HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0381 Không Lạc: HAI NGƯỜI PHÁP HỮU; VÔ THƯỜNG LÀ LƯỢNG BA ĐÀO

Monday, May 30, 20229:44 AM(View: 350)

HAI NGƯỜI PHÁP HỮU

Thân tặng thi hữu Huy Lữ,

Cũng là tiến Sĩ Canh Nông Trần văn Đạt

DD0381 Không Lạc HAI NGƯỜI PHÁP HỮU 

Hương thơ trổ Đóa Hoa Thiền

Hai người pháp hữu cùng khiêng đem về

Hai người để tạm bên lề

Không lên bàn Phật, mà kề gốc cây.

 

Hai ông đồng ý như vầy

Bởi vỉ dân chúng ngày ngày đi qua

Dù cho ngoại Đạo, hay là...

Cùng nhau đứng lại gốc đa, nguyện gì

 

Họ nhìn hình tướng từ bi

Cái”từ bi” sấy sẽ đi vào lòng

Để đó là đúng, phải không ?

Nếu trưng bày, chắc Phật không bằng lòng

 

Hai ông cùng vào Tánh Không

Mà hai ông đã cùng lòng như nhau

Hai ông ở cách xa nhau

Nhờ câu thơ Đạo, biết nhau như vầy.

 

“Hữu duyên thiên lý”, là đây

Cho nên tương ngộ một ngày không xa.

Thật tình tôi nói không  ngoa

Chúng tôi đã gặp tại nhà Tánh KHông!

Không Lạc

 

 

VÔ THƯỜNG  LÀ LƯỢNG “ BA ĐÀO”

 

Thân tặng anh Trần Văn Đạt

Thiền sinh Tánh Không Nam Cali

 

“Vô Thường là lượng Ba Đào

Nhận chìm bao đấng anh hào xưa nay””

*********

 

Từ ngày khép kín Webside

Hôm nay tính đã bao ngày đi qua

Người cùng ta ở cách xa

Người Nam, ta Bắc xứ Ca li này

 

Biết người có” nỗi lòng đầy”

Nhưng ta không biết giải khuây cách nào !

Người ơi ! Phật dạy ngày nào

Vô thường là lượng “Ba Đào”thế gian

 

Ta nhỏ như chiếc bè nan

Lỡ “Ba Đào” chụp, bè nan tan tành!

Xin người cố giữ thân này

Thân như cỗ thụ che bày cháu con

 

Lòng tôi đôi chút héo hon

Nghĩ đến người bạn trong cơn ưu sầu!

Bạn ơi ! hãy nên giải sầu

Bằng câu kinh kệ, khồi sầu sẽ tan!!!

Không Lạc
Sanjose - 5/26/2022

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,461