HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

CD 3: Quan Niệm Mới Về Sự Thực Hành Thiền

Monday, June 14, 201012:00 AM(View: 12994)

CD 3: Quan Niệm Mới Về Sự Thực Hành Thiền

Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.

blank

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, March 28, 2016(View: 11301)
Nhân ngày Truyền Thống 3 tháng 4 năm 2016 tại Tổ Đình Tánh Không, Hội Thiền Tánh Không Houston, Texas đã thực hiện và sẽ cho phát hành bộ sách nói (audio book) tên là: "Luận Giảng Vấn Đáp Về Tiến Trình Tu ChứngThành Đạo Của Đức Phật".
Monday, June 14, 2010(View: 14900)
Người sọan: Thầy Thích Thông Triệt Người đọc: Thuần Đạo - Minh Đạo
Monday, June 14, 2010(View: 14018)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 19-4-2009.
Friday, April 30, 2010(View: 13496)
Audio Book: " Tìm HiểuỨng Dụng Thiền Phật Giáo " Tập 2, Cuốn 2 với đề tài " Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người " của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, phát hành 2005.
Wednesday, April 21, 2010(View: 12615)
1,413,649