HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0242 Thơ Diệu Như : TÙY DUYÊN

Wednesday, August 4, 20219:13 AM(View: 674)

TÙY  DUYÊN

 DD0242 Thơ Diệu Như  TÙY DUYÊN

Vô thường thay ! pháp hữu vi

Có sinh có diệt - có đến đi

Như nước mây kia đương tụ hội

Thoạt nhiên thoáng chốc, bỗng phai phôi.

Hết mưa trời sáng, như thế đấy !

Con tạo xoay vần cứ đổi thay

Trời đất vận hành an nhiên lạ !

Bình Thường Tâm đạo - ai có hay?

Tùy duyên bất biếnthuận sống

Vô thường lẽ thật, ắt viên thông

Sắc sắc, không không - như huyễn mộng.

CHÂN NHƯ  thực tướng - cũng là KHÔNG!

 

         Diệu Như 

          Houston 7/7/21
________________________________________________
TÙY  DUYÊN

audio-icon_thumbnail
Diệu Như diễn ngâm
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để  download)Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,398