HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0258 Thơ Không Lạc: TRÁCH

Monday, August 30, 202110:13 AM(View: 565)

TRÁCH

DD0258 Thơ Không Lạc TRÁCH  

“Trách ai ?  Ai dám trách ai ?

Bụng làm, dạ chịu ! Nghiệp vay ! trả mà ! ! !“

          *********

  

Trách ai ? Đâu dám trách ai !

Chẳng lẻ quay lại, trách Ngài Nhân Duyên

Vậy phải làm sao Tâm yên ?

Để cho ta bót đão điên trong lòng !

 

Rõ ràng, đừng Trách, phải không ?

Mà không được Trách, buồn không hởi lòng ?

Bỗng nghe trong khoảng trống không

Tiếng hơi gió nhẹ, như bổng, như trầm :

 

Người ơi ! Trong cõi trăm năm

Có Không, Không Có ! ăn  nhằm gì đâu !

Tại sau giữ mãi trong đầu

Trách ai chi mãi mà sầu ngàn năm !

 

Bỏ đi ! cho nhẹ cái Tâm

Quên đi ! cho hết mọc mầm TRÁCH AI

Trách ai ! đừng có trách ai

Người ơi ! hãy nên quay lại trách mình

  

Tại sao không chịu làm thinh ?

Mà cứ ôm mãi tiếng mình Trách Ai

Không phải người đó làm sai

Mà tại Nghiệp báo, nên nay phải đền !

 

                                                  Không Lạc

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,414