HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0247 VIDEO: ĐỐ AI BIẾT Thơ: Ni sư Triệt Như - Nhạc: Thanh Tịnh - Ca sĩ: Hoàng Nga

Wednesday, August 11, 20212:02 PM(View: 1019)
Video ĐỐ AI BIẾT
Thơ: Ni sư Triệt Như 
Nhạc: Thanh Tịnh 
Ca sĩ: Hoàng Nga
Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali thực hiện

CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UCoppojU0m4Ujkku-ywGSDyA
Hoặc click LINK: https://youtu.be/tvGEjyAy0GQ 
click_to_watch02 Nhac Thiền FOREVER _ Do Ai Biet
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,395