HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0349: Không Lạc VÒNG XÍCH SẮT DỊ KỲ

Monday, February 21, 20222:28 PM(View: 407)

VÒNG XÍCH SẮT DỊ KỲ
DD0349 Không Lạc VÒNG XÍCH SẮT DỊ KỲ

Đời là chuỗi nhân duyên vô tận

Tiếp nối nhau, hai ngã đến đi

Tạo vòng xích sắt dị kỳ

Nhân duyên bền chặt, không chi đứt rời !

 

Vô minh- Hành- Thức- Danh - Lục nhập

Thọ-Ái-Sanh-Thủ-Hữu của riêng

Sanh lão bệnh tử đi liền

Luân hồi muôn kiếp, liên miên chẳng rời

 

Muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử

Nên nghiệm xem, hãy cố bứt đi

Một gút xích sắt dị kỳ

Của vòng Thập Nhị Nhân Duyên luân hồi

 

Mười hai gút, xin ngồi quán kỹ

Gút nào nên bền bĩ đập tan

Để vòng xích thôi buộc ràng

Luân hồi thoát nẻo, thênh thang trở về

 

Gút Vô Minh tứ bề bao phủ

Che ngũ quan, tâm thức u mê

Còn rủ bát phong trở về

Tiếp tục che khuất lối về quê xưa !

 

Gút vô minh cũng chưa vừa ý

Còn gọi thêm ganh tỵ, si, mê...

Tâm Hành sanh nghiệp lê thê

Dài theo sinh tử có hề biết chi !

 

Mấy năm nay, trang kinh nghiền ngẫm

Như hải hành tìm “chấm” Hải Đăng

Tâm như được chút ánh trăng

Thuyền như thấy ánh Hải Đăng bên bờ !

 

Thuyền mừng quá, vội vàng thẳng tiến

Rẽ ba đào, từng lượn sóng cao

Con thuyền nhỏ xíu đảo chao

Cuối cùng cũng đến bến bờ Tánh Không !

 

Bến lâu nay, đang trông, mong, đợi

Thuyền cập rồi, như hội hoa đăng

Mặt trời cùng với sao, trăng

Bừng tỏa rực rỡ như đang đón mừng !

Không Lạc

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,395