HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0237 NGHỊCH LÝ Thơ: Thầy Thích Không Chiếu - Nhạc: Không Chánh Trí - Ca sĩ: Hà Chi

Wednesday, July 21, 20214:46 PM(View: 280)
NGHỊCH LÝ
Thơ: Thầy Thích Không Chiếu
Nhạc: Không Chánh Trí
Ca sĩ: Hà Chi
 trích từ CD Nhớ Thầy và 
Tập nhạc Thiền Tánh Không do Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali thực hiện

DD0237 NGHỊCH LÝ picture
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download

DD0237 NGHỊCH LÝ
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,430,348