HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0284 Thơ Không Lạc: QUÁN

Tuesday, October 26, 20212:13 PM(View: 313)
QUÁN
 DD0284 Thơ Không Lạc QUÁN
( Quán trong chiếc lá mầm sinh diệt
Sinh tử khép tròn một vòng quay )
 
          ******
Quán chiếu sâu xa, quán tròn đầy
Quán trong chiếc lá, diệu kỳ thay
Thấy nơi chiếc lá mầm sinh diệt
(Sinh tử khép tròn một vòng quay)
 
Trong mầm xanh trổ, dấu hiệu tàn,
Như người mới họp, vội chia tan
Dưới sắc tóc xanh, màu vôi bạc
Lộ dần theo bước tiến thời gian?
 
Quán trong chiếc lá, tuyệt vời thay
Từ biếc đến vàng, bao nhiêu ngày
Rồi cũng đến mùa, rơi rụng lá
Trở về với đất, thành bụi bay
 
Quán trong chiếc lá, nhiệm mầu thay
Bốn mùa luân chuyễn, thật tròn đầy
Xuân sanh, Hạ trưởng thay nhau tiếp
Thu liễm, Đông tàn, tròn vòng quay
 
Ta cùng chiếc lá, có khác chi
Sanh, già, bệnh, tử, có lạ gì
Nhìn bằng nhục nhãn, nào ai thấy
Trí năng tỉnh ngộ, hiểu ra ngay!
 
Đời người ngắn lắm, mấy ai hay ?
 Là đứa con nít, ngày nào đây
Mà nay đã thành một ông lão
Xin hãy mau mau tu đi nào !!!
                               Không Lạc
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172