HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0238Thơ Không Lạc : BẾ

Tuesday, July 27, 202110:01 AM(View: 532)

BẾ

DD0238Thơ Không Lạc BẾ 

- BẾ CĂN 

      - TAN TRẦN 

             - TRIỆT THỨC

 

 

Thu thúc Lục Căn

Biến tan Lục Trần

Triệt tiêu Lục Thức

Tâm ta lập tức

Tợ như hư không

Nên tâm thong dong

Ngoài trong  tự tại

Vô ngại vô ưu.

 

Đó là cách tu :

“Bế CĂN

Tan TRẦN

Triệt THỨC”

 

Cần chi cực nhọc

Lội suối trèo non

Biết có gặp Thầy ?

Cứ tập  KHÔNG THẤY

Che lấy cái NGHE,

MÙI, VỊ, XÚC CHẠM

Quên luôn cái Ý

Tức thì Tâm trong

Rỗng rang tĩnh lặng !

 

                     Không Lạc

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
123,033