài đều tỏ ra uyên bác và luôn thuyết phục người. Như khi ông Anathapindika (Cấp Cô Độc) cúng dường khu vườn Kỳ Viên ở Savatthi cho Đức PhậtTăng đoàn, đức Phật đã chỉ định ngài Sāriputta lên Savatthi trông coi việc xây cất Kỳ viên Tinh xá. Quả nhiên, ở phương bắc là xứ của Bà la môn giáo, từ xưa ông Cấp cô độcđại thí chủ hết lòng cúng dường cho hàng Bà la môn, nay ông Cấp Cô Độc trở thành đệ tử của đức Phật và lại cúng dường ngôi vườn ngự uyển của thái tử Kỳ Đà, phải trải vàng mới mua được, họ rất phẩn nộ, vì mất danh tiếng, mất quyền lợi. Họ thách thức tranh luận về giáo pháp, về chân lý với người đại diện của đức Phật, đứng ra xây cất  Kỳ Viên Tinh Xá. Làm sao họ có thể tranh luận nổi với vị “Tướng Quân Chánh Pháp” là ngài Sāriputta. Danh hiệu “Tướng Quân Chánh Pháp” có lẽ muốn nói là vị tướng quân đánh trăm trận trăm thắng.

Khi ông Cấp Cô Độc lớn tuổi, bệnh nặng, nhờ người tới đảnh lễ Phật báo tin, sau đó thỉnh mời ngài Sāriputta tới nhà. Ngài Sāriputta đã thuyết một bài pháp, nhắc nhở bản thể trống không của thế gian, để cho ông Cấp Cô độc an tâm ra đi. 

 – Này Cấp Cô Độc, sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), sáu thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức), sáu giới (địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới)… cho đến cả thế giới này và những thế giới khác, đều là giả tạm, không thật. Ông hãy cố gắng quán tưởng tất cả đều là không, để buông xả, không chấp thủ vào bất cứ thứ gì.

Sau khi ngài Sāriputta ra về, ông Cấp Cô Độc hoá sanh cõi Trời, do phước báu bố thí cúng dường trong sạch cho Tam Bảo.

Có một sự kiện nho nhỏ là khi ngài Rahūla xuất gia, đức Phật đã giao phó cho ngài Sāriputta dạy dỗ. Chi tiết này cho mình biết “Trí tuệ” là hướng đến cao nhất của người tu, Đức Phật đã không giao Rahūla cho:

-       Ngài Mahā Moggallāna: đệ nhất thần thông

-       Ngài Subhūti: đệ nhất giải Không

-       Ngài Mahā Kaccana: đệ nhất nghị luận

-       Ngài Puñña, đệ nhất thuyết pháp

-       Ngài Mahā Kassapa: đệ nhất đầu đà

-       Ngài Anurudhā, đệ nhất thiên nhãn

-       Ngài Anandā, đệ nhất đa văn

-       Ngài Upāli: đệ nhất trì giới.

Về sau ngài Rahūla được xưng tán là đệ nhất mật hạnh.

 

Hôm nay nhắc lại khái quát tấm gương sáng của tiền nhân, một bậc thánh nhân vĩ đại, chỉ đứng sau đức Phật, chúng ta học được rất nhiều đức hạnh: một người con hiếu thảo biết an trú mẹ vào quả thánh Dự Lưu, một người anh trưởng biết hướng dẫn sáu người em xuất gia tu tập đạt quả Arahant, một người bạn chân thành, cảm thông, nhu hòa, từ khi còn trẻ cho tới cuối đời, một người thầy trí tuệ sáng chói làm chỗ nương tựa cho cõi trờicõi người, và trên hết, một người đệ tử, đầy đủ phẩm hạnh cao quí nhất, là đệ tử lớn của một đấng Như Lai Chánh đẳng giác.

 

Thiền viện, 24- 6- 2022

TN
blank

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời
Bài 21: TÂM ĐIỀU PHỤC CHIẾU SÁNG

blankClick icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để downloadSend comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, December 3, 20236:39 PM(View: 136)
AUDIO: HT THÍCH THÔNG TRIỆT Thực hiện VIDEO: NHƯ ANH Đạo tràng Toronto
Thursday, November 30, 20232:03 PM(View: 210)
Đôi nét Giới thiệu trường Đại Học Tuebingen Đức Quốc và Tiến sĩ Vật lý Michel Erb Nơi và Người đã chung sức cùng hòa thượng Thích Thông Triệt xác định các định khu não bộ lúc hành Thiền Các kết quả này đã được công bố trong 2 kỳ Hội Nghị Quốc Tế về Não Bộ (OHBM) năm 2010 tại Barcelona (Tây ban Nha) và năm 2011 tại Quebec (Canada)
Wednesday, December 6, 20239:29 AM(View: 73)
La Bouddhéité vient de nulle part. Elle ne s'inscrit pas dans la loi de la causalité des phénomènes. Nous ne pouvons pas découvrir d'où elle vient depuis que l'homme est apparu sur terre. La Bouddhéité est la conscience immanente, appelée conscience primordiale. C'est une connaissance non verbale, par opposition à la connaissance de l'intellect et de la conscience discriminante.
Friday, November 3, 202311:52 AM(View: 733)
Vì căn cơ chúng sanh khác nhau, nên Đức Phật phương tiện thuyết ngũ thừa để giúp chúng sanh dần đạt được giải thoát tối hậu. Ngũ thừa Phật giáo ví như 5 loại xe: Nhân thừa và Thiên thừa - Thanh-Văn thừa, Duyên-Giác thừa và Bồ-Tát thừa
Tuesday, October 31, 20233:40 PM(View: 526)
Und wenn wir diese Weisheit erlangt haben, haben wir keinen Bedarf mehr an einem Weg, an ein Dharma oder an eine Tür, die zur Weisheit öffnet, da wir schon drin sind, in unserem natürlichen Haus.
Thursday, October 26, 202312:55 PM(View: 635)
VIDEO Phóng Sự Kỳ Đo Não Bộ Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT tại Đại học Tuebingen Đức Quốc năm 2013 - Giới thiệu: Quang Chiếu - Quay phim: Tuệ Nguyên - Edit: Chúc Hải
Tuesday, October 17, 202311:23 AM(View: 1251)
Trong cái thấy, chỉ là cái thấy; trong cái nghe, chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri.
Tuesday, October 10, 20239:31 PM(View: 830)
Stuttgart est une petite ville du sud de l'Allemagne. La retraite étant bilingue allemand-vietnamien, M. Tuong Bach, Mme Minh Tuyen et Minh Kien assuraient la traduction simultanée à tour de rôle. Il y avait environ 25 méditants, venant de nombreux endroits. De Paris, ils avaient voyagé en train. De Berlin, ils s’étaient regroupés pour venir en voiture. De Goslar, ils avaient fait environ 8 heures de route pour venir au monastère.
Tuesday, October 3, 202310:36 AM(View: 766)
Die Weisheit, über die ich hier sprechen will, ist ein Vipassanā. In diesem Artikel möchte ich die Grundlagen der Achtsamkeit in dem Nikāya-Sutra untersuchen. Heute klassifizieren viele Ehrwürdige das Satipatthana Sutra als ein Vipassanā, also eine Weisheit. Aus diesem Grund betrachte ich in diesem Artikel das Wort Vipassanā als eine Weisheit. Eine Weisheit für die Praxis.
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 1141)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 1211)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 1390)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 1262)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 1556)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 1206)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 1444)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 1398)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 981)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
Monday, July 17, 20231:44 PM(View: 894)
Dès la clôture de la retraite bouddhique à Berlin, notre groupe de bhikkhunis - Nhu Minh, Nhu Sen et moi-même - a pris le lendemain, 19 mai, l'avion pour Paris. Le 20 mai au matin, la retraite de courte durée y a commencé, durant 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Ce stage est également bilingue français-vietnamien avec la présence de quelques francophones qui écoutaient en direct l’enseignement à l’aide des écouteurs personnels. Ainsi la traduction ne gênait personne, et le cours se déroulait normalement comme d'habitude.
Wednesday, July 12, 20234:15 PM(View: 1167)
KINH VĂN : Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. bao gồm bản Hán Việt, bản dịch nghĩa, bản Anh ngữ & Pháp ngữ
Wednesday, July 5, 20239:06 AM(View: 746)
Như vậy con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Tuesday, June 13, 20237:59 PM(View: 1084)
Hòa Lan, thành phố đông người trần tục hay vườn hoa thiên nhiên với con người an vui thanh thản?
Sunday, June 11, 20234:39 PM(View: 957)
Le 4 mai commençait la retraite dans un centre de la ville de Moissac. Cet endroit, situé sur une haute colline tranquille ayant abrité déjà plusieurs retraites bouddhiques, était un ancien couvent carmélite, aujourd’hui transformé comme lieu de villégiature pour touristes. La Sangha de Toulouse a toujours été composée davantage de pratiquants français que vietnamiens, d’où la nécessité d’organiser la retraite en bilingue. Tout le monde doit rester sur place, car c'est loin de Toulouse.
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 1048)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 821)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 867)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
69,256