Lịch TU HỌC tháng 7, 2012

13 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 6163)

THÁNG 7


LAUSANNE (Thụy Sĩ)

Khóa Căn Bản 85 (7 ngày)

Từ thứ bảy 7 đến thứ sáu 13

Khóa Bát Nhã 31 lớp trung cấp 1 (7 ngày nhập thất)

Từ thứ bảy 14 đến thứ sáu 20

Ban tổ chức: Cô Huệ Thuận Bùi Mai Hương <mbui@romandie.com>

Đức

Khóa nhập thất chuyên tu Thiền Định X (10 ngày) tại Phật Đạo

Từ 22 tháng 7 đến 31 tháng 7

Hội trưởng Hội TTK Stuttgart: Cô Thanh Tâm <spthanhtam@yahoo.de>

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 7357)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2012: Lớp Thiền Căn Bản 91 tại Thiền Đường Mây Từ, Nam California. Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(Xem: 6600)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2012: tại Úc châu.
(Xem: 6604)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2012: tại Đức.
(Xem: 7183)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2012: Tại Canada.
(Xem: 55213)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2012 tại Houston.
(Xem: 5288)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2012: Tại Bắc Cali.
(Xem: 6399)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2012: Tại Paris.
(Xem: 7049)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2012: Tại Bắc và Nam Cali.
(Xem: 6196)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2012; Khóa Căn Bản 7 ngày tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia.
(Xem: 6577)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2012: Tại Nam Cali.
(Xem: 6664)
Lịch TU HỌC tháng 1, 2012: Tất niên tại Thiền viện. Khóa Bát nhã lớp trung cấp 2 tại Sacramento.