HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0241 Thơ Không Lạc: ĐIẾC

Tuesday, August 3, 202112:03 PM(View: 638)

ĐIẾC

DD0241 Thơ Không Lạc ĐIẾC 

Khi mà thính lực liệt rồi

Thì đó là ĐIẾC trong đời thế nhân

Điếc, là hình thức Bế Thanh

Không ĐIẾC! cũng tập ĐIẾC nhanh, tức thời !

Trong chốn thế gian : Đạo, Đời

ĐIẾC là linh dược, giúp người luyện Tâm !

 

                    *****

Khi chưa ĐIẾC, tai nghe đủ thứ

Chuyện THỊ PHI, chuyện DỮ, chuyện LÀNH

 Chuyện ĐỜI, chuyện ĐẠO, chuyện ĐẤU TRANH

Nên Tâm chứa Tam Bành Lục Tặc.

 

Nếu nhìn kỹ rõ ràng thần sắc

Da xám xịt, mặt lắm nếp nhăn

Đi đứng thì lộn xôn, lăng xăng

Bởi vì rằng, Vọng Tâm đang Quậy!

 

Khi ĐIẾC rồi, thì Tâm trống rỗng

Có nghe đâu mà nổi Ba Đào

Dù giông gió, vũ bão ào ào

Thì Tâm người lặng như băng giá

 

Thời gian qua, soi gương sẽ lạ

Sắc diện hồng, da mặt thẳng băng

Không múa tay, hô hào lăng xăng

Chỉ mỉm cười, lặng im tĩnh tịch !!!

 

Tuyệt vời thay!  khi ta bị ĐIẾC

Thính lực liền bị liệt! chẳng nghe

Nếu Tâm ĐIẾC, thì sẽ khỏe re

Đi thẳng đến, tận miền Không Nói !

 

Lão Tôi đã chứng nghiệm tai ĐIẾC

Viết lên những chi tiết ĐIẾC TAI

Xin chia sẻ đến tận những ai

Đang miệt mài thực hành TÂM ĐIẾC !

 

                                  Tiểu Thất

                                    9/30/18

                                  Không Lạc

Reader's Comment
Friday, August 6, 20219:08 PM
Guest
Hay quá!
„ĐIẾC không sợ súng“, đạn NÓI giờ đây chẳng thấu tim, thủng óc.
Gác kiếm, mỉm cười, hòa bình đến, Không Lạc cũng vui mừng!
Nay mai KHÔNG NÓI chỉ cụng ly.
Dô! Dô! Vô đến TÂM, VÔ TÂM.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,412