HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0223 Không Lạc, Thuần Trí Tịnh: XUẤT GIA

Sunday, June 20, 20215:34 PM(View: 596)

XUẤT GIA

             Thân tặng huynh  CHÚC Y

             Kính tặng Thầy  GIÁC KHÔNG

DD0223 Không Lạc, Thuần Trí Tịnh  XUẤT GIA 

 “Ly gia cắt ái đại lực hùng

Cởi dây trói buộc thoát lao lung

Thênh thang chân bước về chốn cũ

Học lìa sinh tử, thoát luân hồi.”

        *****   

Chúc Y đi thiền hành

Lạc vào rừng vắng tanh

Bỗng thấy một cửa hang

Chuông Đồng ngăn bít lối

Phiến đá ghi mấy hàng :

 

“Đây là Cổng Sắc Không

Ai dở hổng Chuông Đồng

Cổng sẽ tự động mở

Người tự lọt vào trong”.

 

Chúc Y liền tọa xuống

Tâm niệm CỬU TỰ LINH

Dở hổng ngay Chuông Đồng

Cổng liền tự động mở

 

Tức thì lọt vào trong

Chúc Y liền biến mất

Chỉ thấy  Thầy Giác Không

Đang tham thiền nhập định !

 

Cà Sa vàng  rực rỡ

Thật là không uổng công !

Bao năm theo Tánh Không

Nay phủi Tâm phủi tóc.

 

Chúc Thầy sớm đươc NGỌC

Đã lạc mất bao kiếp

Đại duyên nay được dịp

Đi tìm viên NGỌC  xưa !!!

 

                              San Jose  6/19/2021

                       Không Lạc & Thuần Trí Tịnh

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
121,623