HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0344: Không Lạc NGỰA HOANG

Monday, February 14, 20221:50 PM(View: 467)

NGỰA HOANG

DD0344 Không Lạc NGỰA HOANG  

“ Đầu năm khai bút lời ra

Viết lên bài thơ tựa là : NGỰA HOANG

Thân tặng thiền sinh muôn phương

Làm sao cho ngựa dễ thương, hiền hòa !!!

 

Ước mong, mong ước lắm nha!

Pháp Thầy để lại, chúng ta kíp hành

Ngựa hoang thành ngựa thuần thành

Thảnh thơi ngậm cỏ, tung hoành? thì không!!!  “

                    *********

 Ngựa hoang vốn tánh ngang tàng

Phi nhanh bốn vó, dặm ngàn mọi nơi

Thảo nguyên xanh ngắt mọc mời

Đồng cỏ xanh tươi, vui chơi một mình.

 

Ngựa Hoang dẫm nát Tâm mình

Ngựa hoang đâu có thương mình, Tâm ơi !

Ngựa hoang mang Tâm mọi nơi

Đồng kia bãi nọ, khắp trời, muôn phương

 

Rồi mang đi khắp phố phường

Vào nơi nhộn nhịp, nhiễu nhương Tâm trần

Một lần?  Không!  hằng triệu lần!

Bảo sao Tâm chẳng dính trần, bụi dơ !

 

Có lần Tâm giả lờ khờ

Dáng vẻ mệt mỏi, lờ đờ mắt mi

Nạt lên một tiếng : không đi !

Giật mình! ngựa hoang ngừng đi tức thì

 

Ngưa hoang há miệng, “hí hí”

Lừng khừng dừng lại, Tâm ghì “bờm” ngay !

Thật tình! Lạ quá! Ngộ thay!

Ngựa hìền ngậm cỏ, chẳng say dặm nghìn

 

( Phải chăng Ngựa thấy chân mình

Vó câu đã mỏi, “bờm” mình giựt lui !

Cho nên bốn vó ngay xuôi

Tánh hoang đàng mất, cái đuôi xuôi liền ?)

 

Đúng  chăng duyên đủ, Tâm minh!

Chân Tâm hiển lộ, ngựa tinh hiểu liền!

TÂM - NGỰA  nay như bạn hiền

TÂM đâu Ngựa đó, tịnh yên an lành

 

Tinh sương nắng sáng mong manh

Tâm trên lưng Ngựa, bức tranh hài hòa

Ngựa  hoang nay thành ngựa nhà

Dễ thương, dễ bảo, thật là dễ sai !

 

Tự nhiên ta nói : Ngựa này

Ngọc xưa ta có, mà nay mất rồi

Biết Ngọc ở đâu ? Ngựa ơi !

Ngựa cười “hí hí “, Ông ơi ! Ông ơi !

 

Ở trong lai áo bao đời

Tìm trong ! sao lại tìm ngoài làm chi !

Ở ngoài trống rỗng, có gì

Tìm đi, sẽ thấy ngựa ni đã tường !!!

 

                                  Năm Nhâm Dần  2/1/2022

                                          Không Lạc

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
146,751