HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0224 Triệt Như: Kỹ Thuật Không Nói, phiên tả Tuệ Chiếu

Tuesday, June 22, 20211:40 PM(View: 2383)

Lời Ngỏ:
Bài viết này được phiên tả lại từ video: Tài Liệu Học Tập Khóa BÁT NHÃ 1 - Chủ đề 8 THỰC TẬP KHÔNG NÓI (Bước kế tiếp) do Ni Sư Triệt Như giảng ngày 12 tháng 6 năm 2021. Bài viết này được xem như một tư liệu giúp cho người thực hành thiền có thể đối chiếukiểm tra lại cách thực hành của mình nhanh chóng hơn là xem lại video. Người thực hành có thể tô đậm làm nổi bật những chi tiết quan trọng mà trong lúc thực hành tự mình nhận ra. Mong bài viết này đem lại chút lợi lạc cho những ai đang thực hành thiền.
Tải bài viết: Kỹ Thuật Không Nói

Kỹ Thuật Không Nói

Thực Tập Không Nói

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hôm nay là thứ bảy 12 tây tháng 6 năm 2021

Đây là khóa Bát nhã, lớp Trung cấp 1. Chiều nay là kỳ học thứ tư.

Chiều hôm nay chúng ta sẽ có hai chủ đề: thứ nhất là mình tiếp tục chủ đề Không Nói. Chủ đề thứ hai là Pháp Như Thực.

Bắt đầu buổi học hôm nay, cô muốn chúng ta thực hành một chút kỹ thuật Không Nói. Những bước đầu tiên mình đã học ở lớp căn bản. Hôm nay chúng ta sẽ nhắc lại một chút rồi sau đó cô sẽ hướng dẫn tới bước kế tiếp của kỹ thuật Không Nói.

Bước thứ nhất: Nói ra lời

Bước thứ nhất mình đã học rồi. Mình nói ra lời 2 từ Không Nói. Bước này không có quan trọng. Chúng ta chỉ lướt qua thôi tức là nói chầm chậm, nhè nhẹ vừa đủ mình nghe thôi.

Kéo dài chữ Nói. Trong khoảng kéo dài đó mình nhận biết là mình đang nói chủ đề: Không Nói. Rồi sau đó mình có ngừng một chút. Tiếp theo là mình nói lần thứ nhì hai chữ Không Nói. Cái khoảng mình ngừng ở chính giữa, mình cũng phải nhận biết lúc đó tâm mình nó đang biết không có lời, khoảng cách đó là quan trọng mình phải nhận ra.  Bước nói ra lời này mình chỉ làm ít thôi sau đó mình tiến lên bước thứ hai, bước thứ hai là bây giờ nói thầm; bước này thì quan trọng.

Bước thứ hai: Nói thầm

Nói thầm nghĩa là ở trong đầu của mình có thì thầm hai từ Không Nói nhưng người khác không nghe âm thanh; thì đó gọi là nói thầm. Hai từ Không Nói cũng kéo dài chậm chậm. Chữ Nói kéo dài ra càng dài càng tốt tức là mình kéo dài niệm biết của mình mặc dầu đây là cái biết mà còn có lời nói thầm. Rồi mình ngưng một phút hay là nửa phút rồi sau đó mình nhắc trở lại chủ đề Không Nói. Chỉ nhắc thầm thôi và cũng kéo dài chữ nói. Bước này quan trọng, mình thực tập nhiều thời gian hơn và từ lần khi tâm mình không có khởi vọng tưởng thì khoảng cách giữa lần nói thứ nhất và lần nói thứ nhì càng ngày càng cách xa nhau. Khoảng cách xa nhau đó mình cũng vẫn nhận ra tâm của mình nó đang không có nói thầm. Đó là trạng thái biết không lời.

Bước thứ hai này mình thực tập quen rồi thì càng ngày chủ đề Không Nói mình sẽ nói thầm nhẹ hơn, nhỏ hơn. Mục tiêu là khi mình bỏ cái nói thầm thì mình vẫn còn cái biết rõ ràng trạng thái đang Không Nói của mình. Tuy nhiên nếu như tâm của mình chưa yên lặng, nó còn khởi vọng tưởng nhiều thì mình phải nói thầm chủ đề cho rõ ràng để kéo cái tâm của mình lại chủ đề.

Như vậy, tùy theo từng người, bước nói thầm này mình nói thậtchủ đề Không Nói hay là từ từ mình nói thầm nhẹ hơn 2 từ Không Nói và mình kéo dài. Khoảng cách càng ngày càng xa hơn giữa hai lần nói.

Bước thứ ba: Thầm nhận biết

 Bước thứ ba, Cô cũng hướng dẫn rồi ở lớp căn bản. Bây giờ từ từ mình không nói thầm nữa, mình chỉ thầm nhận biết chủ đề Không Nói mà thôi.

Nhưng mà thật ra là lúc này mình thầm nhận biết trạng thái tâm đang không nói thầm của mình. Tới đây xem như mình không còn vọng tưởng khởi lên nữa. Bước này gọi là thầm nhận biết trạng thái Không Nói khi mình ngồi thiền. Tới đây nếu vững chắc thì xem như là mình kinh nghiệm được định trong bước đầu. Thỉnh thoảng, nếu như mình có khởi lên một niệm nào khác thì mình phải gợi lại thầm nhận biết trạng thái Không Nói. Trong khi mình thực hành thường thỉnh thoảng gợi lại thầm nhận biết Không Nói mà hoàn toàn không có nói thầm, chỉ gợi lại cái ý mình nhận biết trạng thái Không Nói của tâm mình thôi.

Nếu như quý vị thực tập bước thứ ba này vững chắc thì mình sẽ kinh nghiệm những tác động sinh học xảy ra khi mình ngồi thiền. Ở lớp căn bản, Cô có giảng những tác động sinh học là do đối giao cảm thần kinh hoạt động. Bây giờ mình sẽ cảm nhận nước bọt tiết ra nhiều thì mình cứ âm thầm nuốt. Mình sẽ cảm nhận hơi thở của mình càng ngày càng nhẹ hơn tại vì đối giao cảm thần kinh sẽ co thắt khí quản lại. Rồi đồng thời mình cũng nhận ra nhịp tim của mình chậm lại, nhẹ hơn. Thì đó toàn là những tác động của đối giao cảm.

Đồng thời lúc đó mình thầm nhận biết trạng thái tâm của mình đang không nói thầm, có nghĩa là sao? Là lúc đó trong tâm mình hoàn toàn trống rỗng, trống không. Mình có thể diễn tả tâm của mình lúc đó tĩnh lặng, thênh thang, trống không, hay là yên lặng. Mình muốn diễn tả như thế nào đó tùy nơi nhận định của mình. Còn mình không diễn tả được thì mình sẽ nhận biết nó như vậy thôi.

Tuy nhiên, sự diễn tả này là sau khi mình xả thiền mình mới diễn tả chớ trong khi mình thực hành, mình hoàn toàn không có diễn tả, không diễn nói gì hết.

Như vậy, bước thứ ba này rất quan trọng. Nó là mức độ của định với cái biết không lời. Lúc này mình nhận biết rõ ràng cái trạng thái hoàn toàn trong sạch, yên lặng của tâm của mình. Bước thứ ba này mình có thể thực tập nhiều để cho nó vững chắc. Tuy nhiên, nếu như trong bước thứ ba thỉnh thoảng nó có khởi lên tạp niệm nào đó thì mình phải gợi lại chủ đề. Nếu như gợi lại mà vẫn chưa trở lại được trạng thái Định thì mình phải trở lại bước thứ hai. Tức là phải gợi lại rõ ràng tức là nói thầm lại chủ đề Không Nói để tắt những vọng tưởng kia. Đó là ba bước Cô đã hướng dẫn trong khóa căn bản, bây giờ chúng ta lên bước thứ tư.

Bước thứ tư: Thực hành trong 4 oai nghi

Bước thứ tư này có mục tiêuthực tập nhiều hơn để cho trạng thái biết không lời vững chắc hơn. Khai triển ra, mình thực tập trong những sinh hoạt hàng ngày của mình chứ không phải chỉ trong lúc tọa thiền. Bất kỳ kỹ thuật nào cũng vậy cũng phải có bước này, nghĩa là trong bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi hay là trong những sinh hoạt bình thường, mình vẫn nhớ thực tập chủ đề của mình.

Phương thức thực tập kỹ thuật Không Nói cũng đi từng bước giống như là kỹ thuật thở hay là Pháp Như Thật sau này hoặc là những kỹ thuật khác, ví dụ như Không Định Danh Đối Tượng hay là Không Dán Nhãn Đối Tượng hay là Chú Ý Trống Rỗng, mình cũng đều theo những bước thực hành giống như là mình thực hành kỹ thuật Không Nói.

Bước khai triển trạng thái Biết không lời vững chắc là khai triển trong mọi sinh hoạttrong đời sống của mình. Khi nào mình cần suy nghĩ thì mình vẫn suy nghĩ để làm việc. Nhưng khi nào mình muốn thư giãn tâm hay khi nào mình muốn thực hành thiền thì mình thực hành.

Bây giờ mình thực hành như thế nào?

Ví dụ như mình đọc sách, mỏi mắt rồi mình muốn thư giãn thì mình đưa mắt nhìn ra xa qua khung cửa sổ rồi mình gợi lên trạng thái Không Nói trong tâm. Lúc đó là mình thư giãn Tâm. Đôi mắt của mình cũng thư giãn. Tại sao mà đôi mắt cũng thư giãn? Là vì cái trạng thái Tâm thênh thang, trống rỗng đâu có đối tượng gì mà mắt phải hoạt động cho nên thư giãn Tâm vừa thư giãn mắt. Ví dụ như mình làm computer mà mình nhức đầu thì mình cũng thả tầm mắt ra xa rồi gợi lên trạng thái Không Nói thầm thì tâm mình trống rỗng ngay tức khắc.

Đó là bước thứ tư. Hoặc là mình áp dụng khi đi thiền hành với kỹ thuật Không Nói, lúc bấy giờ đi nhưng không để ý tới bước chân đi, mình chỉ gợi lên trạng thái không nói thầm ở trong tâm rồi mình đi, tức là chủ đề vẫn là Thầm nhận biết trạng thái Không Nói trong khi đi không cần để ý tới bước chân.

Đó là cách mình khai triển cái Định của mình trong 4 oai nghi. Càng thực hành nhiều, những kinh nghiệm định chút chút của mình sẽ được cất giữ ở trong ký ức dài hạn và cũng cất giữ ở trong vùng đặc biệt tâm linh. Đó là vùng Precuneus. Nó sẽ cất giữ những kinh nghiệm Định của mình ở trong đó. Về sau nó thành một cái ấn tượng trong tâm của mình. Khi mình chỉ khởi ý quay về cái trạng thái Không Nói tĩnh lặng, trống rỗng của tâm, thì tức khắc nó bung lên liền trạng thái tâm đó. Đó là mục tiêu của bước thứ tư.

Trong khi mình làm bước thứ tư hoài như thế này, mà lại làm trong sinh hoạt hàng ngày thì tự động cái biết bây giờ rõ ràng, sâu sắc, mình gọi đó là tỉnh thức biết hay là nhận thức biết trong 4 oai nghi. Cho nên bước thứ tư này cũng rất quan trọng. Nó chuyển tiếp để mình bước lên bước cuối cùng là bước thể nhập Chân Như.

Sơ đồ của bước thứ tư.

Sơ Đồ Bước Thứ Tư

Trong sinh hoạt hàng ngày tức là bây giờ tâm của mình có đối tượng. Đối tượng coi như là cảnh ở bên ngoài. Tâm mình bây giờ là trống không, tĩnh lặng hoàn toàn tại vì mình đã đi tới bước thầm nhận biết rồi. Lúc bấy giờ chủ đề "Không Nói" nó đã chìm xuống, nó không còn phát ra làn sóng nữa. Nó chìm ở trong tâm của mình thì cái tâm của mình bề mặt trống không, phẳng lặng. Còn chủ đề nằm sâu bên dưới, nó nằm ở bên trong cái thầm nhận biết cho nên từ đó nó trở thành nhận thức không lời.

Bấy giờ, trong cái tâm hoàn toàn tĩnh lặng này mình nhìn ra cảnh thì mình cũng sẽ thấy cảnh hoàn toàn tĩnh lặng. Tâm của mình khách quan tại vì mình đâu có cái chủ quan của cái ý thức phân biệt, đâu có chủ quan của lậu hoặc, đâu có chủ quan của cái ngã cho nên tâm khách quan và mình nhìn ra cảnh mình cũng thấy cảnh một cách khách quan. Cảnh cũng sẽ tĩnh lặng, trống rỗng giống như tâm của mình.

Bước này là bước quan trọng mình sẽ phải thực hành lâu dài. Ai thực hành nhiều thì kết quả sẽ tốt, sẽ mau. Còn ai ít thực hành thì con đường đi sẽ dài hơn. Quý vị chỉ cần nhìn hai hình này, quý vị cũng nhận ra tới cái mức cuối cùng rồi nhưng mà thôi bây giờ Cô khoan nói tới mức cuối cùng. Tới đây. xem như cái chủ đề đã chìm lắng xuống bên dưới giống như là không còn chủ đề nữa, cho nên bề mặt tâm của mình trống rỗng như thế. Tới bước này hoàn toàn không còn lời cho nên cảnh cũng không có tên.

Tới đây, Cô muốn nhấn mạnh một điểm là tất cả những kỹ thuật thực hành chỉ là phương tiện; sẽ có lúc mình bỏ đi giống như là cái cây gậy mình cầm khi mình đi chưa vững. Khi mình đi một mình vững rồi thì cây gậy phải quăng đi. Giống như Đức Phật dạy muốn qua sông thì phải có cái bè mà lên tới bờ rồi thì phải quăng cái bè đi. Tất cả những kỹ thuật chỉ là cái bè thôi. Bây giờ mình đã vững tâm hoàn toàn Không Nói thầm thì mình tới lúc cũng phải quăng cái bè. Cho nên khi quăng bè thì tất cả mọi kỹ thuật thực hành đều gặp nhau. Tức là cái kết quả giống nhau cho nên ai thích hợp với  phương tiện nào thì dùng phương tiện đó.

Thở và Không Nói Gặp Nhau

Mỗi người có khả năng khác nhau, cái trí khác nhau, sở thích khác nhau, sức khỏe khác nhau cho nên phương tiện thực hành cũng có thể khác nhau. Ở đây Cô đối chiếu pháp thở và Không Nói gặp nhau. Khi mình thực hành pháp thở mà mình đạt được trạng thái tĩnh lặng của tâm rồi; hôm kỳ trước Cô có giảng bấy giờ mình cũng phải khai triển cái biết không lời ra 4 oai nghi. Khi mình thực hành trong đời sống hàng ngày mình không có còn sử dụng pháp thở nữa.

Ví dụ như khi mình mở mắt nhìn thì mình đã sử dụng cái tánh thấy. Khi mình nghe tiếng chuông thì mình sử dụng tánh nghe hoặc là khi mình thiền hành thì mình sử dụng chân đi, đó cũng là tánh xúc chạm nhưng không còn pháp thở. Như vậy pháp thở khi đó đã bỏ rồi. Tại vì mình đã đi bằng cái phương tiện là biết không lời vững chắc.

Ở đây, kỹ thuật Không Nói cũng vậy, khi mình khai triển ra làm trong 4 oai nghi thì xem như chủ đề Không Nói cũng không còn nữa, thì cuối cùng thở và Không Nói cũng gặp nhau khi mình đi tới bước áp dụng trong 4 oai nghi.

Bước này có thể nói theo các thuật ngữ trong Kinh đó là chánh niệm và tỉnh giác tức là tỉnh thức thực tập thiền trong 4 oai nghi với trạng thái tâm thầm nhận biết không lời. Bấy giờ, mình thực tập hoài thầm nhận biết, nó ghi thành những nếp sâu sắc là hiểu biết rõ ràng đầy đủ tức là nó trở thành nhận thức rồi. Và đây là nhận thức không lời. Vậy trong trạng thái này mình có đối duyên xúc cảnh thì mình đã kinh nghiệm được đối cảnh vô tâm. Tiếp xúc với đối tượng bên ngoài nhưng tâm không phóng theo, không dính mắc. Tâm không không có tác ý gì hết. Đó là đối cảnh vô tâm. Tới đây là mình sẽ có kết quả tất nhiên là nhận thức biết không lời trống rỗng, thì cảnh cũng trống rỗng khách quan, mà khi mình tự nhận biết tâm mình thì tâm mình cũng là trống rỗng khách quan. Xem như tới đây là mục tiêu của việc thực hành thiền của mình. Đó là Cô trình bày tiến trình thực hành pháp Không Nói.

Bây giờ mình thử thực hành. Quý vị ngồi yên. Lưng thẳng.

Bước 1:

Chúng ta bắt đầu bước thứ nhất, mình nói nho nhỏ đủ mình nghe thôi.

Không... Nói.....   Không... Nói....    Không... Nói....

Bước 2:

Rồi tiếp theo mình nói thầm theo nhịp điệu đó.

Nói thầm. Nhận biết có một khoảng cách không có lời.

Nói thầm càng ngày càng nhẹ đi. Khoảng cách càng ngày càng xa hơn. Cái tâm luôn luôn duyên theo chủ đề.

Nói thầm nhẹ hơn nữa.

Bước 3:

trở thành là cái ý thôi. Khởi cái ý Không Nói. Thực tập ...

Rồi thôi. Ngưng.

Bây giờ cho quý vị nói một chút.

Quý vị thực tập như thế nào cho cô biết?

Quý vị cho cô biết mình thực tập thử có tốt hay không? Thử có mấy phút làm được không? Có dễ không?

Mấy phút đâu có vọng tưởng khởi lên phải không?

Hai tuần qua ở nhà mình có thực hành không? Nhớ là tu cho mình. Không phải tu cho Cô.

Quý vị cứ thực hành đơn giản như Cô hướng dẫn, quý vị sẽ đi nhanh lắm nhưng với điều kiện mình phải thực hành hoài mới được. Thực hành hoài bất kỳ lúc nào mình nhớ là mình phải nhìn lại tâm của mình. Mình nhìn lại tâm của mình, thì nó đang ở trong cái trạng thái đó đó. Như vậy mới được hoặc là khi nghe cô giảng quý vị cũng tắt hết niệm đi. Chỉ ra lệnh Không Nói thì cái đầu mình trống không liền rồi mới nghe Cô giảng. Phải vậy mới được. Hoặc là tối trước khi ngủ, trước khi nhắm mắt ra lệnh tắt hết niệm. Nếu người nào làm thở thì thở vài ba hơi trong không lời rồi ngủ; còn người nào làm Không Nói thì ra lệnh Không Nói. Quý vị có thể ra lệnh bằng cách nói ra lời cũng được hay là nói thầm cũng được hay là gợi lên cái ý thôi cũng được; nhưng vấn đề là sau khi mình ra lệnh Không Nói thì tâm của mình phải trống không, rồi mình ngủ, thì không bao giờ có ác mộng. Không bao giờ nằm chiêm bao hết. Phải thực hành như vậy mới được.

Ni Sư Triệt Như

Phiên tả

Tuệ Chiếu

Reader's Comment
Tuesday, May 16, 20232:35 PM
Guest
Huynh phiên tả chính xác , dễ hiểu, áp dụng được.
xin huynh từ bi phiên tả cho mấy bài giảng chuyên tu định của H.T Thích thông Triệt
để đại chúng ở xa có thể học hỏi thêm. Tri ân huynh Tuệ Chiếu
Monday, June 28, 20216:04 PM
Guest
Cám ơn Sư huynh nhiều.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, June 11, 20245:34 PM(View: 75)
CÂY CHỔI TÂM - Trong ta có cây CHỔI TÂM. Sao không chịu quét, để nằm êm rơ? Thật ra, có người không ngờ. Cũng có người biết, làm lơ, sợ phiền!
Thursday, June 6, 202411:21 AM(View: 599)
Ngày xưa vượt biển khổ đủ điều Hãi hùng biển cả, đời như tiêu Hôm nay đủ duyên du thuyền hưởng Nhờ bởi có tu phước lộc nhiều.
Wednesday, June 5, 202412:28 PM(View: 180)
Nhìn Ni Sư đi đường quá xa chỉ để dạy đệ tử … không chịu đi tìm thầy học đạo, tôi tự nghĩ sao chúng ta không qua Tổ đình học để Ni Sư khỏi lặn lội gian nan?
Tuesday, June 4, 20243:14 PM(View: 124)
Khi vui, vui cả bầu trời- Buồn? thì không có, nên đời Lạc Không- Đó là nghĩa, tên của Ông- Mang pháp danh là: họ Không tên Lạc
Tuesday, June 4, 202411:21 AM(View: 167)
một email đã gửi về cho ban biên tập, nhận thấy rất hữu ích, nên xin chia sẻ ở dây: Bài rất hay dành cho người có tuổi BIẾT ƠN MÌNH BS. Đỗ Hồng Ngọc
Tuesday, May 28, 20245:51 PM(View: 173)
Muốn đào được TỐI LINH Tâm phải luôn TỐI TỊNH Từng bước TỐI TỈNH THỨC Đôi cước phải TỐI LẶNG
Sunday, May 26, 20246:09 PM(View: 191)
Hiểu rồi! thì thật nhiệm mầu Bao nhiêu huyền bí trong sâu, não mình Đê đầu vọng bái Thầy mình Thương tình, Thầy đã chỉ mình, Tối Linh!!!
Saturday, May 25, 20246:44 PM(View: 206)
Nhờ TỈNH THỨC nên không dính mắc vào bất cứ điều gì xảy ra trong tâm và quanh ta, Tâm Thức tự yên lặng, thuần nhất với vũ trụ Tâm, không do tạo tác mà có, nên vô ngã, đó là Chánh Định của Đạo Phật; định bất xuất bất nhập mà Lục Tổ Huệ Năng xiển dương. Đạo Phật là tỉnh thức và vô ngã.
Monday, May 20, 20247:35 AM(View: 147)
Vị tu, khi đã ĐÁO BĨ NGẠN Liền tức khắc, cạn hết cả nguồn Tất cả phương tiện, bè, ghe, xuồng Bỏ lại bến, buớc luôn lên bờ!!!
Monday, May 20, 20247:20 AM(View: 496)
Thở là nguồn sống của sanh linh Hơi thơ là thọ mạng của mình Hơi thở đăng trình vô, ta biết! Hơi thở ra, triệt để lặng thinh!
Tuesday, May 14, 20243:46 PM(View: 487)
PHẢI CHĂNG LÀ ĐỊNH MỆNH? PHẢI CHĂNG SỐ MẠNG ĐÃ AN BÀI? ĐỊNH MỆNH, CÓ HAY KHÔNG? ĐỊNH LUẬT NHÂN QUẢ - NHÂN QUẢ, CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC KHÔNG?
Tuesday, May 14, 20243:43 PM(View: 221)
Ngày rằm trăng sáng lung linh Cỏ cây hoa lá, trông xinh đẹp nào! Lòng em sao thấy nao nao, Phật Đản lại đến, dâng trào niềm vui .
Tuesday, May 14, 20243:39 PM(View: 225)
Mừng Phật đản quay trở về tĩnh lặng Nhớ ơn Ngài gieo hạt giống từ bi Trong nước biển chỉ toàn là vị mặn Pháp của Ngài , vị Giải Thoát tử sinh !
Wednesday, May 8, 20243:52 PM(View: 333)
Gốc rễ của khổ đau nằm ở việc tìm kiếm sự thỏa mãn lâu dài từ những thứ không thể cung cấp sự thỏa mãn lâu dài. Sự thấu hiểu này không chỉ là bước đầu tiên trong hành trình thoát khổ mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa giải thoát, dẫn lối đến sự bình an và giác ngộ.
Wednesday, May 8, 20247:37 AM(View: 233)
Một sáng trời xanh mây trắng bay. Cả đời lo nắm nước trong tay. Sẽ mang được gì về bên ấy. Một cõi đi về, ai có hay!
Saturday, May 4, 20248:42 AM(View: 246)
Bài thơ viết, về TÌNH CỦA MẸ Dù tu Thiền, Tâm nhẹ từ lâu Nhưng hôm nay, bỗng thấy trong đầu Sức nặng nào, có thể so được!!!
Saturday, May 4, 20248:26 AM(View: 254)
Đã sống trong cõi tần ai Mấy ai tránh khỏi mượn vay, nghiệp trần Lũy kiếp, ta đã ngu đần Hôm nay Sám Hối, trả lần nghiệp vay
Wednesday, May 1, 202411:16 AM(View: 245)
Hôm nay 30 tháng 4 , 2024 kỷ niệm 3 năm ngày Thiền Đường Tánh Không bị cháy, đọc lại bài KINH LỬA CHÁY
Sunday, April 28, 202410:08 AM(View: 308)
Tôi già! thấy ai cũng già! Cho nên Lão xin thiết tha gọi mời Thương thân cát bụi cõi đời Ăn uống cẫn thận, thân đời khỏe nghe!
Sunday, April 28, 20249:12 AM(View: 221)
Ai Chê cũng chẳng giận, Ai khen cũng chẳng ưa, Mỗi ngày chẳng nắng mưa Hỏi : Hỏi đã THƯỜNG chưa ?
Wednesday, April 24, 202410:37 AM(View: 244)
Nếu như ta tâm niệm 5 điều này mỗi ngày, chắc chắn ta sẽ luôn là một công dân tốt, một phật tử thuần thành. Tâm niệm 5 điều này mỗi ngày chắc chắn sẽ giúp ta "thành công" trên con đường tu tập. Hóa ra "bí quyết" của Đức Thế tôn không quá khó, có phải không? Các bạn thử xem nhé!
Monday, April 22, 20249:03 AM(View: 250)
Vô tướng vô tâm thị Bát Nhã Chân Kinh vô tự ngộ Chân Như Trăng rằm vằng vặc soi đầu núi Hiển lộ toàn chân tỏa Diệu Như…
Monday, April 22, 20248:29 AM(View: 208)
TÂM , là một Cõi Đi - Về __ TÂM sanh vạn pháp, tứ bề đông tây...__ Vạn pháp rồi cũng về đây __ Cuối cùng cũng từ TÂM này, mà thôi
Monday, April 22, 20247:52 AM(View: 193)
Mắt là cửa sổ tâm hồn Măt mang rác rến đem dồn vào Tâm Mắt nhìn thì căng cái Tâm Tâm căng, tức là cái Tâm bị đì
Monday, April 15, 20244:58 PM(View: 748)
Trong tất cả mọi sắc thái mọi hoàn cảnh, mọi môi trường của đời sống qua thân, thọ, tâm, pháp đều có một cách thực hành giống nhau: thứ nhất tuệ tri như thật, thứ hai quán sát, khai triển cái tâm mình rộng ra là mình như vậy, người khác cũng như vậy và tất cả cái đang là đó đều sanh diệt, sanh diệt để không dính mắc với cái đang là và thứ ba là an trú chánh niệm như vậy, biết rõ như vậy là như vậy thì tâm mình dừng. Cho nên toàn thể ba bước đều sử dụng quán, định, tuệ hay là giới, định, tuệ cũng nằm trong con đường tu theo Kinh niệm xứ...
Sunday, April 14, 20249:09 PM(View: 274)
Đời người, như một dòng sông Thân như chiếc Lá, trên dòng nổi trôi Lá trôi mà chẳng tới nơi Như dòng định mênh cuốn lôi kiếp người ...
Sunday, April 14, 20248:51 PM(View: 316)
Đêm Hoa Đăng lung linh ánh nến Rực rỡ như vạn ánh Tinh Cầu Thiền Đường tợ không gian tròn bầu Chẳng khác nào đây là CUNG QUÃNG! ...
Monday, April 8, 202411:22 AM(View: 288)
TÂM XUẤT GIA Tâm ta nay đã xuất gia Dù rằng thân xác ở nhà quanh năm Xuất gia ở tại cõi Tâm Chùa là phương tiện, diệt mầm đa ngôn ...
Thursday, April 4, 20248:45 AM(View: 380)
Mỗi năm, chỉ một ngày Cùng nhau hẹn về đây Là một ngày trọng đại Tự tại bước chân về
Wednesday, April 3, 20248:12 PM(View: 391)
LUYỆN TÂM THANH BÌNH Tu hành thường lên núi cao Tránh cảnh phồn hoa rộn rịp Sợ rằng sẽ tạo nên dịp Tâm bị dính mắc cảnh trần ...
Wednesday, April 3, 202412:24 PM(View: 318)
Tuệ Huy trình bày chủ đề: Về ý nghĩa của Yoniso manasikāra - NHƯ LÝ TÁC Ý ngày 24 tháng 2, 2024 tại Thiền Đường Tánh Không nam Cali
Wednesday, April 3, 202412:11 PM(View: 279)
Tu không phải để "ĐƯỢC" mà là giúp ta "MẤT"..... Có chăng, cái "ĐƯỢC" duy nhất mà việc tu tập mang lại cho ta, đó là có được cái Tâm An - viên ngọc quý mà không bạc tiền nào có thể mua được.
Wednesday, March 27, 202411:42 AM(View: 399)
Giơ tay bắt ngọn gió đùa. Gió đâu! Chỉ thấy ngón thưa tay trần. Rõ ràng gió thổi rần rần. Gió chẵng bắt được, tay trần vẫn không...
Wednesday, March 27, 20247:38 AM(View: 558)
Lòng vui sướng vô cùng, sao lạ!. Tâm nhẹ như nắng Hạ pha Xuân. Tinh thần ta phấn chấn vô cùng. Có phải do những lời thăm hỏi?
Tuesday, March 26, 20245:01 PM(View: 394)
Nhà tôi, với những góc vườn. Lặng im, nho nhỏ, dễ thương lạ thường. Góc đây, là góc NỤ THƯƠNG. Hoa đua nhau nở, như đương mĩm cười...
Tuesday, March 26, 20242:55 PM(View: 368)
Muốn vượt qua được chướng ngại. Trước hết phải tập nhảy dài, nhảy cao! Đầu tiên tập nhảy qua hào, Qua mương, rảnh, không dùng sào chống, nghe!
Tuesday, March 19, 202411:52 AM(View: 699)
Chuyển đổi tâm, đó là trí tuệ và đó là con đường của Thiền Quán. Tuy tạm nói là Thiền Quán nó cũng là Thiền Tuệ mà cũng là Định và cũng là Giới nữa, khi mình biết sai mình chuyển đổi tốt hơn thì đó là Giới rồi. Khi mình thiên vị, mình ghét ai thì tâm mình không có khách quan, mình chuyển đổi lại cái thấy khách quan thôi thì đó là Vipassana là thiền Tuệ. Khi mình khởi ra cái ý muốn nói hay muốn làm một việc gì không đúng, mình dừng lại liền thì cái đó là Định rồi...
Tuesday, March 19, 202411:47 AM(View: 420)
Nhìn lên trống rỗng bầu trời. Cao xanh lồng lộng, không lời lặng thinh. Như qua biên giới tử sinh. Như đang thể nhập tâm linh tròn đầy.
Tuesday, March 19, 20248:50 AM(View: 464)
Tuệ Huy trình bày chủ đề: NỘI DUNG chính của TỨ THÁNH ĐẾ: 3 CHUYỂN - 12 HÀNH TƯỚNG Powerpoint/SLIDES bài giảng - VIDEO - và bài kinh liên quan đến bài học
Wednesday, March 13, 20241:10 PM(View: 670)
Wednesday, March 13, 20241:02 PM(View: 483)
Đời người như chiếc lá. Theo phong ba lìa cành. Rơi vào lòng đất lạnh. Xong rồi, cuộc tử sinh...
Wednesday, March 6, 20249:44 AM(View: 987)
Làm việc tốt và chỉ nhắm đến bào mòn cái Ta và đoạn trừ cái Tham. Và sau cùng, tu Phước mà thiếu tu Huệ, thiếu thực tập thiền định theo thánh giáo Như Lai, thì mãi mãi chìm đắm trong sanh tử.
Tuesday, March 5, 20247:23 PM(View: 439)
Kiến thức này có ích lợi khi đọc vào tạng kinh Nikaya vì Đức Phật là bậc thầy về việc sử dụng các ẩn dụ để dạy cho chúng ta hiểu các khái niệm rất khó nắm bắt ví dụ như Samsara và Nibbana.
Tuesday, March 5, 20245:45 PM(View: 452)
Tự động cải thiện ảnh của bạn bằng AI. (Trí thông minh nhân tạo) Đơn giản chỉ cần tải lên và trải nghiệm kết quả ngay lập tức
Monday, March 4, 202411:09 AM(View: 493)
Tôi chỉ là người “Ở ĐỢ” Trong thân tạm bợ cõi đời Dẹp Tâm còn lắm nỗi trôi Mỗi giây, mỗi phút không ngơi
Thursday, February 29, 20241:39 PM(View: 512)
Tất cả đều do Nhân Duyên mà sanh khởi lên, Chúng sẽ mau chóng dễ dàng cũng do Nhân Duyên mà đoạn diệt. Tất cả phơi bày thật rõ ràng như thế như thế: Cái gì có bản chất sanh ra, cái đó có bản chất đoạn diệt! Nhưng Xả này tồn tại. Đây là pháp môn vô thượng căn tu tập.
Monday, February 26, 20249:07 PM(View: 387)
Tâm phàm phu chứa đầy dấu HỎI ( ? ) Cùng dấu THAN ! Nhưng không dấu THÔI ( ./ ) Nên bao kiếp vẫn còn nổi trôi Trong “Lục Đạo”, luân hồi sinh tử.
Sunday, February 18, 20248:48 PM(View: 795)
Chùa đông người vang vọng tiếng cầu kinh Chợ Tết Hội Xuân, trăm hoa khoe sắc Bol-sa diễn hành, điểm tô muôn mặt Mừng Xuân đón Tết về, đượm thắm tình.
Thursday, February 15, 20244:58 PM(View: 702)
Thiền trong Xuân hay Xuân trong Thiền. Tết đến, Xuân về... Rồi lại đi! Còn lại trong ta những ảnh hình... Năm nào cũng chỉ sống như thế, Biết đến bao giờ thoát được ra?
Tuesday, February 13, 20241:03 PM(View: 503)
PHÁT LÒNG TỪ BI Làm sao phát lòng TỪ BI ? Để Từ Bi dẫn ta đi hết đường Xin hãy luôn luôn, thường thường Nhìn thú bị giết! Máu đương chang hòa! Trước cảnh giết! Thú thét la! Từ bi sẽ phát, nếu mà xót thương
Tuesday, February 13, 20241:03 PM(View: 429)
NGHINH XUÂN, Mai vàng khoe sắc trổ, ĐÓN TẾT, rực rỡ đóa Hồng Đào, Nhân gian pháo nổ đón chào, THIỀN VIỆN nghi ngút ngạt ngào khói hương.
Thursday, February 8, 20241:13 PM(View: 552)
Như một truyền thống: Kính mời Chư Tôn Thiền Đức,Thân mời quý Cô Bác, quý anh chị Thiền Sinh cùng Gia Đình và tất cả Thân Hữu cùng về THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhurst St., Suite 197 - Garden Grove, CA 92843 10 giờ sáng ngày chủ nhật mùng 2 TẾT (nhằm 11 tháng 2, 2024) chúng ta cùng nhau LỄ PHẬT, chúng ta cùng nhau MỪNG XUÂN MỚI. Hoặc quý vị có thể tham dự trên ZOOM theo LINK
Wednesday, February 7, 20249:56 AM(View: 762)
"Ý Như Vạn Sự" Là tác Ý sâu để nhận ra cái tánh Như của Vạn Sự. Là cho lối sống tùy duyên thuận pháp, thõng tay vào chợ giữa giòng đời, Là cho phép vạn sự tự vận hành theo nguyên lý của chính nó, Là vô ngã vì không có chủ ý mong muốn vạn sự theo ý của chính mình.
Wednesday, February 7, 20249:19 AM(View: 437)
Có bạn, tôi đi giửa cuộc đời vững chải, thong dong, không bị gió đời đánh gục. Có bạn, tôi thêm sức mạnh đối diện cùng bệnh khổ. Có bạn vào giờ phút cuối đời, khi không có ai ngay cả những người tôi thương yêu nhất, không còn gì kể cả những gì tôi quý giá nhất, chỉ còn lại bạn cùng tôi đi qua cửa tử. Sẽ không có ai hết. Trừ bạn, bạn hiền của tôi.
Tuesday, February 6, 20249:53 AM(View: 534)
Mùa xuân là khởi đầu, là hy vọng. Lời chúc đầu xuân đến với bạn vào những thời khắc chuyển giao một năm mới đều là những lời tốt đẹp. Chúc thành công, may mắn. Chúc mọi sự an lành. Chúc ước mơ thành hiện thực. Chúc phú quý đại lợi. Chúc an khang thịnh vượng. Và dễ thương nhất là lời chúc " Vạn sự như ý ".
Monday, February 5, 202410:51 AM(View: 355)
Xuân về mến chúc bạn hiền Sống đời An Lạc -như nhiên hài hòa Tâm hồn thanh thản thong dong Thương đời ,mến đạo -chung lòng dựng xây
Monday, February 5, 202410:47 AM(View: 351)
Xuân về trong chốn Thiền môn Thiền sinh khắp chốn đồng bôn tập về Cùng nâng ly rượu Bồ Đề Cùng nhau tất cả hướng về Ân Sư
Tuesday, January 30, 20246:36 PM(View: 479)
Tết nay xin chúc bình an Xuân về đem lại muôn ngàn niềm vui Mọi người chia xẻ ngọt bùi Hài hòa cuộc sống, lau chùi tâm linh.
Thursday, January 25, 20242:24 PM(View: 631)
Đừng kéo lê cuộc đời mình với những tính toán, âu lo. Hãy tự cho mình một cơ hội có một không hai trong đời: Thiền, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc, vì chắc chắn bạn sẽ có được cái Tâm An - viên ngọc quý mà không bạc tiền nào có thể mua được…
Monday, January 22, 202412:18 PM(View: 406)
Mỗi ngày “ bỏ ống”, vài mươi phút Đứng đi tích trữ, vài mươi giây Tâm ta sẽ chứa đầy AN TỊNH Cứ vậy, ta sẽ được bạc nghìn !
Monday, January 22, 202412:11 PM(View: 1561)
Sát sinh hại vật làm vui thú Nghiệp duyên quả báo, sẽ không lường !
Monday, January 15, 20248:50 AM(View: 949)
Mừng Xuân đón Tết Giáp Thìn Niềm vui đầy ắp trong tim mọi người Trẻ thơ luôn nở nụ cười Hương Xuân tỏa khắp đất trời tĩnh im
Sunday, January 14, 20249:17 AM(View: 497)
Người từ cát bụi tới đây Về đâu ai biết ? mai này hóa thân!
Tuesday, January 9, 20247:20 PM(View: 586)
Chữ định là samādhi, được định nghĩa là citta ekkagatta. Citta này có nghĩa là tâm. Ekkagatta này tách ra làm đôi có chữ ekka nghĩa là “một” còn gatta thì giống như động từ “to go” trong tiếng Anh có nghĩa là đi tới. Như vậy ekkagatta nghĩa là cái tâm của chúng ta nó đi tới cái trạng thái chỉ có “một”. Tuy nhiên, cái yếu tố một của citta ekkagatta này chỉ là yếu tố cần thôi chứ chưa có phải đủ của định trong Phật giáo.
Monday, January 8, 20244:39 PM(View: 495)
Ni Sư về Thiền Viện Chân Như Cho chúng con chiêu thức tuyệt vời Nhắm mắt nhìn, tâm thấy trống rỗng Mỡ mắt nhìn ra thấy rỗng không
Sunday, January 7, 20248:19 AM(View: 463)
Cung kính lạy Ngài HUỆ NĂNG Xin chứng minh, cho Thiền Đăng con ngời!!! Kính đê đầu bái lạy Người Kính xin Ngài độ suốt đời Tánh Không
Monday, January 1, 202412:28 PM(View: 443)
Mùa Xuân này, buồn lắm người ơi Tổ Đình tôi thiếu vắng một Người Một vị Thầy! muôn đời khả kính Thầy tôi đó ! nay có còn đâu !
Monday, January 1, 202411:20 AM(View: 744)
CHÚC cho mọi người vui đón Xuân MỪNG năm mới đến dịp cuối tuần NĂM nay vui Tết, xin kính chúc MỚI đẹp muôn điều đến với Xuân
Tuesday, December 26, 202310:36 AM(View: 589)
Có gì đâu vướng mắc Ta bà Nhớ lời thầy dạy-sáng ngời trong tâm "Qua dòng nước, bàn chân không dính nước" "Sống trong đời - Định huệ chẳng rời ta"
Tuesday, December 26, 202310:31 AM(View: 899)
ĐỜI KHỔ, chuyện khủng kinh sao tả Thân VÔ THƯỜNG kể cả vạn sinh Chỉ có CĂN NHÀ TÂM LINH Tự ta tu học, CHÍNH MÌNH ngộ ra!
Sunday, December 24, 20232:18 PM(View: 451)
“ Dòng xúc cảm viết đầy trang giấy Ngồi nhớ Thầy, từ bấy đến nay Giữa lòng Tổ Đình đong đầy Cuộc đời pháp lữ của Thầy độ nhân “
Wednesday, December 20, 20237:49 AM(View: 575)
Kho tàng là Phật tánh trong mỗi chúng sanh, là khả năng giác ngộ. Khi thật sự giác ngộ rồi, thì không ai còn chạy đi tìm cầu hạnh phúc ở bên ngoài. Kho tàng là Tánh Giác trong mỗi con người, là khả năng thành Phật. Mà một khi đã thành Phật thì vượt thoát mọi đau khổ, buồn vui.
Monday, December 18, 202312:08 PM(View: 575)
Tình nghĩa hai Thầy trò đã vượt Qua lằn ranh giới của đời thường Mới khiến những lời thơ của con Bật lên thành tiếng khóc thương Thầy !!!
Wednesday, December 13, 202310:32 AM(View: 892)
Sau khi chứng ngộ Đức Phật đã đi bộ đến khu Vườn Nai để giảng cho năm anh em tôn giả Kiều Trần Như những bài pháp đầu tiên, trong đó có bài kinh Vô Ngã Tướng. Trong bài kinh này, Đức Phật phân tích các thành phần ngũ uẩn của một người gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức và chứng minh rằng chúng đều vô thường, khổ và do đó không thích hợp để đồng nhất với một "ngã" (attan). Trong khi nghe bài kinh này, tâm của nhóm năm vị được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ.
Monday, December 11, 20238:17 AM(View: 500)
“Ơn Thầy báo mộng năm xưa Thuốc trong mình đó, sao mua ngoài nầy”
Sunday, December 10, 20234:48 PM(View: 1054)
Một pháp Thiền cho thời hiện đại Có những điểm đặc sắc nói trên, nhưng thực ra dòng Thiền Tánh Không chính là sự khai triển hiện đại của truyền thống Thiền nguyên thủy của Phật giáo. Thiền sinh tu tập pháp “không lời” bằng những cách quen thuộc như “không nói thầm trong não”, “không định danh đối tượng”, “không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng”
Wednesday, December 6, 20232:33 PM(View: 695)
Thầy mình, một vị Thiền Sư Tánh Không hiển lộ, tướng như mây trời. Kinh ! Người không nói một lời Mà như đã nói vạn lời Tâm Kinh.
Wednesday, December 6, 20239:49 AM(View: 548)
Lần đầu tiên con được duyên lành về thăm xứ Phật. Được đặt chân tới Ấn Độ nơi mà con hằng ao ước một lần trong đời con có thể viếng thăm.
Tuesday, December 5, 202312:51 PM(View: 1254)
Ngày Lễ Tạ Ơn là ngày sum họp gia đình và cũng là ngày bắt đầu mùa lễ hội rộn ràng kết thúc năm cũ sắp qua và chào đón năm mới sắp đến ở Hoa Kỳ.
Tuesday, December 5, 202311:46 AM(View: 1218)
Theo lịch sinh hoạt của Đạo tràng Nam Cali thì hôm nay là một ngày nhập thất chuyên tu tại Tổ đình Tánh Không. Tuy nhiên ngày hôm nay đặc biệt có thêm buổi lễ quy y cho hai bạn đồng tu là Lê Văn Hoàng và Trương Thùy Thanh Trúc. Hai bạn này là những thành viên mới của Đạo tràng Nam Cali.
Sunday, December 3, 20238:28 AM(View: 546)
Tuy chưa một lần hội ngộ Tiếng vang Thầy lồng lộng giữa hư không Một ngọn lau gầy còm cỏi Ngã xuống, chấn động cả thiên thu
Tuesday, November 28, 20239:53 AM(View: 570)
Nín thinh, không lộ nét đau. Miệng điểm nụ cười ngọt ngào lắm thay! Một câu nói, nay mới hay: “Thân đau, Tâm chẳng đau” đây chính là!
Monday, November 27, 202310:44 PM(View: 826)
Đại duyên đã đến với NHƯ VÂN. Ly gia cắt ái, giải thoát cần. Tâm Quan tỉnh ngộ, đời biển khổ. Tánh Không cội phúc, trọn Tứ Ân.
Monday, November 27, 202312:38 PM(View: 686)
Hành trình này rất ích lợi cho sư tu tập vì cảm thấy gần gũi Đức Phật hơn vì Ngài cũng là một người bình thường tuy là Hoàng tử mà đã bỏ hết để trải nghiệm nhiều cách tu trước khi Đại giác ngộ.
Monday, November 27, 202312:31 PM(View: 790)
Chuyến đi hành hương nầy 50 người mà con chưa quen 46 người....và con thật vui được gặp những bạn mới rất dễ thương, thanh tú, dễ chịu làm cho cuộc hành trình rất vui vẻ. Con xin cảm ơn Cô đã không ngại tổ chức chuyến đi nầy để mở mắt chúng con trên con đường tu
Monday, November 27, 202312:21 PM(View: 525)
Những ngày đầu đến đây, trên đường mắt thấy tai nghe những cảnh đời khốn khó, ngạc nhiên là tiếng niệm Phật và chuông cũng phát ra từ đây! Con thầm nghĩ, nếu mình đến đây để cầu xin, van vái thì mình và họ chẳng khác gì nhau đâu, có khác là khác về hình tướng bên ngoài mà thôi.
Monday, November 27, 202312:13 PM(View: 572)
Mười hai ngày hành hương đã qua đi nhanh chóng. Bây giờ, ngồi ở nhà, con có cảm tưởng như đã trải qua một giấc mơ. Cũng may nhờ những hình ảnh trong điện thoại, nên biết chắc mình không mơ. Giấc mơ hành hương đất Phật đã đủ duyên nên thành tựu.
Monday, November 27, 202312:06 PM(View: 591)
Từng thánh tích con đi qua gợi nhớ lại cuộc đời người cha của con. Người đã từ bỏ tất cả, chấp nhận gian khổ để tự mình tìm kiếm con đường giải thoát. Ngài giác ngộ, giáo hóa chúng sinh.
Monday, November 20, 20239:11 AM(View: 611)
Hôm nay Giổ Thầy, nhớ lại Chẳng thấy bụi phấn của ai bay bay Mắt như “ ươn ướt” “ cay cay”! Tâm ta đang đong tràn đầy nhung nhớ !!!
Monday, November 20, 20238:29 AM(View: 729)
OHBM: là chữ viết tắt của Organization for Human Brain Mapping. Năm nay là năm thứ 16, mỗi năm họ tổ chức đại hội tại một quốc gia khác nhau. Số người tham dự rất đông, khoảng trên 3000 người đủ mặt từ các nước, đa số là người trẻ, trong đó đăc biệt chỉ có một thầy tu.
69,256