HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0353 Chúc Mừng SINH NHẬT Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ

Saturday, February 26, 20227:14 AM(View: 543)
Chúc Mừng
SINH NHẬT NI SƯ
Thích Nữ Triệt Như 
Ni su Triet Nhu HappyBirthday
Chúc mừng sinh nhật Ni Sư 
Cầu thân Cô khỏe, tâm Như Phật Đà 
Bao năm hoằng hóa ta bà 
Mỹ Âu Úc Á Ta Thà xiển dương. 
 
Tánh Không tận sức mở đường 
Đền ơn Thầy Tổ, tình thương trải đầy 
Đạo Tràng khắp chốn tạo xây 
Năm châu đều có Đông Tây Thiền Đường.
 
Tăng Đoàn, Giáo Thọ dựa nương 
Truyền thừa Pháp Bảo đảm đương thay Thầy 
Tánh Không Thiền pháp phương Tây 
Hậu lai sinh chúng,  ơn nầy hằng lưu. 
 
Kính dâng tặng Ni Sư 
Con Tuệ Vinh - Như Tuệ 
Reader's Comment
Sunday, February 27, 202211:41 PM
Guest
Chúng Con kính mừng Sinh Nhật Ni Sư !
Nguyện Cô luôn Mạnh khỏe , Tràn đầy năng lượng !
Xin Cảm ơn tác giả Tuệ Vinh - Như Tuệ có lời thơ tỏ bày như nguyện của Thiền sinh TTK.
Con Như Yến
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,385