HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như SNHP008: HÃY SỐNG TỰ NHIÊN

Tuesday, June 29, 20214:01 PM(View: 2984)

Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - BÀI 8

HÃY SỐNG TỰ NHIÊN

SNHP008 HÃY SỐNG TỰ NHIÊN

Trong Thiền sử có giai thoại này:

Tâm bình thường là Đạo

 Lời khai thị của Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện cho Thiền sư Triệu Châu Tòng Thẩm.

Triệu Châu hỏi:

-       Thế nào là đạo?

 Nam Tuyền đáp:

      - Tâm bình thường là đạo.

Triệu Châu lại hỏi:

      -  Nhắm hướng đến đó được không?

 Nam Tuyền đáp: 

      -  Hướng đến càng xa.

 Triệu Châu hỏi:

     - Nếu không nghĩ đến thì sao biết được đó là đạo?

 Nam Tuyền đáp:

    - Đạo không thuộc về biết hay không biết. Biết là biết sai, không biết là vô ký. Nếu thật sự đạt đạo thì bấy giờ cũng như thái hư, trống rỗng thênh thang, còn gượng chấp phải trái sao?

 Ngay câu này, Triệu Châu đốn ngộ.

“Tâm bình thường” là sao? Ý nghĩa từ “bình thường” cần được hiểu theo Thiền. Bình là an tĩnh, thường là thường hằng, không biến đổi.

“Đạo” có ý nghĩacon đường, con đường tu. Cũng có ý nghĩa là cái chân lý rốt ráo, trống rỗng, trong sáng, bao trùm cả thế gian, là chân như, cũng là tánh không.

Trọn câu “Tâm bình thường thị Đạo” có nghĩa: chính tâm bản thểtrong sáng, thênh thang, trống rỗng, là thể tánh giác ngộ, là chân như tánh, là không tánh.

Ngài Mã Tổ cũng đã từng khai thị ngài Đại Mai Pháp Thường: “Tức tâm tức Phật”. Ngài Pháp Thường ngộ, về núi Đại Mai ẩn tu, đạt đạo.

“Tức tâm tức Phật” có nghĩa chính bản thể tâm là giác ngộ. Không cần đi đâu tìm kiếm nữa, hướng ra ngoài là lạc đường.

Thiền tông lại có câu:

“Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh,

Thú hướng chân như tổng thị tà”.

Hai câu thi kệ này có nghĩa là: người tu mà muốn cắt đứt phiền não lại càng tăng thêm bệnh (vì không hiểu phiền não bản thể nó trống không, do duyên hợp, như mộng ảo mà thôi), tâm cứ phóng ra muốn đạt tới chân như, tất cả là sai lầm (vì bản thể tâm là như như bất động, lại hướng tới tìm kiếm chân như bên ngoài tâm là sai).

Chúng ta nhớ lại, trong bài kinh Angulimāla, Đức Phậttrả lời khi ông Angulimāla nói:

     - Hãy đứng lại, Sa-môn! Hãy đứng lại, Sa-môn!

     - Ta đã đứng rồi, này Angulimāla! Và ngươi hãy đứng lại!

Ông Angulimāla khi gọi Thế Tôn đứng lại là nói tới “thân” hãy dừng lại, đừng bước tới nữa. Khi Đức Phật trả lời, lại là “tâm” ta đã dừng rồi, không có ý muốn sát hại người khác, nên ta đã bỏ trượng kiếm. Còn ngươi, tâm chưa dừng, không tự kiềm chế.

Phật giáo Phát triển cũng đã từng chủ trương: “Tâm tánh bản tịnh, khách trần nhiễm ô”.

Tất cả những dẫn chứng trên, muốn nói lên điều gì?

Ý nghĩa tổng quát là Phật và chư Tổ Thiền nhắc chúng ta chính ngay Tâm của mình, là bản thể tự thanh tịnh, là đầy đủ khả năng giác ngộ, hãy quay về Tâm mà thấy nó và phát huy những tiềm năng trí tuệ, những phẩm hạnh cao quí của con người. Cái phẩm hạnh và trí tuệ của mình không có ở bên ngoài, không có nơi người khác.

Có thể chúng ta cũng đã nhiều lần nghe sự thật này rồi. Nhưng sao mình vẫn bôn ba đi tìm bên ngoài? Chắc là mình bị “kẹt” ở đây. Mình biết là Phật tại trong Tâm mình. Nhưng sao mình vẫn buồn phiền con cháu, vẫn ưu tư tới tương lai, vẫn thương tiếc quá khứ, có khi bị căng thẳngtình trạng xã hội hỗn loạn, có khi bị nhức đầu với công việc kiếm sống cho gia đình...Tâm mình khó mà thanh thản, an vui. Vậy Phật ở đâu? Trí tuệ bát nhã ở đâu? sao chưa giải quyết những rối ren trong cuộc sống của mình. Có phải cái Tâm trong sạch đó còn ẩn trốn sâu bên dưới, như mạch nước ngầm, còn bên trên vẫn là những con sóng thần, quật lên quật xuống, làm mình chao đảo, đuối sức?

Các bạn ơi, từ cả ngàn năm rồi, con người vẫn bị “kẹt” ở chỗ này. Không phải chỉ riêng mình. Nghe nói là Phật tánh đều có sẵn nơi mỗi người. Mà sao người giác ngộ không thấy nhiều, chỉ thấy phàm phu và biển khổ.

Tại sao? Vì chỗ “kẹt” đó, khó diễn tả lắm. Nó không có tên, không có hình dáng màu sắc, không có gì hết, làm sao mà nói đây. Thành ra ai thấy là thấy, ai không thấy là không thấy. Nhưng Phật và chư Tổ Thiền đã cố gắng nói ra, bao nhiêu kinh sách, phô bày đủ kiểu, nói xa nói gần, tục đế chân đế, lại có vị không thèm nói, vì nói hoài cũng vậy thôi. Ta nhập niết bàn. Nhưng có vị thương đời, ta sẽ tái sanh hoài, quyết vào địa ngục cứu người vô minh.

Càng ngẫm càng thương cảm đời, càng ngẫm càng tri ân Phật và các bậc tiền bối. Các bậc tiền bối, người lo giảng dạy đạo đức, trí tuệ, người xả thân mà giữ từng tấc đất cho dân tộc, người đổ mồ hôi cày bừa gặt hái. Tất cả, tất cả đều vì hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Chúng ta phải làm gì hôm nay, để có thể ngẩng mặt nhìn trời cao mà không hổ thẹn.

Bổn phận cao quí nhất của mình, để trả ơn cuộc đời, không phải xây dựng những công trình vĩ đại, không phải viết ra hàng trăm quyển sách, không phải tranh đấu đòi độc lập tự do, không phải làm tổng thống, đó là nhữnh thành công của thế gian, mà thế gian  “chỉ là đống tro tàn”.

Bổn phận cao quý của một con người, chỉ là mình làm sao tu tập để bớt đi một người vô minh cho đời. Đó là sự đóng góp to lớn nhất để làm vơi đi cái biển khổ muôn đời.

Có một bài kinh nói: “Không gì bất lợi bằng cái Tâm chưa biết tu tập”. Biển khổ của đời là do tâm chưa biết tu tập. Vậy mình tu tập đúng, chuyển hóa tâm mình thành người có trí tuệ, sống đúng, hữu ích cho đời biết bao.

Tới đây là cái gút của bài: “How to do?”

 Câu trả lời : “Hãy sống tự nhiên”.

Tự nhiên ở đây không phải trong cái hiểu thông thường, là sống phóng túng, muốn làm gì thì làm.

Tự nhiên có thể hiểu là sống phù hợp với thiên nhiên, hòa nhập theo những qui luật biến dịch, vô thường, duyên sinh, nhân quả. Không cưỡng chống lại. Nên không đau khổ vì già bệnh chết, không mong cầu, không tham đắm, không quá thương cái gì, cũng không ghét ai, nên không dính mắc vào đâu, nên không lo âu, không sợ hãi.

Trong Thiền sử, có trình bày lối sống của người sáng đạo:

“Đói thì ăn, mệt thì ngủ” (cô Linh Chiếu, con ông Bàng Long Uẩn)

Sau đây là lối sống hàng ngày của ông Bàng Long Uẩn, thiền sư Trung Hoa thế kỷ VIII

Hàng ngày không việc khác

Chỉ tôi tự biết hay

Vật vật chẳng bỏ, lấy

Chỗ chỗ nào trái bày

Đỏ tía gì làm hiệu

Núi gò bặt trần ai

Thần thông cùng diệu dụng

Gánh nước, bổ củi tài.

Ông Bàng Long Uẩn chỉ làm những việc bình thường: gánh nước, bửa củi, sao gọi là thần thông của Thiền? Tâm hoàn toàn trong sáng, biết rõ việc mình đang làm. Không so đo phân biệt, không vướng mắc hình ảnh, màu sắc. Là sống với vô phân biệt trí, tâm bình đẳng. Đó là sống theo tự nhiên. Không giả dối, không mong muốn gì, không ghét không thương. Sống bằng bản tâm thanh tịnh của mình. Sống tự tại, ra đi cũng tự tại. Sống làm chủ tâm mình, ra đi cũng làm chủ tâm mình, là nhập niết bàn.

Kết luận, việc tu tập chỉ là rèn luyện tâm mình cho nó trở lại bản chất thật của nó: trong sạch. Trong sạch rồi, tâm sẽ chiếu sáng. Thiền sư Bá Trượng đã nói:

“Tâm địa nhược không, huệ nhật tự chiếu”, nghĩa là: đất tâm nếu trống không, mặt trời trí tuệ sẽ tự chiếu sáng.


Thiền viện, ngày 12- 6- 2021

Reader's Comment
Saturday, July 3, 20217:35 AM
Guest
Kinh thua Ni Su,
Con xin chan thanh Cam on Nisu that nhieu, da cho chung con mot Bai phap qua
sau sac va that nhieu y nghia. Ni Su da khai thi cho chung con "Hay song tu nhien".
Ni su da dan dat chung con vuot thoat khoi "cai ket" ma nhieu thien sinh gap phai.
Thanh kinh tri on chu Phat, chu Bo tat cung tat ca Thay, To va tat ca Thien tri thuc.
Friday, July 2, 20211:08 PM
Guest
Tâm bình thường thị Đạo.
Nhưng tôi không muốn bình thường.
Tôi ước ao được hơn chỗ bình thường.
Tôi nhốt tôi trong chiếc lồng ao ước.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, August 10, 20227:09 AM(View: 239)
Sự thật muôn đời: hễ cái gì có sinh ra, thì phải có lúc chấm dứt, biến mất, hoại diệt. Nhưng dường như chúng ta chưa chấp nhận sự thật này. Nên chúng ta buồn khổ vì bệnh. Các bạn ơi, như vậy bệnh có phải chỉ là ảo giác ngôn ngữ?
Saturday, August 6, 20229:52 AM(View: 100)
84 K Dharma approaches mean there is none of them. How come? Any way is the entrance to the house that has been there and for each of us. We are inside our home and always at home. But we do not trust this truth. Then, we manage to look for this and that everywhere. Do live ingenuously, and very naturally. Do not add anything. With that, we are at home and inside our house.
Monday, August 1, 20225:11 PM(View: 124)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan.
Wednesday, July 27, 202211:15 AM(View: 362)
Các em có lần tâm tình: cô ơi, trước khi cô nghỉ ngơi, cô hệ thống lại con đường từ đầu tới cuối cho tụi con theo đó mà đi. Thiệt ra có con đường nào đâu. Tu là thấy ra cái tâm của chính mình thôi. Chính mình đang ở trong cái tâm của mình. Con đường nào khác nữa? Là đã phóng ra ngoài, tìm cầu cái gì bên ngoài là đi lạc rồi.
Wednesday, July 27, 20226:49 AM(View: 193)
Nếu nắm vững một trong ba cách “Như Thực - Yathābhūta” ta có khả năng mở ra những mấu chốt trong phương pháp tu Huệ của hệ Phát Triển và Thiền Tông.
Tuesday, July 26, 202210:53 PM(View: 199)
Tùy theo căn cơ của chúng sanh mà Đức Phật có nhiều phương thức, nhiều pháp môn hướng dẫn đệ tử tu tập để đạt quả vị giải thoát tối hậu, nhưng với pháp môn nào người tu tập cũng phải thực hành nhuần nhuyễn Tam Vô Lậu Học: Giới-Định-Tuệ. Vì Tam Vô Lậu Học có công năng đưa hành giả qua bờ giác ngộ thoát khỏi vòng tục lụy luân hồi sinh tử./.
Wednesday, July 20, 20225:14 PM(View: 387)
Làm sao sống hài hòa với thế gian? Các bạn ơi, đâu có gì bí hiểm. Thấy “cái đang là”. Đó, cái đáp án, đơn giản quá, mà sao áp dụng khó quá phải không? Chỉ cần biết “cái đang là” thôi là tâm trong sáng tức khắc. Khi ta nghĩ tới “cái phải là”, lập tức ta rơi vào biển khổ cuộc đời, ta bị trói buộc, hay ta đang trói buộc người khác.
Monday, July 18, 20225:13 PM(View: 192)
Tổ đã mở màn một kỷ nguyên mới về Thiền bằng bốn câu kệ bất hủ: Bất lập văn tự; Giáo ngoại biệt truyền; Trực chỉ nhơn tâm; Kiến tánh thành Phật. (Xem Giải thích thuật ngữ ở cuối bài)*
Thursday, July 14, 20228:13 AM(View: 411)
84 ngàn pháp môn có nghĩa là không có pháp môn. Vì sao vậy? Đi cách nào cũng vào nhà, vì nhà là sẵn có, là của riêng mình. Ta đang ở trong nhà, luôn luôn đang ở trong nhà. Chỉ là mình không tin sự thật này, nên mình bôn ba tìm kiếm đâu đâu. Hãy sống hồn nhiên, thật tự nhiên, không cần thêm gì hết, là mình đang ở trong nhà của mình.
Wednesday, July 13, 20225:37 PM(View: 336)
Người tu Phước vô lậu và Phước hữu lậu đều có những hành vi thiện lành giống nhau, nhưng tâm tư của mỗi hành giả lúc thực hiện thì khác nhau. Cùng một hành động, mà một đằng hướng đến tái sinh hưởng phước hữu lậu vật chất ở tương lai. Một đằng là công đức tu hành, làm lợi ích chúng sanh bằng tâm quảng đại. Khi cần thì làm. Làm xong thì thôi, không dính mắc gì cả.
Saturday, July 9, 20225:48 AM(View: 186)
Chân như là tướng chân thực hay chân tướng bất biến của mọi hiện tượng. Nó là nguyên tắc làm cho hiện tượng giới ở trong trạng thái như như bất động. Chỉ bằng trí huệ Bát nhã mới hình dung được ý nghĩa chân như như thế nào.
Tuesday, July 5, 20226:00 AM(View: 261)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan. Nhưng khi đạt được sự lãnh hội hiện tượng thế gian là Như Huyễn, tâm ba thời không còn hiện hữu. Chủ quan và khách quan vắng mặt. Đây là trạng thái của trí huệ Bát Nhã.
Wednesday, June 29, 202212:30 PM(View: 498)
Tất cả các vị thánh tăng đều có Giới đức, Định lực và Tuệ lực tròn đầy. Nhưng những phương tiện đầu tiên có hơi khác nhau: ngài A nan thì bước vào bằng ngõ đa văn, ngài Revata thì hạnh sống nơi rừng núi hoang vắng, ngài Anuruddha thì bằng thiên nhãn, ngài Mahā Kassapa thì hạnh đầu đà, ngài Mahā Moggallāna thì trí tuệ biện tài, ngài Sāriputta thì điều phục tâm v.v...Mỗi người mỗi vẽ, quy tụ lại như một vườn hoa có trăm đóa khác nhau, hoa nào cũng tròn hương, tròn sắc.
Wednesday, June 22, 20221:22 PM(View: 516)
Hôm nay học lại gương sáng của người xưa, gương sáng vẫn muôn đời là gương sáng. Ánh sáng chỉ sáng cho những ai nhìn thấy. Ánh sáng của trí tuệ muôn đời vẫn thầm lặng chiếu soi trần gian, như ánh trăng kia thầm lặng sáng trong đêm dài cuộc đời.
Sunday, June 19, 202211:17 AM(View: 304)
Tánh Không (Śūnyatā) được gọi là bất khả đắc (không thể được: anupalabdha) hay bất khả tư (acintya: không thể suy nghĩ). Nó không phải là một khái niệm thông thường như trong bất cứ phạm trù nào của luận lý học trong triết học. Nó đồng nghĩa với Chân Như. Vì thế muốn giáp mặt nó, người thực hành phải kinh nghiệm nhận thức không lời.
Wednesday, June 15, 20227:25 AM(View: 467)
Ý NGHĨA CỦA PHÓNG SANH - Sinh hoạt đạo trảng Houston - 5- 6- 2022
Tuesday, June 14, 20225:56 PM(View: 618)
Ngài Anuruddha, đã gieo căn lành từ nhiều đời trong quá khứ, đời này sinh ra trong gia đình, dòng họ giàu sang, lại cùng thời với đức Phật, anh em chú bác với đức Phật, xuất gia rất sớm, không vướng bận vợ con, đầy đủ thuận duyên, trở thành một vị thánh đệ tử, quan sát cả ngàn thế giới mà chỉ như người đứng trên lầu cao nhìn xuống thế gian.
Tuesday, June 14, 20225:26 PM(View: 476)
Ni sư Triệt Như Audio: KHÁI QUÁT VỀ THỂ NHẬP TÁNH KHÔNG AUDIO khóa BN Trung Cấp III 4-6-2022
Monday, June 13, 20229:46 AM(View: 316)
... Đức Phật: “Chỉ qua thể tánh của chúng chứ các pháp đó không là cái gì cả. Tánh của chúng là không tánh (no-nature), và không tánh của chúng là tánh của chúng. Vì chư pháp chỉ có một tướng mà thôi, đó là không tướng. Vì lý do này chư pháp có đặc tính của không được biết đầy đủ bởi Như Lai. Vì pháp không có hai tánh, chỉ có một. Một là tánh của chư pháp. Và tánh của chư pháp là không tánh, và không tánh của chư pháp là tánh của chúng. Như thế, tất cả điểm dính mắc đó đều bị buông thả."
Tuesday, June 7, 202210:23 AM(View: 577)
Người biết sống một mình là người luôn an trú trong chánh niệm. Tuy nhiên đối với đa số con người, xa lánh nơi ồn ào náo nhiệt là duyên thuận lợi hơn trong bước đầu tu tập.
Sunday, June 5, 20225:21 PM(View: 281)
Khi mạng lưới khái niệm càng được dệt, tâm linh hay chân tâm càng bị “chôn dấu”. Tiến trình tâm linh hay Phật tánh chỉ có thể phát sáng khi khái niệm hóa bị chấm dứt. Người nhiều vô minh thì thích tạo ra những mạng lưới khái niệm hóa dày đặc. Vì thế họ càng xa niết bàn, càng xa giác ngộ. Trái lại, họ gần phiền não và đau khổ.
Saturday, June 4, 202211:21 AM(View: 523)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Thursday, June 2, 20221:11 PM(View: 489)
Đạo lộ tâm linh đi đến giải thoát giác ngộ, căn bản đầu tiên là phải tu tập từ các căn. Tu tập như thế nào Đức Thế Tôn đã từ bi chỉ rõ trong bài “Kinh Căn Tu Tập”.
Wednesday, June 1, 20226:59 PM(View: 707)
Các bạn ơi, đây là một tấm gương sáng, một con đường tu học mà ngài A Nan gởi gắm lại cho đời. Con đường của trí tuệ, cũng dẫn hành giả tới giải thoát.
Friday, May 27, 202212:03 PM(View: 436)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Tuesday, May 24, 202212:23 PM(View: 761)
Chợt tỉnh giấc nửa đêm, nhìn ra khung cửa sổ, trời sáng, trắng trong, mặt trăng tròn treo lơ lửng giữa trời không mây. Hôm nay là một đêm trăng mùa Phật đản sinh. Khép mắt lại, nhìn thấy một bức tranh thiệt đẹp giữa rừng, giữa một cảnh rừng, trong một đêm trăng sáng, cũng một đêm trăng tròn sáng như đêm nay
Tuesday, May 17, 20221:38 PM(View: 691)
Nhưng có một cái không xa rời mình, đó là cái tâm, tâm đời thì tái sanh để tiếp tục lặn hụp trong biển ái, biển khổ; nếu là tâm trong sạch thì tiếp tục tu học cho tới khi hoàn hảo là bước lên bờ. Bấy giờ trên bến bờ bình an, thấy ai giơ tay vẫy gọi, ta mới tới cầm tay dắt lên bờ. Còn những ai mải mê đắm đuối trong sóng nhấp nhô, thì ta có làm gì hơn nữa được đâu, phải không các bạn ơi!
Wednesday, May 11, 20222:50 PM(View: 783)
Pháp môn là cái cổng để đi vào học, hiểu và thực hành Pháp. Pháp là chân lý, cũng là tất cả hiện tượng thế gian. Nói như vậy, chúng ta có thể tưởng là hai thứ khác nhau. Không, chúng chỉ là một. Chân lý hiển lộ ra qua mỗi hiện tượng thế gian, mỗi hiện tượng thế gian chính là chân lý. Ta cũng là chân lý, chân lý cũng hiển lộ qua ta. Ta cũng là tất cả chân lý. Tất cả đều bình đẳng: đều vô thường, đều vô ngã, đều duyên sinh, đều trống rỗng, đều như huyễn, đều như như bất động. Tất cả đều là cái vô sanh, nên bất tử.
Tuesday, May 10, 20223:33 PM(View: 524)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, May 4, 202212:31 PM(View: 933)
Đức Phật nói nước mắt con người chảy thành biển cả mênh mông, còn tiếng cười của hai anh em mình chỉ đong đầy có hai cái lu thôi. Nước mưa thì vẫn trong vẫn mát. Mùa xuân cũng vẫn mát vẫn trong, muôn đời.
Tuesday, May 3, 20229:22 PM(View: 582)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, April 27, 20223:46 PM(View: 930)
“Cô nghĩ sao về cái Chết?”. - Chợt nghĩ tới mình, bước đường đời đã tới mức cuối, rồi nghĩ tới các bạn. Cái cầu mình sẽ phải đi qua, vậy mình chuẩn bị hành trang nào, sẵn sàng bước tới mấy nhịp cầu “đoạn trường” đó?
Wednesday, April 27, 202210:24 AM(View: 583)
Ni sư Triệt Như VIDEO Giảng Đại Chúng Bài 7: CHỖ ĐỨNG và MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 16 tháng 4, 2022
Wednesday, April 20, 202210:17 AM(View: 1126)
Cho nên tham sân si cũng biểu hiện tất cả những chân lý thường hằng của vạn pháp. Chúng là vô thường, là khổ, là vô ngã, bản thể trống không, như huyễn mộng, là như như bất động, là bình đẳng với vạn pháp.
Tuesday, April 19, 20227:50 PM(View: 813)
Ni sư Triệt Như Audio: 8- CHỦ ĐỀ CỦA CÁC KHÓA THIỀN Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 2022
Tuesday, April 19, 20225:00 PM(View: 509)
Bhikkhuni Triệt Như - Sharing from the Heart 97 - THE PATH OF THE AWAKENED PERSON - Translated into English by NHƯ LƯU - Narrated by PHƯƠNG QUẾ
Tuesday, April 19, 20224:46 PM(View: 729)
Ni sư Triệt Như Audio: 7- CHỖ ĐỨNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 20
Monday, April 18, 202211:18 AM(View: 615)
Thế nào là chơi trò chơi cút-bắt với vọng? - Ai khởi vọng ?- Vọng khởi ra như thế nào ?- Động cơ nào thúc đẩy vọng khởi ? - Tại sao chư Tổ nói vọng tưởng là "giả, không thật," còn chúng ta cho rằng vọng là "thật ?"- Tại sao tu thiền phải kiểm soát vọng tưởng ?- Làm thế nào để không theo vọng tưởng ?
Monday, April 18, 202211:05 AM(View: 538)
Enlightenment! How happy I am this late night! “Back to Sorrento” now in my good command.
Monday, April 18, 202210:47 AM(View: 626)
Qua phần “Tìm Hiểu Khái Quát Về A-Lại-Da Thức” trên, chúng ta có thể hiểu A-Lại-Da thức chính là thức sanh ra “tâm sinh diệt” là Vọng tâm, và cũng chính A-Lại-Da thức này hiển lộ tâm thanh tịnh là Chân tâm. Cả hai mặt nhiễm và tịnh luôn tiềm ẩn trong tâm của chúng sanh.
99,926