HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Kỹ thuật thực hành: Thở hai thì

Sunday, August 1, 201012:00 AM(View: 34938)
Kỹ thuật thực hành:

Thở hai thì

Trước hết là kỹ thuật Thở. Bây giờ chúng tôi hướng dẫn quí vị cách Thở Hai Thì. Cách này nằm trong phương pháp Thở có tên là "Định Niệm Hít Vào Thở Ra." Tác dụng của cách Thở này là để trị căng thẳng thần kinh hay bị bệnh uất cảm (stress) và điều chỉnh huyét áp cao hay thấp.
Thí dụ, trong lúc đương làm việc gì hay đương đối đầu với hoàn cảnh gì đưa đến tâm nổi lên sự sợ hãi, lo âu, hay bực dọc làm cho thần kinh căng thẳng, quí vị chỉ hít vào từ từ, chậm, chậm, dài và sâu, rồi từ từ thở ra cũng chậm và dài, nhưng gấp hai lần hít vào. Quí vị chỉ thở như vậy chừng 2 hoặc 3 lần, những xúc cảm tâm lý sẽ lắng dịu ngay. Trong khi Thở như vậy, quí vị đứng hay ngồi ở đâu cũng Thở được. Không cần ngồi trang nghiêm như trong tư thế tọa thiền.
Thầy nói tiếp: - Còn nếu quí vị bị cao máu hay máu thấp, bằng cách Thở Hai Thì này, sau khi tập Thở trong vòng từ 10 phút đến 20 phút, huyết áp sẽ từ lần tự điều chỉnh. Nếu quí vị đều đặn thực tập trong nhiều ngày, mỗi ngày tập hai lần, mỗi lần tập trong vòng từ 10 phút đến 20 phút, quí vị có khả năng chữa khỏi bịnh máu cao hay máu thấp.
Thực tập kỹ thuật Thở
Thầy nói: - Bây giờ chúng tôi hướng dẫn quí vị tập Thở Hai Thì. Một, trước hết trong tư thế tọa thiền quí vị hít vào chậm, dài, sâu bằng 5 tiếng đếm thầm trong não. Hai, sau đó quí vị thở ra cũng dài sâu, nhưng gấp 2 lần hít vào. Tức là quí vị đếm thầm từ 1 đến 10. Trong tiến trình này quí vị chỉ giữ niệm biết khi hít vào dài, sâu, chậm bằng 5 tiếng đếm và thở ra gấp hai lần hít vào. Mấu chốt ở chỗ này là niệm biết. Đây là sự nhận biết. Trong sự nhận biết này không có thêm nội dung gì trong đó. Chỉ có sự nhận biết mà thôi. Nếu có thêm nội dung gì trong đó thì sai.
Thí dụ, khi hít vào, dù có đếm, quí vị chỉ biết đếm khi hít vào; khi thở ra, chỉ biết đếm khi thở ra. Thế thôi. Không thêm gì trong đó. Không tưởng tượng gì trong đó.

blank
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, August 24, 2019(View: 20257)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Tuesday, April 27, 2021(View: 5755)
DISC 6 : 1. KINH BÀHIYA: 00:00 2. TÂM TRONG ĐẠO PHẬT: 44:06 3. CHỤP HÌNH LƯU NIỆM: 2:18:36
Sunday, April 18, 2021(View: 5137)
DISC 5 : 1. THIỀN HUỆ - KHÔNG DÁN NHÃN ĐỐI TƯỢNG: 00:00 2. THỰC TẬP KHÔNG NÓI – BƯỚC 1-2-3: 35:22 3. NGŨ UẨNKINH VÔ NGÃ TƯỚNG: 1:01:15
Tuesday, April 13, 2021(View: 5933)
DISC 4 : 1. KHÔNG NÓI – LÝ THUYẾT & THỰC HÀNH: 00:00​ 2. KỸ THUẬT KHÔNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG: 36:01​ 3. BÀI KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ: 1:11:46
Monday, December 10, 2012(View: 87093)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Monday, December 10, 2012(View: 71017)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Monday, June 14, 2010(View: 22053)
Bài Đọc thêm Khóa THIỀN CĂN BẢN Biên soạn: Thầy Thích Thông Triệt - Người đọc: Tuệ Lạc
Saturday, June 12, 2010(View: 35072)
Dù tất cả chúng sinh đều có tánh giác và Phật tánh, tánh giác và Phật tánh đó vẫn chưa trở thành hiện thực trong thân và tâm ta. Bởi vì Phật tánhtiềm năng giác ngộ vốn tiềm tàng bên trong chúng sinh. Tiềm năng này đòi hỏi phải có sự tác động từ bên ngoài hay bên trong tâm mới đủ điều kiện bật ra. Chính vì thế, loài người dù có Phật tánh, Phật tánh cũng nằm im đâu đó trong tâm chúng ta. Loài thú dù cũng có Phật tánh, Phật tánh cũng đành mai một trong chúng. Bởi vì cả hai đều thiếu điều kiện từ bên ngoài hay bên trong tác động, nên Phật tánh không thể bật ra được.
69,256