HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 20: BIỆN TÀI CHIẾU SÁNG

Wednesday, June 29, 202212:30 PM(View: 1979)
Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 20

BIỆN TÀI CHIẾU SÁNG

20 TITLE TIENG HAT GIUA TROI  VN
Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói Tôn giả Mahā Moggallāna:

-- Hiền giả Moggallāna, Tôn giả Mahā Kassapa đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Mahā Moggallāna: Này Hiền giả Moggallāna, khả ái thay khu rừng Gosinga!... Này Hiền giả Moggallāna, hạng Tỷ-kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga?

-- Ở đây, này Hiền giả Sāriputta, hai Tỷ-kheo đàm luận về Abhidhamma (A-tỳ-đàm). Các vị ấy hỏi nhau câu hỏi, và khi được hỏi, các vị trả lời được với nhau chớ không dừng lại vì không trả lời được, và cuộc đàm luận về pháp được tiếp tục. Này Hiền giả Sāriputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga."

Chúng ta chắc cũng biết ngài Mahā Moggallāna nổi tiếng là đệ nhất thần thông trong số mười vị đệ tử lớn của đức Phật, mà sao ngài không ca ngợi thần thông, vị tỳ kheothần thông có thể làm sáng chói thêm khu rừng Gosinga này?

Mahā Moggallāna hay có tên khác là Maudgalyayana, hay Mahamaudgalyaya, hay gọi tắt là Mục-liên (568—484 TCN), sinh khoảng cùng thời đức Phật và Sāriputta.

Sāriputta và Mahā Moggallāna là hai người bạn trẻ rất thân thiết nhau, vì cả hai gia đình đều cùng dòng Bà la môn giàu có trong làng gần thành Vương Xá, kinh đô nước Magadha. Cả hai đều tinh thông các bộ kinh Veda, đàm luận triết lý không ai bắt bẻ được. Một hôm hai người bạn cùng đến tham gia một ngày lễ hội vui chơi hằng năm của dân chúng, giữa cảnh tưng bừng, màu sắc âm thanh, nam nữ nhộn nhịp múa hát, ăn uống, hai chàng thanh niên bổng nhiên chán nản, thất vọng, cảnh đời này trở thành vô nghĩa. Hai vị quyết tâm rời xa gia đình, đi khắp nơi, tìm thầy học đạo. Nhiều vị lãnh đạo các giáo phái nổi tiếng cũng đều chưa ai thuyết phục được hai người thanh niên. Đến nổi hai người thất vọng nghĩ rằng: ai có thể làm thầy chúng ta? Họ ước hẹn với nhau: nếu người nào tìm được người thầy của mình, thì hãy bảo cho người kia biết ngay.

Bấy giờ, đức Phật đã thành đạo. Tin mừng này lập tức bay về tới thành Kapilavatthu, vua Suddhodana lập tức cho sứ giả tới thỉnh đức Phật trở về. Lúc đó đức Phật đang còn ở nước Magadha, vua Bimbisara dâng cúng đức Phậttăng đoàn ngôi Trúc Lâm Tinh Xá (Veluvana), gần thành Vương Xá (Rājagaha). Tăng đoàn lúc đó cũng khá đông rồi, ít nhất là đã có 5 vị nhóm khổ hạnh đầu tiên, sau đó là ngài Yasa và 50 thanh niên bạn của ngài Yasa. Tất cả đều đã là các vị Arahant.

Mahā Moggallāna và Sāriputta cũng đang sống gần thành Vương Xá. Một hôm, Sāriputta trông thấy một vị sa môn đang đi trì bình, dáng đi khoan thai, phong thái trầm tĩnh an lạc, ngài Sāriputta chờ tới khi thuận tiện, thưa hỏi: ngài là ai? Ai là vị Tôn sư của ngài? Vị Tôn sư ấy đã giảng dạy những gì? Vị sa môn đó là ngài Assaji.

Tôn giả Assaji, một trong năm vị Arahant đầu tiên của đức Phật, đã tóm tắt cốt lõi giáo phápđức Phật dạy:

Pháp sanh lên do nhân, Như Lai giảng nhân ấy,

Nhân diệt thời Pháp diệt, Đại sa-môn nói vậy.

Vừa lắng nghe xong chân lý, ngài Sāriputta khai ngộ, nhận ra cái Bất tử, là cái không sanh ra, thì sẽ không bị diệt. Ngay đó, Sāriputta báo tin cho Mahā Moggallāna biết, rồi cả hai đến gia nhập tăng đoàn đức Phật cùng với hơn hai trăm đệ tử. Chỉ một tuần lễ, tôn giả Mahā Moggallāna đạt quả Arahant, tôn giả Sāriputta thì sau hai tuần cũng đạt quả Arahant. Từ đó cả hai vị là hai đại đệ tử xuất sắc của đức Thế tôn suốt 45 năm.

Tôn giả Mahā Moggallāna được đức Phật tuyên bốthần thông đệ nhất, mặc dù đa số các vị tỳ kheo sau khi đạt quả Arahant là có thần thông, nhưng có thể trong nhiều mức độ khác nhau. Ví dụ trong kinh Đại Bát Niết bàn, đức Thế Tôntăng đoàn sau khi thọ trai do vị đại thần xứ Magadha cúng dường, trên đường trở về, tới bờ sông Hằng, nhìn thấy người đời lăng xăng tìm bè sang sông, đức Thế tôn cùng với tăng đoàn biến mất ở bờ sông bên này, hiện ra ở bờ sông bên kia trong chớp mắt như người duỗi cánh tay đang co, hay co cánh tay đang duỗi.

Một ví dụ khác các vị Arahant có thần thông. Một lần kia, có 500 vị tỳ kheo mới tới, đến Jetavana (Kỳ viên tinh xá) yết kiến đức Phật. Họ lao xao thăm hỏi. Đức Phật nghe nhiều âm thanh ồn ào, bảo ngài A Nan ra nói họ dời đi nơi khác. Tất cả ra khỏi tinh xá, đến một nơi xa và an trú ở đó tu tập. Một thời gian sau, nhân đức Thế tôn trông thấy có đám mây ngũ sắc trên bầu trời, đức Phật hỏi ngài A Nan ai đang ở phương đó? Biết đó là nơi trú của nhóm 500 tỳ kheo trước kia, đức Phật bảo ngài A Nan tới đó mời họ trở về. Ngài  A Nan đã dùng thần thông tới nơi và tất cả 500 vị cũng về trong chớp mắt.

Chúng ta thấy những dịp này là tỳ kheo có thể dùng thần thông mà người đời không ai biết. Luật của Phật là không được thi thố thần thông để vui chơi, hay khoe khoang. Riêng ngài Mahā Moggallāna có thể dùng thần thông hàng phục ngoại đạo. Đây cũng là một nhân trực tiếp của lòng căm thù của ngoại đạo vì mất đệ tử, mất quyền lợi, mất danh vọng, dẫn tới cái chết bi thảm của ngài sau này.  

Trong cuộc đời của ngài Mahā Moggallāna cũng có nhiều lần dùng thần thông: ngài lên cõi trời Phạm Thiên, xem ngài Sakka (Đế Thích) có tu tập theo lời dạy của đức Phật hay không. Đức Phật dạy: Phải quán vô thường trong các cảm thọ. Nhưng sau khi bay về trời, thì Sakka đang vui chơi với 500 nhạc khí của 500 nhạc công, và khoe khoang có xây dựng:

  “một lâu đài tên là Vejayanta (Tối Thắng Điện). Này Thiện hữu Moggallana, lâu đài Vejayanta có đến một trăm vọng tháp, trong mỗi vọng tháp có bảy ngôi nhà có hình tam giác, trong mỗi nhà tam giác có bảy tiên nữ, và mỗi tiên nữ có đến bảy thị nữ. Này thiện hữu Moggallana, Thiện hữu có muốn xem những điều khả ái của lâu đài Vejayanta không?”

Ngài Mahā Moggallāna đã nhấn ngón chân cái xuống đất khiến tòa lâu đài rung chuyển, đó là ngài muốn thuyết giảng sự vô thường, huyễn hóa của vật chất, của dục lạc để thức tỉnh vị Phạm Thiên.

Có một sự kiện quan trọng về phẩm hạnh của ngài Mahā Moggallāna là hiếu thảo. Sau khi bà mẹ mất, ngài đã dùng thiên nhãn quan sát tìm mẹ khắp nơi mà chưa gặp. Sau đó ngài thấy mẹ đang bị đọa cảnh giới ngạ quỷ, lang thang đói khát, ngài đi khất thực rồi mang cơm tới dâng cho mẹ, nhưng bà không ăn được vì thức ăn biến thành lửa đỏ. Ngài bay về thưa thỉnh đức Phật. Phật dạy: tới ngày rằm tháng bảy, chư vị thánh tăng mãn hạ, hãy bày lễ cúng dường trai tăng rồi nhờ oai lực của chư vị thánh tăng chuyển hóa tâm bà, bà Thanh Đề mới thoát khỏi cảnh ngạ quỷ, lên thiên giới.

Trong suốt thời gian dài đức Thế Tôn giáo hóa, ngài Mahā Moggallāna đã là một vị đệ tử đắc lực, thu phục nhiều đệ tử vào tăng đoàn, như trường hợp Devadatta khi tách ra cùng với mấy trăm vị tỳ kheo, chính hai đại đệ tử: Sāriputta và Mahā Moggallāna đã tới tận nơi thuyết phục nhóm này thức tỉnh, trở về.

Tuy đức Thế Tôn công bố ngài Mahā Moggallāna thần thông đệ nhất, thiệt ra ngài  Sāriputta cũng có lần thi triển thần thông không thua kém bạn, nhưng ngài ít dùng thần thông như ngài Mahā Moggallāna. Còn ngài Sāriputta là trí tuệ đệ nhất, nhưng ngài Mahā Moggallāna cũng có biện tài thu phục nhân tâm không thua kém ai.

Kết luận, thiệt ra tất cả các vị thánh tăng đều có Giới đức, Định lựcTuệ lực tròn đầy. Nhưng những phương tiện đầu tiên có hơi khác nhau: ngài A nan thì bước vào bằng ngõ đa văn, ngài Revata thì hạnh sống nơi rừng núi hoang vắng, ngài Anuruddha thì bằng thiên nhãn, ngài Mahā Kassapa thì hạnh đầu đà, ngài Mahā Moggallāna thì trí tuệ biện tài, ngài Sāriputta thì điều phục tâm v.v...
Mỗi người mỗi vẽ, quy tụ lại như một vườn hoa có trăm đóa khác nhau, hoa nào cũng tròn hương, tròn sắc.

Thiền viện, 20- 6- 2022

TN   

blank
Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời
Bài 20: BIỆN TÀI CHIẾU SÁNG

blankClick icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 278)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 326)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 439)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 633)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 895)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 642)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 783)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 960)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 628)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
Monday, July 17, 20231:44 PM(View: 464)
Dès la clôture de la retraite bouddhique à Berlin, notre groupe de bhikkhunis - Nhu Minh, Nhu Sen et moi-même - a pris le lendemain, 19 mai, l'avion pour Paris. Le 20 mai au matin, la retraite de courte durée y a commencé, durant 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Ce stage est également bilingue français-vietnamien avec la présence de quelques francophones qui écoutaient en direct l’enseignement à l’aide des écouteurs personnels. Ainsi la traduction ne gênait personne, et le cours se déroulait normalement comme d'habitude.
Wednesday, July 12, 20234:15 PM(View: 674)
KINH VĂN : Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. bao gồm bản Hán Việt, bản dịch nghĩa, bản Anh ngữ & Pháp ngữ
Wednesday, July 5, 20239:06 AM(View: 492)
Như vậy con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Tuesday, June 13, 20237:59 PM(View: 734)
Hòa Lan, thành phố đông người trần tục hay vườn hoa thiên nhiên với con người an vui thanh thản?
Sunday, June 11, 20234:39 PM(View: 564)
Le 4 mai commençait la retraite dans un centre de la ville de Moissac. Cet endroit, situé sur une haute colline tranquille ayant abrité déjà plusieurs retraites bouddhiques, était un ancien couvent carmélite, aujourd’hui transformé comme lieu de villégiature pour touristes. La Sangha de Toulouse a toujours été composée davantage de pratiquants français que vietnamiens, d’où la nécessité d’organiser la retraite en bilingue. Tout le monde doit rester sur place, car c'est loin de Toulouse.
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 693)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 548)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 589)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
Saturday, May 20, 20232:10 PM(View: 558)
Liebe Freunde, ein Kochrezept zubereiten ist nichts anderes als eine Kultivierungsübung. Um zu überleben, essen wir und praktizieren wir. Daher sind die Prinzipien für eine gute Küche quasi die Prinzipien für eine gute Praxis. Kurz gesagt, alles, was wir tun, ist eine Kultivierung. Der Lebensweg ist auch der Kultivierungsweg. Alles ist abhängig von unserem Geist. Wie er das Objekt wahrnimmt, ist es das Reich, in dem wir leben.
Tuesday, May 16, 20239:48 PM(View: 714)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Tuesday, May 16, 20237:21 PM(View: 546)
Người “Sống Tùy Duyên Thuận Pháp” là người có tu tập theo lời Phật dạy. Một trong những pháp người đó thực hành là giữ chánh niệm trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, hay khi làm bất cứ điều gì, cũng làm trong chánh niệm.
Thursday, May 11, 20239:41 AM(View: 791)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Wednesday, May 10, 20237:33 PM(View: 655)
Nếu thành tựu trọn vẹn pháp chánh niệm và tỉnh giác trong bốn oai nghi, các vị Tỳ kheo xứng đáng được mọi người chắp tay cung kính, được mọi người tôn trọng, cúng dường, và được xem như có rất nhiều ruộng phước trên đời.
Tuesday, May 2, 202312:58 PM(View: 783)
Mười Hai Duyên Khởi, cũng còn gọi là Mười Hai Nhân Duyên, là 12 nhân duyên liên kết nhau để hợp thành một chuỗi nhân quả (P: nidāna). 12 nhân duyên như 12 mắt xích hay 12 nguyên nhân đưa đến tình trạng Khổ của con người hay tái sinh.
Sunday, April 30, 20238:57 PM(View: 615)
Der Buddha sagte: "Der Tathagata ist nur ein Wegweiser, alleine musst du gehen." Das heißt, du kennst nun den Weg, gehst alleine hin, verlass dich auf niemanden, der richtige Weg ist deine Weisheit, die dich zu deinem ursprünglichen Geist zurückbringt. Im ursprünglichen Geist sind alle Phänomene Buddha-Dharmas, und die Welt ist ein reines und glückliches Nirwana.
Monday, April 24, 20236:07 PM(View: 646)
Trong thiền Phật giáo có nhiều nguyên lý tâm linh dẫn đến mục tiêu cứu cánh là chuyển hóa tâm, cân bằng thân-tâm, phát triển tuệ giác, và giải thoát.
69,256