HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0237 AUDIO: NGHỊCH LÝ Thơ: Thầy Thích Không Chiếu - Nhạc: Không Chánh Trí - Ca sĩ: Hà Chi

Wednesday, July 21, 20214:46 PM(View: 962)
NGHỊCH LÝ
Thơ: Thầy Thích Không Chiếu
Nhạc: Không Chánh Trí
Ca sĩ: Hà Chi
 trích từ CD Nhớ Thầy và 
Tập nhạc Thiền Tánh Không do Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali thực hiện

DD0237 NGHỊCH LÝ pictureaudio-icon_thumbnail
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download

DD0237 NGHỊCH LÝ
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,465