HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0346: LẶNG IM Thơ Như Nguyên, Nhạc Không Chánh Trí, Tiếng hát: Bích Tuyền

Tuesday, February 15, 202212:47 PM(View: 650)

LẶNG IM 
DD0333 LẶNG IM Thơ Như Nguyên, Nhạc Không Chánh Trí


Lặng im
 nghe tiếng chuông ngân

Lặng im nghe tiếng pháp trần không ngơi
      Lặng im nghe tiếng mưa rơi
Lặng im nghe tiếng bặt lời chim ca.

      Lặng im nhìn núi xa xa
Lặng im nhìn áng mây hòa khói sương
      Lặng im nhìn lá rơi vương
Lặng im nhìn thấy vô thường xiết bao!

      Lặng im cảm gió lao xao
Lặng im cảm gió lùa vào toàn thân
      Lặng in cảm gió vang ngân
Lặng im cảm đủ nhân duyên khắp đời.

      Lặng im với biết không lời
Lặng im với biết đầy vơi trong ngoài
      Lặng im thiền giả miệt mài
Lặng im, "Không Nói", đường dài xá chi


Như Nguyên
Sydney, 11.08.2020
DD0333 LẶNG IM  Nhạc Không Chánh Trí

 
ICON Nghe NhacSmall
LẶNG IM 
Thơ Như Nguyên
Nhạc: Không Chánh Trí
Tiếng hát: Bích Tuyền

(Trích CD Nhớ Thầy)
Đạo tràng San Jose thực hiện
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)

Reader's Comment
Wednesday, February 23, 20229:33 AM
Guest
Thơ hay ,chưa phổ nhạc đã có nhạc .
Khi có nhạc hăn sẽ dung động và cảm nhận không tưởng.
Tiếc rằng giá có VCD nghe thì tốt quá.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,414