HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

TƯỞNG NIỆM Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU - DD0265 Như Chiếu: TIỄN THẦY

Monday, September 13, 202110:36 AM(View: 571)
TIỄN THẦY
blank
Ngày nào Thầy đến nơi đây
Lớp học ấm cúng đong đầy tình thương
Chẳng quản tuổi tác dặm trường
Đời Thầy là một tấm gương sáng ngời
 
Phật pháp Thầy dạy từng lời
Chúng con xin nguyện muôn đời khắc ghi
An lòng Thầy hãy ra đi
Thong dong tự tại chẳng gì vấn vương
blank
Đã hay vạn vật vô thường
Đã mang thân xác ngẫm thương kiếp người
Ra đi Thầy hãy mĩm cười
Chúng con xin nguyện chẳng lười tấn tu
 
Như Chiếu
Toàn thể thiền sinh ĐT Montreal
Kính dâng hương linh Thầy Không Chiếu
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
120,808