HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0298 Thanh Bạch - thơ : VỊ THA

Wednesday, November 24, 202111:59 AM(View: 417)
DD0296 VỊ THA

Vị tha không nghĩ đến mình
Hạnh phúc vẫn đến, bình minh đây rồi!
Tâm trong sáng, ý rạng ngời
Trong vòng sinh tử, cuộc đời phù du.
 
Màu lá thay đổi vào thu,
Lá rồi rơi rụng, rơi theo gió đùa.
Vị tha không nghĩ tranh đua,
Tâm luôn tĩnh lặng, hơn thua không màng!
 
Thân tặng các bạn đồng tu
Thanh Bạch
(ĐT Montreal)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
120,234