HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0275 Diệu Nhân: TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU

Sunday, October 3, 20212:11 PM(View: 683)

TƯỞNG NHỚ THẦY
IMG-0697

Tôi như xe “truck”

Vớt người chậm lụt

Trậm trà trậm trật

Làm hoài không được

Leo lên xe tôi chở hết

(Trích lời Thầy dạy những năm xưa)

***

Phát tâm Bồ tát độ người

Căn cơ yếu kém, rối bời pháp tu

Kinh điển học mãi không vô

Thiền chỉ Thầy dạy không ngờ quá hay

“làm gì biết nấy vậy thôi”

“buông buông bỏ bỏ” cuộc đời thăng hoa

Buông đi “chuyện của người ta”

Bỏ đi “cái ngã ”, thế là tới nơi !

Nhớ Thầy không khỏi ngậm ngùi

Những lời Thầy dạy, trọn đời khắc ghi !

DN

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
148,365