HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0224 Triệt Như: Kỹ Thuật Không Nói, phiên tả Tuệ Chiếu

Tuesday, June 22, 20211:40 PM(View: 1853)

Lời Ngỏ:
Bài viết này được phiên tả lại từ video: Tài Liệu Học Tập Khóa BÁT NHÃ 1 - Chủ đề 8 THỰC TẬP KHÔNG NÓI (Bước kế tiếp) do Ni Sư Triệt Như giảng ngày 12 tháng 6 năm 2021. Bài viết này được xem như một tư liệu giúp cho người thực hành thiền có thể đối chiếukiểm tra lại cách thực hành của mình nhanh chóng hơn là xem lại video. Người thực hành có thể tô đậm làm nổi bật những chi tiết quan trọng mà trong lúc thực hành tự mình nhận ra. Mong bài viết này đem lại chút lợi lạc cho những ai đang thực hành thiền.
Tải bài viết: Kỹ Thuật Không Nói

Kỹ Thuật Không Nói

Thực Tập Không Nói

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hôm nay là thứ bảy 12 tây tháng 6 năm 2021

Đây là khóa Bát nhã, lớp Trung cấp 1. Chiều nay là kỳ học thứ tư.

Chiều hôm nay chúng ta sẽ có hai chủ đề: thứ nhất là mình tiếp tục chủ đề Không Nói. Chủ đề thứ hai là Pháp Như Thực.

Bắt đầu buổi học hôm nay, cô muốn chúng ta thực hành một chút kỹ thuật Không Nói. Những bước đầu tiên mình đã học ở lớp căn bản. Hôm nay chúng ta sẽ nhắc lại một chút rồi sau đó cô sẽ hướng dẫn tới bước kế tiếp của kỹ thuật Không Nói.

Bước thứ nhất: Nói ra lời

Bước thứ nhất mình đã học rồi. Mình nói ra lời 2 từ Không Nói. Bước này không có quan trọng. Chúng ta chỉ lướt qua thôi tức là nói chầm chậm, nhè nhẹ vừa đủ mình nghe thôi.

Kéo dài chữ Nói. Trong khoảng kéo dài đó mình nhận biết là mình đang nói chủ đề: Không Nói. Rồi sau đó mình có ngừng một chút. Tiếp theo là mình nói lần thứ nhì hai chữ Không Nói. Cái khoảng mình ngừng ở chính giữa, mình cũng phải nhận biết lúc đó tâm mình nó đang biết không có lời, khoảng cách đó là quan trọng mình phải nhận ra.  Bước nói ra lời này mình chỉ làm ít thôi sau đó mình tiến lên bước thứ hai, bước thứ hai là bây giờ nói thầm; bước này thì quan trọng.

Bước thứ hai: Nói thầm

Nói thầm nghĩa là ở trong đầu của mình có thì thầm hai từ Không Nói nhưng người khác không nghe âm thanh; thì đó gọi là nói thầm. Hai từ Không Nói cũng kéo dài chậm chậm. Chữ Nói kéo dài ra càng dài càng tốt tức là mình kéo dài niệm biết của mình mặc dầu đây là cái biết mà còn có lời nói thầm. Rồi mình ngưng một phút hay là nửa phút rồi sau đó mình nhắc trở lại chủ đề Không Nói. Chỉ nhắc thầm thôi và cũng kéo dài chữ nói. Bước này quan trọng, mình thực tập nhiều thời gian hơn và từ lần khi tâm mình không có khởi vọng tưởng thì khoảng cách giữa lần nói thứ nhất và lần nói thứ nhì càng ngày càng cách xa nhau. Khoảng cách xa nhau đó mình cũng vẫn nhận ra tâm của mình nó đang không có nói thầm. Đó là trạng thái biết không lời.

Bước thứ hai này mình thực tập quen rồi thì càng ngày chủ đề Không Nói mình sẽ nói thầm nhẹ hơn, nhỏ hơn. Mục tiêu là khi mình bỏ cái nói thầm thì mình vẫn còn cái biết rõ ràng trạng thái đang Không Nói của mình. Tuy nhiên nếu như tâm của mình chưa yên lặng, nó còn khởi vọng tưởng nhiều thì mình phải nói thầm chủ đề cho rõ ràng để kéo cái tâm của mình lại chủ đề.

Như vậy, tùy theo từng người, bước nói thầm này mình nói thậtchủ đề Không Nói hay là từ từ mình nói thầm nhẹ hơn 2 từ Không Nói và mình kéo dài. Khoảng cách càng ngày càng xa hơn giữa hai lần nói.

Bước thứ ba: Thầm nhận biết

 Bước thứ ba, Cô cũng hướng dẫn rồi ở lớp căn bản. Bây giờ từ từ mình không nói thầm nữa, mình chỉ thầm nhận biết chủ đề Không Nói mà thôi.

Nhưng mà thật ra là lúc này mình thầm nhận biết trạng thái tâm đang không nói thầm của mình. Tới đây xem như mình không còn vọng tưởng khởi lên nữa. Bước này gọi là thầm nhận biết trạng thái Không Nói khi mình ngồi thiền. Tới đây nếu vững chắc thì xem như là mình kinh nghiệm được định trong bước đầu. Thỉnh thoảng, nếu như mình có khởi lên một niệm nào khác thì mình phải gợi lại thầm nhận biết trạng thái Không Nói. Trong khi mình thực hành thường thỉnh thoảng gợi lại thầm nhận biết Không Nói mà hoàn toàn không có nói thầm, chỉ gợi lại cái ý mình nhận biết trạng thái Không Nói của tâm mình thôi.

Nếu như quý vị thực tập bước thứ ba này vững chắc thì mình sẽ kinh nghiệm những tác động sinh học xảy ra khi mình ngồi thiền. Ở lớp căn bản, Cô có giảng những tác động sinh học là do đối giao cảm thần kinh hoạt động. Bây giờ mình sẽ cảm nhận nước bọt tiết ra nhiều thì mình cứ âm thầm nuốt. Mình sẽ cảm nhận hơi thở của mình càng ngày càng nhẹ hơn tại vì đối giao cảm thần kinh sẽ co thắt khí quản lại. Rồi đồng thời mình cũng nhận ra nhịp tim của mình chậm lại, nhẹ hơn. Thì đó toàn là những tác động của đối giao cảm.

Đồng thời lúc đó mình thầm nhận biết trạng thái tâm của mình đang không nói thầm, có nghĩa là sao? Là lúc đó trong tâm mình hoàn toàn trống rỗng, trống không. Mình có thể diễn tả tâm của mình lúc đó tĩnh lặng, thênh thang, trống không, hay là yên lặng. Mình muốn diễn tả như thế nào đó tùy nơi nhận định của mình. Còn mình không diễn tả được thì mình sẽ nhận biết nó như vậy thôi.

Tuy nhiên, sự diễn tả này là sau khi mình xả thiền mình mới diễn tả chớ trong khi mình thực hành, mình hoàn toàn không có diễn tả, không diễn nói gì hết.

Như vậy, bước thứ ba này rất quan trọng. Nó là mức độ của định với cái biết không lời. Lúc này mình nhận biết rõ ràng cái trạng thái hoàn toàn trong sạch, yên lặng của tâm của mình. Bước thứ ba này mình có thể thực tập nhiều để cho nó vững chắc. Tuy nhiên, nếu như trong bước thứ ba thỉnh thoảng nó có khởi lên tạp niệm nào đó thì mình phải gợi lại chủ đề. Nếu như gợi lại mà vẫn chưa trở lại được trạng thái Định thì mình phải trở lại bước thứ hai. Tức là phải gợi lại rõ ràng tức là nói thầm lại chủ đề Không Nói để tắt những vọng tưởng kia. Đó là ba bước Cô đã hướng dẫn trong khóa căn bản, bây giờ chúng ta lên bước thứ tư.

Bước thứ tư: Thực hành trong 4 oai nghi

Bước thứ tư này có mục tiêuthực tập nhiều hơn để cho trạng thái biết không lời vững chắc hơn. Khai triển ra, mình thực tập trong những sinh hoạt hàng ngày của mình chứ không phải chỉ trong lúc tọa thiền. Bất kỳ kỹ thuật nào cũng vậy cũng phải có bước này, nghĩa là trong bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi hay là trong những sinh hoạt bình thường, mình vẫn nhớ thực tập chủ đề của mình.

Phương thức thực tập kỹ thuật Không Nói cũng đi từng bước giống như là kỹ thuật thở hay là Pháp Như Thật sau này hoặc là những kỹ thuật khác, ví dụ như Không Định Danh Đối Tượng hay là Không Dán Nhãn Đối Tượng hay là Chú Ý Trống Rỗng, mình cũng đều theo những bước thực hành giống như là mình thực hành kỹ thuật Không Nói.

Bước khai triển trạng thái Biết không lời vững chắc là khai triển trong mọi sinh hoạttrong đời sống của mình. Khi nào mình cần suy nghĩ thì mình vẫn suy nghĩ để làm việc. Nhưng khi nào mình muốn thư giãn tâm hay khi nào mình muốn thực hành thiền thì mình thực hành.

Bây giờ mình thực hành như thế nào?

Ví dụ như mình đọc sách, mỏi mắt rồi mình muốn thư giãn thì mình đưa mắt nhìn ra xa qua khung cửa sổ rồi mình gợi lên trạng thái Không Nói trong tâm. Lúc đó là mình thư giãn Tâm. Đôi mắt của mình cũng thư giãn. Tại sao mà đôi mắt cũng thư giãn? Là vì cái trạng thái Tâm thênh thang, trống rỗng đâu có đối tượng gì mà mắt phải hoạt động cho nên thư giãn Tâm vừa thư giãn mắt. Ví dụ như mình làm computer mà mình nhức đầu thì mình cũng thả tầm mắt ra xa rồi gợi lên trạng thái Không Nói thầm thì tâm mình trống rỗng ngay tức khắc.

Đó là bước thứ tư. Hoặc là mình áp dụng khi đi thiền hành với kỹ thuật Không Nói, lúc bấy giờ đi nhưng không để ý tới bước chân đi, mình chỉ gợi lên trạng thái không nói thầm ở trong tâm rồi mình đi, tức là chủ đề vẫn là Thầm nhận biết trạng thái Không Nói trong khi đi không cần để ý tới bước chân.

Đó là cách mình khai triển cái Định của mình trong 4 oai nghi. Càng thực hành nhiều, những kinh nghiệm định chút chút của mình sẽ được cất giữ ở trong ký ức dài hạn và cũng cất giữ ở trong vùng đặc biệt tâm linh. Đó là vùng Precuneus. Nó sẽ cất giữ những kinh nghiệm Định của mình ở trong đó. Về sau nó thành một cái ấn tượng trong tâm của mình. Khi mình chỉ khởi ý quay về cái trạng thái Không Nói tĩnh lặng, trống rỗng của tâm, thì tức khắc nó bung lên liền trạng thái tâm đó. Đó là mục tiêu của bước thứ tư.

Trong khi mình làm bước thứ tư hoài như thế này, mà lại làm trong sinh hoạt hàng ngày thì tự động cái biết bây giờ rõ ràng, sâu sắc, mình gọi đó là tỉnh thức biết hay là nhận thức biết trong 4 oai nghi. Cho nên bước thứ tư này cũng rất quan trọng. Nó chuyển tiếp để mình bước lên bước cuối cùng là bước thể nhập Chân Như.

Sơ đồ của bước thứ tư.

Sơ Đồ Bước Thứ Tư

Trong sinh hoạt hàng ngày tức là bây giờ tâm của mình có đối tượng. Đối tượng coi như là cảnh ở bên ngoài. Tâm mình bây giờ là trống không, tĩnh lặng hoàn toàn tại vì mình đã đi tới bước thầm nhận biết rồi. Lúc bấy giờ chủ đề "Không Nói" nó đã chìm xuống, nó không còn phát ra làn sóng nữa. Nó chìm ở trong tâm của mình thì cái tâm của mình bề mặt trống không, phẳng lặng. Còn chủ đề nằm sâu bên dưới, nó nằm ở bên trong cái thầm nhận biết cho nên từ đó nó trở thành nhận thức không lời.

Bấy giờ, trong cái tâm hoàn toàn tĩnh lặng này mình nhìn ra cảnh thì mình cũng sẽ thấy cảnh hoàn toàn tĩnh lặng. Tâm của mình khách quan tại vì mình đâu có cái chủ quan của cái ý thức phân biệt, đâu có chủ quan của lậu hoặc, đâu có chủ quan của cái ngã cho nên tâm khách quan và mình nhìn ra cảnh mình cũng thấy cảnh một cách khách quan. Cảnh cũng sẽ tĩnh lặng, trống rỗng giống như tâm của mình.

Bước này là bước quan trọng mình sẽ phải thực hành lâu dài. Ai thực hành nhiều thì kết quả sẽ tốt, sẽ mau. Còn ai ít thực hành thì con đường đi sẽ dài hơn. Quý vị chỉ cần nhìn hai hình này, quý vị cũng nhận ra tới cái mức cuối cùng rồi nhưng mà thôi bây giờ Cô khoan nói tới mức cuối cùng. Tới đây. xem như cái chủ đề đã chìm lắng xuống bên dưới giống như là không còn chủ đề nữa, cho nên bề mặt tâm của mình trống rỗng như thế. Tới bước này hoàn toàn không còn lời cho nên cảnh cũng không có tên.

Tới đây, Cô muốn nhấn mạnh một điểm là tất cả những kỹ thuật thực hành chỉ là phương tiện; sẽ có lúc mình bỏ đi giống như là cái cây gậy mình cầm khi mình đi chưa vững. Khi mình đi một mình vững rồi thì cây gậy phải quăng đi. Giống như Đức Phật dạy muốn qua sông thì phải có cái bè mà lên tới bờ rồi thì phải quăng cái bè đi. Tất cả những kỹ thuật chỉ là cái bè thôi. Bây giờ mình đã vững tâm hoàn toàn Không Nói thầm thì mình tới lúc cũng phải quăng cái bè. Cho nên khi quăng bè thì tất cả mọi kỹ thuật thực hành đều gặp nhau. Tức là cái kết quả giống nhau cho nên ai thích hợp với  phương tiện nào thì dùng phương tiện đó.

Thở và Không Nói Gặp Nhau

Mỗi người có khả năng khác nhau, cái trí khác nhau, sở thích khác nhau, sức khỏe khác nhau cho nên phương tiện thực hành cũng có thể khác nhau. Ở đây Cô đối chiếu pháp thở và Không Nói gặp nhau. Khi mình thực hành pháp thở mà mình đạt được trạng thái tĩnh lặng của tâm rồi; hôm kỳ trước Cô có giảng bấy giờ mình cũng phải khai triển cái biết không lời ra 4 oai nghi. Khi mình thực hành trong đời sống hàng ngày mình không có còn sử dụng pháp thở nữa.

Ví dụ như khi mình mở mắt nhìn thì mình đã sử dụng cái tánh thấy. Khi mình nghe tiếng chuông thì mình sử dụng tánh nghe hoặc là khi mình thiền hành thì mình sử dụng chân đi, đó cũng là tánh xúc chạm nhưng không còn pháp thở. Như vậy pháp thở khi đó đã bỏ rồi. Tại vì mình đã đi bằng cái phương tiện là biết không lời vững chắc.

Ở đây, kỹ thuật Không Nói cũng vậy, khi mình khai triển ra làm trong 4 oai nghi thì xem như chủ đề Không Nói cũng không còn nữa, thì cuối cùng thở và Không Nói cũng gặp nhau khi mình đi tới bước áp dụng trong 4 oai nghi.

Bước này có thể nói theo các thuật ngữ trong Kinh đó là chánh niệm và tỉnh giác tức là tỉnh thức thực tập thiền trong 4 oai nghi với trạng thái tâm thầm nhận biết không lời. Bấy giờ, mình thực tập hoài thầm nhận biết, nó ghi thành những nếp sâu sắc là hiểu biết rõ ràng đầy đủ tức là nó trở thành nhận thức rồi. Và đây là nhận thức không lời. Vậy trong trạng thái này mình có đối duyên xúc cảnh thì mình đã kinh nghiệm được đối cảnh vô tâm. Tiếp xúc với đối tượng bên ngoài nhưng tâm không phóng theo, không dính mắc. Tâm không không có tác ý gì hết. Đó là đối cảnh vô tâm. Tới đây là mình sẽ có kết quả tất nhiên là nhận thức biết không lời trống rỗng, thì cảnh cũng trống rỗng khách quan, mà khi mình tự nhận biết tâm mình thì tâm mình cũng là trống rỗng khách quan. Xem như tới đây là mục tiêu của việc thực hành thiền của mình. Đó là Cô trình bày tiến trình thực hành pháp Không Nói.

Bây giờ mình thử thực hành. Quý vị ngồi yên. Lưng thẳng.

Bước 1:

Chúng ta bắt đầu bước thứ nhất, mình nói nho nhỏ đủ mình nghe thôi.

Không... Nói.....   Không... Nói....    Không... Nói....

Bước 2:

Rồi tiếp theo mình nói thầm theo nhịp điệu đó.

Nói thầm. Nhận biết có một khoảng cách không có lời.

Nói thầm càng ngày càng nhẹ đi. Khoảng cách càng ngày càng xa hơn. Cái tâm luôn luôn duyên theo chủ đề.

Nói thầm nhẹ hơn nữa.

Bước 3:

trở thành là cái ý thôi. Khởi cái ý Không Nói. Thực tập ...

Rồi thôi. Ngưng.

Bây giờ cho quý vị nói một chút.

Quý vị thực tập như thế nào cho cô biết?

Quý vị cho cô biết mình thực tập thử có tốt hay không? Thử có mấy phút làm được không? Có dễ không?

Mấy phút đâu có vọng tưởng khởi lên phải không?

Hai tuần qua ở nhà mình có thực hành không? Nhớ là tu cho mình. Không phải tu cho Cô.

Quý vị cứ thực hành đơn giản như Cô hướng dẫn, quý vị sẽ đi nhanh lắm nhưng với điều kiện mình phải thực hành hoài mới được. Thực hành hoài bất kỳ lúc nào mình nhớ là mình phải nhìn lại tâm của mình. Mình nhìn lại tâm của mình, thì nó đang ở trong cái trạng thái đó đó. Như vậy mới được hoặc là khi nghe cô giảng quý vị cũng tắt hết niệm đi. Chỉ ra lệnh Không Nói thì cái đầu mình trống không liền rồi mới nghe Cô giảng. Phải vậy mới được. Hoặc là tối trước khi ngủ, trước khi nhắm mắt ra lệnh tắt hết niệm. Nếu người nào làm thở thì thở vài ba hơi trong không lời rồi ngủ; còn người nào làm Không Nói thì ra lệnh Không Nói. Quý vị có thể ra lệnh bằng cách nói ra lời cũng được hay là nói thầm cũng được hay là gợi lên cái ý thôi cũng được; nhưng vấn đề là sau khi mình ra lệnh Không Nói thì tâm của mình phải trống không, rồi mình ngủ, thì không bao giờ có ác mộng. Không bao giờ nằm chiêm bao hết. Phải thực hành như vậy mới được.

Ni Sư Triệt Như

Phiên tả

Tuệ Chiếu

Reader's Comment
Tuesday, May 16, 20232:35 PM
Guest
Huynh phiên tả chính xác , dễ hiểu, áp dụng được.
xin huynh từ bi phiên tả cho mấy bài giảng chuyên tu định của H.T Thích thông Triệt
để đại chúng ở xa có thể học hỏi thêm. Tri ân huynh Tuệ Chiếu
Monday, June 28, 20216:04 PM
Guest
Cám ơn Sư huynh nhiều.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, September 21, 20239:50 AM(View: 207)
Thiền là lối sống tỉnh thức với cái biết trong sạch và sự yên tĩnh bên trong. Với cái biết trong sạch đó, tâm được thoát khỏi sự tham đắm khổ não, và trải nghiệm một trạng thái bình an thật sự. Trong thiền, sự thực hành buông bỏ diễn ra trong nhiều giai đoạn, từng bước, từng bước một. Mục tiêu của thiền là trở về với sự tĩnh lặng vốn có, với cái biết trong sáng của chân tâm.
Tuesday, September 12, 202311:26 AM(View: 148)
Niệm Phật như nước Cam Lồ. Rửa sạch tất cả bợn dơ tâm mình. Niêm Phật, phải niệm thật tình. Niệm mà không nghĩ cho mình phước thêm...
Tuesday, September 12, 202311:22 AM(View: 118)
Làm sao biết đuợc ta tu đúng. Để tiếp tục những bước ung dung. Để quyết tâm, đi cho đến cùng. Trên con đường tâm linh đã chọn?
Monday, September 4, 20239:53 AM(View: 160)
Hơi thở là mạng sống, là Pháp môn, là nền tảng trí tuệ, là niềm yêu thích khi nhớ về.
Sunday, September 3, 202312:35 PM(View: 188)
Kỳ diệu thay, đèn đêm không thắp. Mà rực rỡ như ánh trăng rằm. Khắp Cỗ Thành, yên tịnh, lặng câm. Sự tĩnh lặng, làm sao tả được!
Wednesday, August 30, 20239:50 AM(View: 214)
Còn hơi thở thì còn tu tập; Còn tu tập, thì khả năng phát huy trí tuệ, và cơ hội giải thoát còn. Hãy thở và biết mình đang thở.
Saturday, August 26, 20232:28 PM(View: 117)
Tôi ơi! sao không hạ thủ công phu. Để sau sát na, sẽ được huy hoàng. Mà cứ tà tà, để le lói mãi. Rồi sẽ tiếc rẽ cho một đời tu!
Saturday, August 26, 20232:23 PM(View: 126)
Chất xúc tác, như là diêm quẹt. Đến duyên rồi, lửa xẹt bừng tâm. Tận đáy, biển, sông, hố, hố, đầm... Cũng thấy rõ, đâu là viên ngọc!
Wednesday, August 23, 20239:27 AM(View: 344)
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã một lần tự hỏi "Có con đường nào dẫn ta đến bình an, hạnh phúc?", cũng đã từng loay hoay tìm cho mình một con đường tâm linh. Ở tuổi chiều tà bóng xế, khi cơm ăn áo mặc không còn là nỗi lo lớn lao nữa, thì con người ta có khuynh hướng tìm cho mình một con đường "hướng thượng".
Monday, August 21, 20237:32 PM(View: 213)
Rất nhiều nghiên cứu khoa học bệnh lý đã nói rõ nếu trong thức ăn có nhiều rau, trái cây thì sẽ làm giảm được những bệnh kinh niên kể cả những bệnh tim mạch và ung thư.
Monday, August 21, 20238:50 AM(View: 198)
Hoa Bông Giấy nở đầy trắng đỏ. Nhụy vàng tươi liếc ngó trời xanh. Lung linh giọt sương long lanh. Đêm qua còn đọng trên cành, lá, hoa...
Monday, August 21, 20238:18 AM(View: 129)
Trước khi Phật nhập diệt Vì thương xót chúng sinh Dạy những lời tuệ giác Khuyên bảo thật chân tình.
Sunday, August 20, 20238:40 PM(View: 227)
Cửu Tự Linh, vô cùng linh hiển. Gặp chướng duyên, hãy niệm trong đầu. Tức thì! Tức khắc! không lâu!. Bao nhiêu phiền não như hầu tiêu tan...
Wednesday, August 16, 20238:46 PM(View: 505)
Tôi thực sự tin rằng VÔ THƯỜNG hiển hiện mọi nơi, trong mỗi góc cạnh của đời sống quanh ta, đâu ai ngờ rằng chỉ ngày hôm trước chúng tôi còn họp mặt vui vẻ thì hôm sau chúng tôi lại phải cùng nhau chia sẻ một nỗi lo sợ kinh hoàng như thế nào. Thế mới thấy tất cả những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau nhất nhất đều mong manh như bọt nước…
Monday, August 14, 20231:12 PM(View: 297)
Có nhiều lý thuyết về sự phát triển của bộ óc. Nhưng lý thuyết Ba Bộ Óc của ông Paul MacLean (1990) giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của bộ óc. Ông MacLean là một bác sĩ tâm thần. Ông quan tâm tới khoa học não bộ vì ông hiểu ra rằng muốn giúp được bệnh nhân của mình, ông cần phải hiểu bộ óc của họ làm việc như thế nào, tại sao nó không làm việc tốt, chứ không phải là vấn đề giản dị cho đúng liều lượng thuốc mà thôi.
Monday, August 14, 202311:08 AM(View: 187)
Tôi không biết vẽ bằng tay. Dùng thơ thiền họa, bức này CHÂN DUNG. Kính tặng pháp hữu khắp cùng. Cùng tôi chiêm ngưởng CHÂN DUNG họa thiền.
Monday, August 14, 202311:04 AM(View: 186)
Rồi đây, ai cũng phải đi. Rời khỏi thế giới thị phi ta bà. Vì đây là cõi tạm mà. Cũng là quán trọ, mà ta ngụ cùng.
Monday, August 7, 20233:33 PM(View: 164)
Nụ Cười Thiền, không riêng ai cả. Mà chung tất cả, người tu thiền. Ai hiểu được, điểm nụ cười liền. Đó là lúc, Thiền Đăng bừng tỏa!
Monday, August 7, 20233:29 PM(View: 139)
Sơn nhân trầm cảnh tịnh. Giữa bốn bề mông minh. Bao la và bát ngát. Vô biên với vô bờ...
Monday, July 31, 202311:08 AM(View: 207)
Tu mà hiển lộ Từ Bi. Tự nhiên ta biết ta đi đúng đường. Tình yêu trong cõi vô thường. Là tình ích kỷ ta đương chất đầy.
Monday, July 31, 202311:03 AM(View: 199)
Xin đừng mở lửa Hỏa Lò. Mỗi khi nghe tiếng nhỏ to rầy rà. Cái TA thích mở lắm nha. Hãy kềm chế nó, nói là: đừng nên!
Wednesday, July 26, 202310:10 AM(View: 264)
Dinh dưỡng tự nhiên là sử dụng những thứ có sẵn trong tự nhiên không qua nấu, nướng, xào… Do vậy con người nên ăn đúng với thức ăn của con người tức là rau củ hạt và trái cây tươi sống.
Monday, July 24, 20234:14 PM(View: 375)
Ai dám nói chơi với thiền. Chợt vui cầm bút vẽ thiền chơi. “Bút chạm vườn như, hoa lá thắm. Thơ gieo tâm lặng, ý trong veo”.
Monday, July 24, 20234:07 PM(View: 440)
Ngồi chơi phải thật ngồi chơi. Ngồi mà không có một lời nói năng. Miệng khép lại hai hàm răng. Lưỡi thì thư giản để tăng không lời.
Thursday, July 20, 202310:18 AM(View: 745)
Chúc Mừng khóa BN4-2023. Chúc mừng tất cả thiền sinh Năm khóa tu học giáo trình Tánh Không Ni Sư (Triệt Như) cố gắng gieo trồng Từ bi trí tuệ Phật tông độ đời.
Monday, July 17, 20232:12 PM(View: 217)
Tọa Thiền đừng mong lâu nhiều. Tới đâu hay đó, sẽ nhiều lắm thay! Mỗi ngày một chút, tích đầy. Nhiều ngày tích tụ sẽ đầy “ba lô”.
Sunday, July 9, 20233:53 PM(View: 393)
Cứ giữ Tâm “vô thưởng vô phạt”. Thấy Như Thật mọi vật chung quanh. Dù ồn ào Tâm vẫn vắng tanh. Có rộn rịp, Tâm như bàn thạch.
Wednesday, July 5, 20238:05 AM(View: 274)
“ Đây là cách luyện Tế Bào Não Chùm” Nơ Ron “ cùng bảo nhau rằng Ổng muốn im, mình tĩnh lặng nghe Vậy ta hãy tạo vùng tĩnh tịch ! “
Sunday, June 25, 202310:36 AM(View: 333)
Không khởi niệm nói thầm trong não. Không van xin cho riêng mình nụ cười. Không cầu xin cho riêng mình hạnh phúc. Thầm biết ngay sát-na đang là. Sống rỗng lặng tự tại an nhiên. Gieo không lời trổ quả vô sanh.
Sunday, June 25, 202310:18 AM(View: 240)
Nguyện lòng sẽ không sát sanh nữa. Hướng tâm về ngưỡng cửa Thiền môn. Kiếp tới không làm loài cá luôn. Để con người không bị mang nghiệp.
Monday, June 19, 20233:20 PM(View: 362)
Tinh tấn siêng năng học đạo mầu. Cho lòng thông suốt lý cao sâu. Cho thân thoát khỏi vòng tục lụy. Cho trí sáng ngời - bớt khổ đau.
Monday, June 19, 20233:06 PM(View: 404)
Hôm nay là Ngày Của Cha. Nhớ Cha, thì Cha đã ra khỏi đời! Lòng con bỗng thấy “vời vời”. Thương Cha, nhớ Mẹ biết đời nào quên!!!
Wednesday, June 14, 20239:08 AM(View: 330)
Mỗi chúng ta đều có khả năng tạo hạnh phúc cho chính bản thân. Hãy cố gắng lìa xa ái dục và tự tìm cho mình niềm vui giải thoát.
Sunday, June 11, 20235:08 PM(View: 336)
Khi nhân duyên lần lần hội đủ. Tức khắc liền, Thấy đủ suốt thông. Nếu mong, thì biền biệt xa xăm. Không mong, sẽ trong tầm mắt Thấy!
Tuesday, June 6, 202310:57 AM(View: 287)
Diệt sinh trong từng bước. Tâm vô trụ nơi thân. Tứ đại giờ bỗng huyễn. Vô sanh mỉm nụ cười.
Monday, June 5, 20237:24 PM(View: 277)
Thân cát bụi chỉ là phương tiện. Chẳng khác nào thuyền bơi qua sông. Cũng có lúc thuyền bơi lòng vòng. Theo dòng nước uốn cong qua bến.
Monday, May 29, 20233:30 PM(View: 356)
Muốn Tâm minh trong việc tu hành. Nhất định phải “Tham Thiền Nhập Định “. Muốn vậy phải điều Tâm thật tịnh. TỨC, phải điều cho thật mịn màng.
Tuesday, May 23, 20232:09 PM(View: 729)
Kỹ thuật Không Nói trở thành một công thức thực nghiệm vì dựa vào kết quả tự chứng của Thầy Thiền chủ, của Tăng Ni và các Thiền sinh. Tác dụng tối hậu của Ba-la-mật là “phương tiện chuyên chở người qua biển sinh tử đến Niết bàn, đạt được giải thoát tối hậu”. Như vậy, nếu khéo léo thực hành các Ba-la-mật qua Kỹ thuật Không Nói, người tu có khả năng đến bờ bên kia ngay trong một kiếp hay nhiều kiếp.
Tuesday, May 23, 20239:30 AM(View: 501)
Cám ơn những bó hoa xinh đẹp đã trao tặng đến các em như là một món quà tinh thần. Nhờ có Vô Thường mà các bông hoa có thể hồi sinh, đem lại những đoá hoa đầy hương thơm đầy màu sắc ấy ngõ hầu làm đẹp cho đời cho dù trước đó nó đã phải chịu đựng những tháng ngày lạnh lẽo của mùa đông.
Sunday, May 21, 20238:57 PM(View: 298)
Không đâu linh hiển bằng đây: Bên trong não bộ, thân này của ta. Đó là tấm thân ta-bà. Cũng là cát bụi, cũng là thịt xương!
Tuesday, May 16, 20234:30 PM(View: 282)
Hãy nhìn thẳng vào bức tranh tôi, Chân ngã! Tự thấy chân dung... đó mới chính là Chân. Thực hành mà không có tôi hành... mới là hành Thực. Cái nhìn thấy người vẽ tranh là Thực. Chân ngã vốn Thực và Chân, chẵng cần tin.
Monday, May 15, 20238:43 AM(View: 340)
Thân cát bụi trở về cát bụi. Hết duyên rồi, tàn rụi còn chi. Nội Tạng ! xin hãy hiến đi! Cứu người sống lại, còn chi thân mình!
Thursday, May 11, 202312:09 AM(View: 599)
Cầu cho tất cả chúng sanh. Sống đời an lạc, bạn lành đồng tu. Thân tâm thoát khỏi ngục tù. Chánh pháp Phật dạy ngàn thu vững bền.
Saturday, May 6, 20237:19 PM(View: 401)
Diệu kỳ cái thú Độc Cư. Trầm trong cõi tịnh, như như, bình bình. Một mình, một cõi, nín thinh. Nín thinh đến lúc lộ hình Tâm Đăng...
Wednesday, May 3, 202310:43 AM(View: 363)
Khởi tâm thiện bố thí một phần cơ thể trong khi mình đang còn sống và nhắc lại tâm thiện lành này trong lúc lâm chung là cận tử nghiệp thiện, thúc đẩy việc tái sinh vào các cỏi phước báu ở đời sau.
Monday, May 1, 20238:11 AM(View: 351)
Bơ vơ như những nhánh cây. Mùa thu lá chết, rơi ngay, lìa cành. Nhánh cây trơ trọi một mình. Vẽ nên cảnh một bức hình bơ vơ !
Sunday, April 30, 20239:34 PM(View: 398)
Già ơi! Già hởi già ơi! Sống vui cho trọn tuổi đời đáng yêu. Già ơi! Xin chào mi! Già ơi! Xin chào mi! Già ơi! Xin chào mi!
Monday, April 24, 20236:24 PM(View: 391)
Dẫu rằng vọng tưởng thấp cao Chân tâm tĩnh lặng trước sau "như là" Thấy đời trọn vẹn "như là" Không thêm, không bớt mới là tu tâm
Tuesday, April 18, 202311:29 AM(View: 502)
VÔ THƯỜNG chợt đến ai biết được. Hôm qua cười nói nay liệt tê. Duyên nghiệp đeo mang giàu nghèo KHỔ. Chấp NGÃ muôn đời vẫn cứ mê.
Sunday, April 16, 20231:29 PM(View: 330)
Tôi đang hưởng thú cô đơn. Giữa phố thị, mà như sơn cước miền. Đó là cô đơn Tâm Thiền. Chính tôi tự tạo một miền cô đơn!
Sunday, April 16, 20231:24 PM(View: 281)
Trường Sơn là dảy núi thiêng. Quanh năm, suốt tháng mây viền đầu non. Suối tuông róc rách reo dòn. Ào ào thác đổ, soi mòn rêu xanh.
Sunday, April 16, 202312:08 PM(View: 374)
Đừng tìm hạnh phúc trong vật chất. Đừng tìm hạnh phúc nơi người thương. Vì mình sẽ mất trong một thoáng. Ta quay về nương tựa trong Ta.
Sunday, April 9, 20235:05 PM(View: 640)
Cuộc đời tựa áng mây trôi. Buồn thương chi lắm man man ưu sầu. Thôi thì đất rộng trời cao. Thong dong tự tại an vui tháng ngày!
Sunday, April 9, 20232:42 PM(View: 375)
Tích rằng : Mua lại bao nhiêu ? Kỳ Đà Thái Tử nói điều giỡn chơi ! Đem vàng trải hết khắp nơi Ta sẽ bán lại tức thời một khi Ngài Cấp Cô Độc tức thì Đem vàng trải khắp, một ly không chừa.
Sunday, April 2, 20237:31 AM(View: 350)
Đố ai thấy được thằng TÔI. Trong Tâm ta đó, nó ngồi ở đâu? Thằng TÔI có không: sắc, màu? Có hình, có dáng, có cao, có lùn?
Wednesday, March 29, 20239:36 AM(View: 574)
Một lần đã đứng vững trước cái chết, tôi cám ơn Thiền Tánh Không đã giúp cho tôi vượt qua cái tâm sợ hãi, xin tri ân Thầy Thiền chủ đã tìm ra phương pháp tu tập thực hành rất cụ thể, tri ân Ni sư Triệt Như đã mang pháp đến cho chúng con, cũng cám ơn cô Như Chiếu rất nhiệt tình với cả nhóm và cám ơn các anh chị trong đạo tràng luôn gắn bó với tôi. Điều cuối cùng tôi xin nói là "Mỗi người chúng ta cần phải cố gắng tu tập ngay, trước khi quá muộn".
Sunday, March 26, 20237:17 PM(View: 471)
Dù có đi đâu Thầy vẫn bên con. Lúc đang ngồi Thiền con ở bên Thầy. Tỉnh Thức con đem vào cuộc sống. Thực hành theo mỗi bước chân đi.
Sunday, March 26, 20237:04 PM(View: 504)
Quán mở cửa sớm tinh sương. Nhà sư hành cước lỡ đường vào ăn. Bà già chủ quán hỏi rằng: Ba thời tâm điểm, Thầy ăn thời nào?
Wednesday, March 22, 20233:22 PM(View: 591)
Đây Kỳ Viên tịnh xá. Là Vườn ngài cấp cô độc. Nắng trời cao đẹp quá. Cúng dường chư Phật và chư tăng.
Sunday, March 19, 202312:41 PM(View: 520)
Lão mang “TÁM TÁM” trên lưng. Xin cho Lão được “tự mừng tuổi “ nghe. Lão hứa, Lão sẽ nín khe. Chỉ đọc nho nhỏ cho nghe bài này.
Sunday, March 12, 202311:52 AM(View: 554)
Sớm nào tôi cũng Điểm Tâm. Một viên Tĩnh Tọa, ướp sâm Không lời. Thêm sâm Không Ý, tuyệt vời. Giúp cho Não Bộ một trời tịnh yên.
Saturday, March 11, 20238:15 PM(View: 457)
Dã tràng em ơi, mơ gì trên biển? Trong cát vàng xây hạnh phúc bình yên. Em đâu biết sóng rì rào, êm dịu. Vẫn cuốn trôi đi hạnh phúc tròn đầy.
Wednesday, March 8, 20239:21 PM(View: 616)
Thì ra là vậy, nếu tôi không cười, cái tiếng cười quen thuộc của đứa con gái vốn đã “ghi vào” vùng nhận thức từ bao năm qua, chưa hẳn mẹ đã nhận ra tôi... Chính tiếng cười quen thuộc đó đã gợi lên hình ảnh đứa con thân yêu.
Wednesday, March 8, 202310:09 AM(View: 630)
Phật ở trong tâm của mọi người. Vẫn luôn chiếu sáng, vẫn rạng ngời. Vô minh che khuất, nên ô nhiễm. Phật đành mai một. Mãi luân hồi !
Sunday, March 5, 20239:04 PM(View: 674)
Thân cát bụi trả về cát bụi. Thần thức đi theo nghiệp trả vay. Hãy tu mau cho nghiệp bớt dầy. Ngày ra đi, lòng đầy thanh thản!
Thursday, March 2, 20231:18 PM(View: 754)
Chị Diệu Lai đã đi về cõi không có đến, không có đi, không có sanh, không có diệt, chỉ còn để lại trong tôi lòng ngưỡng mộ một người đã âm thầm đóng góp rất nhiều cho Đạo tràng và ra đi thanh thản, an lạc của một người tu Thiền.
Wednesday, March 1, 20238:13 AM(View: 405)
Nguyện cầu chiến tranh chấm dứt, trả lại thái bình ấm no, lòng người bớt tham lam, sân hận, si mê và biết sống đoàn kết, hài hòa, tương trợ, thương yêu nhau.
Sunday, February 26, 20233:46 PM(View: 493)
Men này, có chất Không Lời. Khi men đã thấm, cái “Tôi” cũng tàn. Men này là của Phật ban. Đến nay đã hơn hai ngàn rưởi năm.
Saturday, February 25, 20233:26 PM(View: 417)
Anh sẽ đưa em về xứ lạ. Em bàng hoàng chẳng biết nơi đâu. Vì nơi đây chẳng mang tên tuổi. Nhưng quả thật còn quá nhiệm mầu.
Wednesday, February 22, 202311:15 AM(View: 561)
Cho và Nhận là vòng tròn Nhân Quả. Thế gian này đâu chỉ riêng ta. Lẽ nào vay mà không có trả. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
Monday, February 20, 202310:40 PM(View: 426)
Monday, February 20, 20237:50 PM(View: 376)
Tuesday, February 14, 20232:41 PM(View: 630)
Vô Thường luôn ở bên ta, Vô Thường thắm thiết như là bạn thân. Vô Thường nhắc nhở ân cần, Sát na sinh diệt xin đừng lãng quên !
Saturday, February 11, 20233:31 PM(View: 489)
Ta thiền cùng trăng về. Bây giờ và ở đây. An trụ trong không lời, Tuyệt vời từng phút giây.
Wednesday, February 8, 202311:06 AM(View: 651)
Nay mượn lời thô thiển để diễn bày,- Như dùng que củi khô để vẽ lại cánh rừng xanh.- Chỉ là chủ quan của góc nhìn cá nhân.- Xin một lần nữa, chia sẻ cùng bạn đồng hành.
Monday, February 6, 20238:12 PM(View: 478)
Ý biết pháp trần là có chân tâm Quán tiền trán, cái biết không lời Niệm đến rồi đi, không phê bình Biết như vậy là có chân tâm
Sunday, February 5, 20236:18 PM(View: 373)
Tôi đã lầm, gieo mầm Vọng Tưởng Còn cho rằng, vui sướng Tâm này Tôi đã lầm, gieo mầm Nói Thầm Còn cho rằng, Tâm đầy phúc lạc
Wednesday, February 1, 20237:38 AM(View: 539)
Bài Kinh "Một sự dính mắc may mắn" đã giúp con biết sống trong hiện tại và nhờ đó bớt đau khổ phiền não. Con đến với lớp Căn bản này là một "May mắn hiếm có" vì đây là một cột mốc quan trọng đã giúp thay đổi cuộc đời con.
Tuesday, January 31, 20237:50 PM(View: 464)
Tôi may mắn có được 1 cuộc đời ổn định về vật chất, gia đạo hài hoà, không ba chìm bảy nổi so với những người bạn của mình, nhưng ngay từ lúc còn bé tôi đã có một cảm nhận rất mơ hồ về sự phù du cuả cuộc đời khi thấy những đám ma đi qua nhà mình, hay chứng kiến sự vui buồn, sướng khổ cuả những người chung quanh mình thay đổi nhanh như gió....
Tuesday, January 31, 20239:41 AM(View: 492)
Con xin thành kính Tạ Ơn Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt đã đem hai từ “Không Nói” đến cho các thiền sinh, trong đó có con. Con xin ghi ơn Ni sư Triệt Như đã dắt tay đưa con vào mảnh đất thiền xanh mướt
Monday, January 30, 20236:55 PM(View: 731)
PRECUNEUS và KÝ ỨC: Một nén hương kính Thầy - Minh Tuyền
Sunday, January 29, 20235:42 PM(View: 506)
Người ơi, hãy vổ tay ca Bài ca không Nhớ, bài ca Quên đời Bài ca sắc diện sáng ngời Thong dong, tự tại một trời thênh tha
Sunday, January 29, 20231:49 PM(View: 654)
Nhạc Thiền: CHI RỒI CŨNG QUA - Nhạc: Võ Tá Hân Thơ- Thích Nhất Hạnh & Thích Tánh Tuệ -Trình bày: Như Hà- Tâm Chiếu
Wednesday, January 25, 20234:50 PM(View: 448)
NHỚ là chất “Dính” vô cùng, Muốn tẩy cho hết, phải dùng thuốc QUÊN, NHỚ là loại thích lênh đênh, Lềnh đềnh trong Não, thang thênh trong đầu.,
Tuesday, January 24, 20234:37 PM(View: 691)
Và rồi, sẽ thấy tánh không Chân như ở chỗ tánh không đây mà ... Biết cái hiện tại, đang là ... Cố công tìm kiếm không ra được gì,
Tuesday, January 24, 20232:27 PM(View: 565)
Tâm đời thường lang thang Quá khứ như mây ngàn Giăng ngang trên đầu núi Hết hợp rồi đến tan.
Tuesday, January 17, 20235:21 PM(View: 415)
Mười sáu năm trọn vẹn theo Thầy, theo Ni sư, tôi bắt đầu vào giai đoạn mới thực tập phần tiếp theo trên con đường tâm linh và cũng sẽ bắt đầu bằng cái Biết vào đầu xuân năm nay - Năm 2023, năm Con Mèo Quý. Thầy ơi! Xuân Biết!
Tuesday, January 17, 20238:13 AM(View: 466)
Đầu năm viết ĐÓA MAI VÀNG Như lời chúc TẾT ĐẠO TRÀNG khắp nơi Chúc hết thiền sinh, khắp trời Tròn năm tin tấn, mặt ngời sáng trong !!! Dù pháo Xuân nổ đùng đùng Mà Tâm vẫn tĩnh, ung dung tọa Thiền
Sunday, January 15, 20233:34 PM(View: 490)
Giữa Hư Không con người ta không có gì để nắm bắt, cũng không có gì để bám víu hay để trụ vào. Hư Không. Nó là Nó. Tự nó là vậy. Và muốn biết cuộc sống giữa Hư Không như thế nào, mỗi chúng ta phải tự trải nghiệm thì mới thật sự hiểu được.
Wednesday, January 11, 20231:42 PM(View: 580)
Xin cầu chúc nụ cười tươi nở Năm mới về phước cỡ đủ vừa Dư ăn dư mặc còn thừa Từ tâm bố thí người chưa đủ đầy.
Tuesday, January 10, 202312:42 PM(View: 408)
Năm cũ có thiên tai, ngheò khổ đến thế nào, con người vẫn hy vọng năm mới sẽ hạnh phúc no ấm hơn. Bởi thế mùa Xuân đồng nghĩa với Hy vọng, Tình yêu và Hạnh phúc. Tôi yêu mùa Xuân vì mùa Xuân mang lại cho tôi tất cả những thứ ấy, mà bạc tiền hay danh vọng không bán được cho tôi.
69,256