HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0289: TƯỞNG NIỆM thầy TUỆ CHÂN: thơ Không Lạc: TIỂN THẦY

Wednesday, November 3, 20216:05 PM(View: 474)
TƯỞNG NIỆM Thầy THÍCH TUỆ CHÂN  
Xin chia sẻ bài thơ nhân ngày TIỂN ĐƯA thầy TUỆ CHÂN, cô PHÚC TRÍ về Florida ngày 7 tháng 8, 2018
 
TIỂN ĐƯA
  Kính tặng Thầy Tuệ Chân & Sư Cô Phúc Trí

TIEN DUA Thay Tue Chan co Phuc tri
 
 
Về đâu, thưa hỏi Thầy Cô ?
Hỏi ! Nhưng đã biết Thầy Cô về đâu.
Về miền đất tịnh nhiệm mầu
Florida, nắng đuổi sầu, biển vui !
 
Tin Huynh Đệ tiển Thầy tui
Thật quá vội ! nên bủi ngùi lòng đây !
Sao đến được ! chỉ một ngày !
Đường thì xa, mà thân này già nua !!!
 
Thôi thì TỊNH LẠC xin thưa :
THẦY CÔ vui khỏe, vài chục mùa hưởng thêm
Florida! chốn êm đềm
Bịnh hoạn tan hết, sức thêm tràn đầy
 
 
                                Sanjose 8/6/2018
                          Không Lạc & Thuần Trí Tịnh
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
120,196