HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0372 Không Lạc: TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH MỘT CHÚNG SINH MỚI

Monday, May 2, 202212:55 PM(View: 375)

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH 
MỘT CHÚNG SINH MỚI

Khi một người chết. cơ thể của họ bị tàn hoại, nhưng Nghiệp Thức vẫn tiếp tục lập thành sự kết hợp mới. Bởi vì năng lực mới của Nghiệp Lực là Vô MinhKhát Ái vẫn còn. Hai lực Vô MinhKhát Ái thúc đẩy , lôi kéo Niệm sau cùng của người chết, đó là trạng thái của Tâm, tức là Thức Tái Sinh đi tìm nơi thích hợp để Tái Sinh.

Nói đến Tái Sinh, ta phải xem lại Mười Hai Nhân Duyên hay Thập Nhị Duyên Khởi,  có một Nhân Duyên vô cùng quan trong.

 Đó là THỨC, đứng hàng thứ  trong Thập Nhị Nhân Duyên.

THỨC là một trong mười hai  Nhân Duyên đóng vai trò Tái Sinh. Đó là THỨC TÁI SINH hay là THỨC LUÂN HỒI đi vào bào thai bằng THỨC LIÊN TỤC. Đó là một chuổi Ý THỨC riêng biệt và thay đổi từng chập. Nó luôn biến đổi từng sát na, sinh và diệt liên miên. Nó là một dòng náo động của Tâm. Tuy nhiên, ngoài mắt xích THỨC ta phải nói đến mắt xích VÔ MINH và KHÁT ÁI. Đây là hai lực không kém phần quan trong, nếu không có hai lực nầy thúc đẩy THỨC thì  THỨC vẫn không đi được !

 Sự liên tục của Ý THỨC được xem như là DÒNG Ý THỨC không bị đứt quãng trong khi con người còn sống và sau khi chết.

Sau khi chết, sự nối kết Tái Sinh được thành lập. Sự sống tiếp tụcÝ THỨC bắt đầu hiện hữu trong cảnh giới thích hợp với Nghiệp Lực của nó.

 TỬ THỨC = DÒNG Ý THỨC = DÒNG TRỞ THÀNH =

HƯƠNG ẤM     +       TINH  (Cha)   +   TRỨNG ( Mẹ )

Niệm sau cùng của người chết = TỬ TÂM

Yếu tố : thời kỳ có khả năng thụ thai   

MỘT CHÚNG SINH MỚI

 

 DD0372 Không Lạc TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH MỘT CHÚNG SINH MỚI

 

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH
MỘT CHÚNG SINH MỚI
Thân hủy diệt ngay từ  lúc chết
Nhưng Vô Minh, Ái Dục vẫn còn
Hai lực nầy kéo đẩy THỨC đi
TÁI SINH lại vào trong lục đạo.
 
Ý THỨC là đầu dây mối nhợ
Nối liền nhau hai kiếp tử sinh
Để lập thành nên một lộ trình :
LUỒNG Ý THỨC SINH TỒN LIÊN TỤC.
 
Nhưng Ý THỨC vẫn chưa nhúc nhích
Phải nhờ lực Khát Ái , Vô Minh
Đẩy nó đi trên lộ Tái Sinh
Thành một cuộc hành trình kiếp MỚI.
 
Hai lực này gọi là NGHIỆP  LỰC
Vào sáu nẽo theo nghiệp thiện, ác
Trên một vòng quỹ đạo luân hồi
Để rồi mang kiếp sống nổi trôi
 
NIỆM CUỐI CÙNG của một người chết
Gọi là HƯƠNG ẤM được lập thành
HƯƠNG ẤM cùng TINH cha, TRỨNG mẹ
Một CHÚNG SINH MỚI được thành hình
 
Nhưng phải hội đủ ba yếu tố :
TINH, TRỨNG và khả năng thụ thai
HƯƠNG ẤM lúc đó sẽ có mặt
Một bào thai mới được hình thành
 
Bào thai MỚI từ từ chỉ có
THÂN CĂNTÂM CĂN mà thôi
Còn bốn căn : mắt, tai, mủi, lưỡi
Chỉ  hoạt  động  sau  khỉ chào đời.
 
Thụ thai là kết quả điều hợp
Sáu yếu tố trong cõi đất tròi
Đất, Nước, Gió, Lửa, Không Gian, Thức
Tạo thành thân xác một chúng sinh
 
THỨC TÁI SINH đăng trình miên viễn
Trên một vòng quỹ đạo nhân sinh
Không có thủy cũng không có chung
Đường sinh tử không ngừng, trôi mãi !
 
Ý THỨC như triều lưu luân chuyễn
Nối liền nhau hai kiếp tử sinh
Để tạo thành, làm một tiến trình
THỨC TÁI SINH dẫn vào kiếp mới

                               Không Lạc
 
 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,545