HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0350: BẠN ƠI CÓ BIẾT Nhạc và Lời Diệu Như - Đệm đàn & Video Hưng Huỳnh

Tuesday, February 22, 20224:40 PM(View: 481)
BẠN ƠI CÓ BIẾT
Nhạc và Lời:  Diệu Như
Đệm đàn & Video: Hưng Huỳnh

DD0350 Bạn Ơi Có Biết 1
DD0350 Bạn Ơi Có Biết


Bạn ơi có biết?

Tu là buông bỏ

Tham, Giận, Si, Mê

 Đau khổ, muộn phiền

Tội chi vướng mắc

Thân thể hao gầy

Tâm luôn bất an

Thần sắc u sầu

 

May thay pháp Phật!

Chỉ lối con về

Nhân quả là đây

Trùng trùng duyên khởi

Tu mau kẻo trễ

Biết rõ tâm mình

Chánh niệm tỉnh giác

Diệt bao ác trược

 

Buông đi! Buông đi!

Vầng trăng sáng tỏ

Chân tâm thị hiện

Niết Bàn là đây!

 

Buông đi! Buông đi!

Vầng trăng sáng tỏ

Chân tâm thị hiện

Niết Bàn là đây

Diệu Như

                
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
146,766