HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0264 Nguyễn Thanh Bạch: Thơ SÁNG ĐẠO SÁNG ĐỜI

Thursday, September 9, 20216:56 PM(View: 496)
Sáng Đạo Sáng Đời
 
Sống Đời không tham sân si
Sống Đạo không quên Sống Đời
Sống Đời không quên tu Đạo
Sống Đạo không quên làm người.

DD0264 Nguyễn Thanh Bạch
Không là con Thiêu Thân
Sống Đạo không quên Kiếp Người
Không quên đường Trung Đạo
Gương Sáng của Đức Thế Tôn !
 
Nguyễn Thanh Bạch
(Cảm tác sau khi đọc "Kiếp thiêu thân" của Ni sư Triệt Như)
(ĐT Montreal)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
123,030