HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  CD 3: Quan Niệm Mới Về Sự Thực Hành Thiền

  Monday, June 14, 201012:00 AM(View: 12464)

  CD 3: Quan Niệm Mới Về Sự Thực Hành Thiền

  Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.

  blank

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Monday, March 28, 2016(View: 10302)
  Nhân ngày Truyền Thống 3 tháng 4 năm 2016 tại Tổ Đình Tánh Không, Hội Thiền Tánh Không Houston, Texas đã thực hiện và sẽ cho phát hành bộ sách nói (audio book) tên là: "Luận Giảng Vấn Đáp Về Tiến Trình Tu ChứngThành Đạo Của Đức Phật".
  Monday, June 14, 2010(View: 14309)
  Người sọan: Thầy Thích Thông Triệt Người đọc: Thuần Đạo - Minh Đạo
  Monday, June 14, 2010(View: 13439)
  Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 19-4-2009.
  Friday, April 30, 2010(View: 13006)
  Audio Book: " Tìm HiểuỨng Dụng Thiền Phật Giáo " Tập 2, Cuốn 2 với đề tài " Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người " của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, phát hành 2005.
  Wednesday, April 21, 2010(View: 12076)
  1,258,405