HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÁC ĐẠO TRÀNG THIỀN TÁNH KHÔNG từ ngày thành lập đến năm 2007.

Sunday, June 6, 201012:00 AM(View: 6831)


TỔNG KẾT CÁC ĐẠO TRÀNG THIỀN TÁNH KHÔNG, từ ngày thành lập đến năm 2007.

 

1- Đạo Tràng Oregon:

Thành lập ngày: 22- 4- 2000

Đã tổ chức các khóa:

+ 2 khóa căn bản (gồm 4 lớp)

+ 1 khóa Bát nhã (học 5 kỳ)

+ tổng số thiền sinh học các lớp: 42 người

Trưởng đạo tràng: Tuệ Tâm Hải

Đ.T: 503- 848 8021

Email: phu215aloha@yahoo.com 

 

3- Đạo tràng Bắc Cali

Thành lập ngày: 9- 4- 2000

Đã tổ chức các khóa:

+ 6 khóa căn bản (gồm 8 lớp)

+ 3 khóa Bát nhã (gồm 6 lớp)

+ 1 khóa Tứ niệm xứ

+ tổng số thiền sinh học các lớp: 294 người

Trưởng đạo tràng: Minh Như (2000- 2006)

Trưởng đạo tràng: Không Định (2007- 2009)

Trưởng đạo tràng: Không Lạc (2010)

 

4- Đạo tràng Houston- Texas

Thành lập ngày: 11- 9- 2001

Đã tổ chức các khóa:

+ 6 khóa căn bản

+ 4 khóa Bát nhã (gồm 7 lớp)

+ tổng số thiền sinh học các lớp: 365 người

Trưởng đạo tràng: Minh Châu

Đ.T: 832- 912 1491

 

5- Đạo tràng Stuttgart- Đức

Thành lập ngày: 1- 11- 2002

Đã tổ chức các khóa:

+ 4 khóa căn bản

+ 2 khóa Bát nhã (gồm 5 lớp)

+ 1 khóa thực tập Định

+ 1 khóa giảng cho người Đức

+ tổng số thiền sinh học các lớp: 175 người

Trưởng đạo tràng: Quang Chiếu

Đ.T: 011-49- 703 1 671790

Email: tanh_khong.stuttgart@web.de

 

6- Đạo tràng Paris- Pháp

Thành lập ngày: 21- 11- 2002

Đã tổ chức các khóa:

+ 6 khóa căn bản

+ 3 khóa Bát nhã (gồm 7 lớp)

+ tổng số thiền sinh học các lớp: 242 người

Trưởng đạo tràng: Quang Huệ

Đ.T: 01 48 55 89 55

Email: phutien@hotmail.com

 

7- Đạo tràng Sydney- Úc

Thành lập ngày: 7- 5- 2004

Đã tổ chức các khóa:

+ 2 khóa căn bản

+ 1 khóa Bát nhã (1 lớp)

+ tổng số thiền sinh học các lớp: 30 người

Trưởng đạo tràng: Minh Đạo

Đ.T: 011 61 2 97 02 14 10

Email: tamkhongk@hotmail.com

 

8- Đạo tràng Toronto- Canada

Thành lập ngày: 12- 7- 2004

Đã tổ chức các khóa:

+ 4 khóa căn bản

+ 2 khóa Bát nhã (3 lớp)

+ tổng số thiền sinh học các lớp: 93 người

Trưởng đạo tràng: Minh Hải

Đ.T: 905- 764 6765

Email: grene_thumb35@yahoo.com

 

9- Thiền viện- Đạo tràng Nam Cali

Hoạt động từ 1995

Đã tổ chức các khóa:

+ 14 khóa căn bản (gồm 19 lớp)

+ 5 khóa Bát nhã (gồm 15 lớp)

+ 3 lớp tăng cường Bát nhã

+ 1 khóa Tứ niệm xứ

+ 2 khóa Tâm Lý Học Phật giáo (gồm 5 lớp)

+ 3 khóa dành cho thanh thiếu nhi

+ 10 khóa an cư

Tổng số thiền sinh tham gia: 922 người.

 

10- Thiền thất Chân Như

Thành lập ngày 1 tháng 9 năm 2006 tại Texas

ĐT: 281- 494 4206

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, July 25, 2010(View: 7213)
Đạo Tràng Oregon: Thành lập ngày: 22- 4- 2000
Friday, March 26, 2010(View: 10020)
cập nhật ngày4-1-2014 1- Hội trưởng TTK California: Tuệ Huy 2- Trưởng Đạo Tràng Nam Cali: Huệ Hải 3- Trưởng ĐạoTràng San Jose: Hoằng Phương 4- Trưởng Đạo Tràng Sacramento: Chí Hải 5- Trưởng Đạo Tràng Portland: Không Tính 6- Hội Trưởng TTK Texas: Thầy Không Chiếu Hội Phó: Tâm Như 7- Trưởng Nhóm TTK Hoa Thịnh Đốn: Tâm Diệu Phú 8- Trưởng nhóm TTK Florida: Minh Tịnh 9- Trưởng Nhóm TTK Arizona: Huệ Nguyên 10- Hội Trưởng TTK Paris: Quang Huệ 11- Trưởng Đạo Tràng Paris: Minh Y 12- Hội Trưởng TTK Toulouse: Minh Anh 13- Trưởng Đạo tràng Poitiers: Chân Ngọc 14- Hội Trưởng TTK Đức: Thanh Tâm 15- Hội Trưởng TTK Ontario: Ngô Gia Trung 16- Trưởng Đạo Tràng Sydney: Minh Đạo 17- Hội Trưởng TTK Thụy Sĩ : Huệ Thuận
69,256