HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0380 Không Lạc: NGÀY MAI

Monday, May 23, 20227:32 AM(View: 377)

NGÀY MAI

DD0380 Không Lạc NGÀY MAI 

Xin đừng chờ đến Ngày Mai

Ngày Mai đừng chọn, Ngày Mai muộn rồi !

Ngày Mai giết chết cuộc đời

Ngày Mai lỡ nhịp chuyện tôi, chuyện người

 

Ngày Mai đã chậm lắm rồi

Người ơi, đừng đợi, đừng chờ làm chi

Nếu hẹn, hãy đến liền đi

Tính toán, thì hãy tính đi, tức thì

 

Thời gian đâu có ngồi “ ì “

Chờ ta, đợi ta, tính gì, mưu chi ?!

Kim đồng hồ vẫn quay đi

Bao giờ quay ngược ! ngừng! vì chờ ta

 

Ngày Mai trong cõi ta bà

Là ngày oan nghiệt, vì ta chậm rồi

Ngày Mai đừng chờ, ai ơi !

Nếu không tính lẹ, lỡ rồi ! nhanh đi!!!

 

Nếu tu, hãy tu tức thì

Vì “vô thường” có nể vì ai đâu ?

Nó đến  không chào một câu

Đi thì cũng chẳng một câu giã từ !

 

Còn cái tuổi của con người

Cứ chồng chất mãi, có từ người nao ?

Hoàng Đế, hay nhà giàu

“Mạt rệp” cũng phải cúi chào, nhận thôi !

 

Ngày Mai, xin gởi khắp nơi

Ngày mai đừng hẹn, người ơi chậm rồi

Ê ! Ngày mai, hãy đi chơi

Đừng có lẩn quẩn , chúng tôi chẳng cần !!!

 

Ngày Mai”, hãy ra khỏi sân

Sân của những người bạn thân tu Thiền

Luôn cả người chưa tu Thiền

Đừng có loanh quanh, sẽ phiền lắm nghe !!!

 

Lão tôi đuổi rồi đó nghe

Bây giờ có thấy khỏe re, không người ?

Thôi thì cùng cất tiếng cười

Bởi vì “Ngày Mai” hết rồi, người ơi !

 

Tương lai giờ đã xa khơi

Dĩ vãng thì đã mất rồi, chìm sâu

Chỉ còn hiện tại dẫn đầu

Bây giờ ở đây, là câu tu Thiền !

Không Lạc

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
150,438