HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0248 Thơ Không Lạc: LÀM SAO DẸP ĐƯỢC...

Monday, August 16, 202110:33 AM(View: 535)

LÀM SAO DẸP ĐƯỢC...

DD0248 Thơ Không Lạc LÀM SAO DẸP ĐƯỢC... 

Làm sao dẹp được “não phiền”

Cách nào dẹp được”đão điêntức thời ?

Hãy hành  thiền  pháp  KHÔNG LỜI

Tức khắc dẹp được một trời sầu rơi.

 

Nếu Tâm chưa được thảnh thơi

Tiếp tục”NHÌN LƯỚT” khắp trời bao la

NHÌN, chỉ nên thấy như là

Một người vô sự, tà tà lãng du.

 

Nếu Tâm vẫn còn “tối u

NHÌN CHẰM CHẰM” để gom thu Tâm về

Khi gom được Tâm trở về

Hãy”NHÌN LƯỚT” nữa, mọi bề sẽ yên.

 

Chưa an lắm, hãy bồi thêm

Nở một nụ NỤ CƯỜI diệu mềm thật tươi

Dòng tâm tức khắc trong ngời

Như hoa đang héo, liền tươi tức thời.

 

Đây là kinh nghiệm Lão tôi

Trồi lên, sụp xuống, rối bời não tâm”!

Duyên may, “bí kíp” mọc mầm

Thành đền trí tuệ soi Tâm, an lòng!

 

Vậy nên xin viết đôi dòng

Chia sẽ kinh nghiệm bạn đồng tuTâm.

Ta đang trong cõi trăm năm

Chỉ là Cõi Tạm ! đừng ham !  hãy tường !!!

 

Xin đừng xem pháp TẦM THƯỜNG

Khi dược kết quả,  PHI THƯỜNG vô song

Thật tình , không có uổng công

Mỗi ngày mỗi bước, Lão Không hành rồi !!!

 

                                 Tiểu thất

                                 1/8/2021

                                 Không Lạc

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,406