HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0390 Không Lạc: HYMALAYAS

Tuesday, July 5, 20226:06 AM(View: 276)
HYMALAYAS
DD0390 Khong Lac 
 
Hymalayas.........
 
.Hymalayas...........
 
Hymalayas, vạn núi đồi
Hymalayas mây ngồi đỉnh tuyết
Chập chùng núi biếc, rừng mơ
Lòng ta như đã mong chờ nghìn năm !
 
Hymalaya, cõi xa xăm
Hôm nay đã hiện trong tầm mắt ta
Mộng xưa trong cõi ta bà
Nay thành sự thật, thât là diệu thay !
 
Khí thiêng ẩn hiện lung lay
Đưa hồn ta bỗng, bay bay lưng đồi
Tưởng như tiền kiếp được ngồi
Hang sâu, núi thẩm học lời Tôn Sư
 
Hymalayas, cõi an như
Mai này ta sẽ tạ từ ra đi
Trở về chốn cũ thị phi
Lòng ta cố giữ, như khi với Người !
 
                Katmando 11-18-2000
Không Lạc
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
145,695