HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0255 CẦU ĐẠO NGOÀI TÂM

Tuesday, August 24, 202111:26 AM(View: 702)
CẦU ĐẠO NGOÀI TÂM
           DD0255 CẦU ĐẠO NGOÀI TÂM 1
1/ Thiền sinh Huỳnh Thi Dung: Tôi đọc bài "Không gì đơn giản bằng" xong, ngẫm nghĩ thấy thật là đúng. Tôi cũng đã phấn đấu trong cuộc đời để đạt này đạt nọ, nhưng khi có được rồi lại muốn có thứ cao hơn, rồi lại tiếp tục phấn đấu. Thế mà bây giờ khi tu tập chỉ có mỗi việc "không làm gì, không nghĩ gì" mà vẫn không làm được. Bởi thế có câu "Trẻ nít ba tuổi tuy biết nhưng ông già tám mươi chưa chắc đã làm được". Cám ơn cô Như Chiếu luôn chuyển những bài viết rất ý nghĩa của Ni sư.
DD0255 CẦU ĐẠO NGOÀI TÂM 2

3/ Thiền sinh Hoàng Ngọc Bảo: Bài Ni sư viết "Không gì đơn giản bằng" vô cùng chính xácchí lý. Con người luôn muốn đạt được này nọ cũng chỉ bởi lòng tham và bản ngã. Rồi khi tu thì lại mong cầu mau ngộ đạo, mau giỏi, mau thành. Con người luôn hướng ra ngoài để tìm đạo, nhưng đạo lại nằm ở trong tâm.
 
Tôi viết vài vần thơ xin gửi đến mọi người:
 
DD0255 CẦU ĐẠO NGOÀI TÂM 3
 
Tham Thiền tầm lý Huệ tâm khai
Mong cầu ngộ Đạo chớ mảy mai
Nhập Định tịnh tâm minh trực giác
Hiệp thông thiên địa phục Như Lai
Bí truyền cơ Đạo rất thâm sâu
Đạo lý Hữu Vô khó ngộ cầu
Cầu Đạo ngoài tâm tầm vô ích
Quay về tỉnh thức phút nhiệm mầu
 
Như Chiếu
(Tổng kết "Cùng nhau Chia sẻ"
 Đạo tràng Montreal)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,408