NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 3

05 Tháng Sáu 201012:00 SA(Xem: 8226)

KHÓA BÁT NHÃ

LỚP TRUNG CẤP 3:

1- Huyễn

2- Ba la mật

3- Thực hành : thể nhập chân như bước 4 và 5/ thể nhập Không bước 4 và 5

4- Ba cửa giải thoát: Không định- Vô tướng định- Vô nguyện định

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 8729)
NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 4
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 8677)
NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 2
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 10611)
NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 1