HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0297 Không Lạc ĐƯỜNG VÀO CỔNG ĐỊNH

Monday, November 22, 20214:00 PM(View: 433)

ĐƯỜNG VÀO CỔNG ĐỊNH

DD0297 Không Lạc ĐƯỜNG VÀO CỔNG ĐỊNH

Một trong hai cửa phải qua

Đường vào cổng ĐỊNH, tòa nhà luyện Tâm

Nhân duyên chưa tốt, sẽ lầm !

Nhắm cửa Giao Cảm, xâm xâm đi vào

 

Cửa này biến động ào ào

Phong ba bão táp, ba đào tợ non

Sương mù che phủ đường mòn

Núi non che lấp, chỉ còn mù sương !

 

Ai nhân duyên tốt dẫn đường

Vào Đối Giao Cảm, con đường  tịnh an

Một vùng trời đất lặng trang

Yên như sa mạc, mênh mang, vô bờ  !

 

Tâm người sẽ lặng như tờ

Như hồ phẳng lặng, như trời hư không

Càng đi, càng thấy thong dong

Tự tại như gữa cánh đồng vắng hoang

 

Càng ngày càng thấy an khang

Càng lúc càng thấy thênh thang mựợt mà !

Tất cả do nghiệp ta bà

Nghiệp dầy, nghiệp mỏng mà ta mượn vào

 

Căn cơ tốt, một ngày nào

Từng bước tỉnh thức đi vào nhà “TRONG”

Đâu còn gì nữa mà mong

Giờ đây Tâm đã trống không, rỗng lòng

 

Cửa Đối Giao Cảm mở  rộng

Đang chào dón người diệt mộng trở về

Qua bao lũy kiếp lê thê

Hôm nay nhẹ gót trở về nhà xưa.

 

                                     Không Lạc

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
120,242