HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0354: Không Lạc : KHỈ RỪNG

Monday, February 28, 20228:37 PM(View: 383)

KHỈ RỪNG
DD0354 Không Lạc  KHỈ RỪNG

Khỉ rừng tánh thú, dã, hoang

Chuyền cành, nhảy nhót, mà mang Tâm trèo

Còn leo lên ngọn cheo leo

Đu đưa theo gió, làm bèo nhèo Tâm!

 

Cho nên khiến Tâm dập bầm

Bảo sao Tâm chảng lặng câm, im lìm !

Vậy mà khỉ chẳng chịu im

Buông mình rớt xuống như chim lượn nhào

 

Ngày đêm chẳng nghỉ chút nào

Cùng nhau “chí chóe”,  lộn nhào đùa vui

Tánh khỉ đâu chịu êm, xuôi

Luôn thích nhảy nhót, còn đuôi quấn cành !

 

Mệt quá, Tâm nạt to nhanh :

Thôi nghe ! đừng có tinh ranh, leo trèo!

Khỉ rừng giựt mình, im, teo

Ngộ quá! liền chẳng trèo leo chuyền cành.

 

Cũng không bẻ trái non xanh

Chỉ  hái trái chín trên cành ngồi ăn !

Cũng thôi trò khỉ lăng xăng

Mà lại ngoan ngoản, thôi giành giựt nhau !!!

 

Nên Tâm chẳng còn lao xao

Thật lặng yên, chẳng khác nào mặt gương

Và Tâm cùng Khỉ lên đường

Phản hồi cố quốc, chẳng vương vấn trần !!!

 

Khai bút đầu năm Nhâm Dần

2/1/2022

Không Lạc

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
146,783