HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DVD Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ - Nepal 2006

Sunday, June 13, 201012:00 AM(View: 4222)

blankblank

DVD 1

1) Lời giới thiệu

2) Khởi hành

3) Lâm Tì Ni – Nơi Phật đản sanh

4) Ca Tì La Vệ - Quê hương Đức Phật

5) Khổ Hạnh Lâm – Nơi đức Phật tu khổ hạnh gần 6 năm

6) Sông Mohane

7) Làng Cô Sujātā

8) Nơi cô Sujātā dâng bánh cúng Phật

9) Nơi dâng cỏ Kusa cho Đức Phật

10) Làng ngài Đại Ca Diếp

11) Bồ Đề Đạo Tràng

12) Bảy tuần lễ tại Bồ Đề Đạo Tràng

blank

DVD 2

1) Nơi đức Phật gặp 5 vị đồng tu khổ hạnh

2) Lộc Uyển – Nơi đức Phật chuyển pháp luân

3) Trúc Lâm Tinh Xa

4) Di tích y sĩ Jivaka

5) Linh Thú Sơn – Nơi đức giảng nhiều bài kinh

6) Nền nhà tù giam vua Bimbisara

7) Kỳ Viên Tinh Xá

8) Hang ngài Vô Não

9) Nơi Phật uống nước lần cuối

10) Tháp Niết Bàn

11) Tháp Trà Tỳ - Nơi hỏa thiêu kim thân Đức Phật

12) Viện bảo tàng Quốc gia

13) Đại học Nalandā

_______________________________________________________________________________

Muốn thỉnh những DVD này, xin liên lạc với thiền sinh Melisa (Dung) tại địa chỉ:

Melisa Le
17150 San Mateo St. #D18
Fountain Valley, CA 92708
USA

Điện thoại: (714) 963-0730
Email: le_melisa@yahoo.com

(*Nếu điện thoại không có người trả lời, xin quý vị nhắn tin vào máy, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị sau)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,145,557